Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2679-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 De prachtige SintCatharinakerk aan het Stratumseind. Deze werd ontworpen en gebouwd door bouwmeester

dr. P.].H. Cuypers. De vroegere kerk van de SintCatharinaparochie was gebouwd op dezelfde plaats in de stad, maar had haar ingang aan de andere

zijde. Het hoofdaltaar van die kerk lag toen op het gedeelte waar nu het voorplein is. Volgens de geschiedschrijving zau de crypte van de oude middeleeuwse parochiekerk nag onder het plein voor de kerk liggen. Bij de bouw van de huidige kerk is deze crypte volgestort met zestien karren zand. Toekomstig archeologisch onder-

zaek, bij de herindeling van het plein, zal mogelijk hierover uitsluitsel geven. De kerk is thans eigendom van de gemeente Eindhoven en staat op de Rijksmonumentenlijst.

~

<l) >

; 5

parochie~er~ te Eindhoven

60 Het Stadhuisplein in 1959, voorheen de 'Studentenwei'. Vroeger was dit het ontspanningsterrein van de leerlingen van de Latijnse School. Voor de kerk staan nog enkele huisjes van het Begijnenhof. Rechts het toenmalige stadhuis met daarnaast, in het witte houten gebouw, het stadspostkantoor. Op de voorgrond het Bevrijdingsmonument,ontworpen door Paul Gregoire, dat het middelpunt vormt tijdens het jaarlijkse defile en de bevrijdingsfeesten op 18 september. De fakkelzuil is ontworpen door prof. Oswald Wenckebach. Het monument is onthuld op 18 september 1954.

Tussen het kalkstenen relief in het voetstuk staat de tekst 'Gij die hier staat - gedenk hun dood - hun offer groot - voordat gij gaat'.

61 De Roomsch Katholieke Volksbond in 1905. Het was het tehuis van de Katholieke Arbeiders Beweging. De bruggetjes lag en over De Vest, het restant van de oude stadsgracht. In 1936 werd, tijdens een restauratie na een grate brand, de naam van de volksbond veranderd in 'Katholiek Leven'. Het was het cultureel centrum van Eindhoven. Allerlei verenigingen hi elden er domicilie en gebruikten een van de vele kleine ruimtes in het riante gebouw. De grate zaal had een fameuze akoestiek. Ondanks dat Philips een eigen schouwburg had, werd veel muziek voor allerlei doeleinden in het 'Katholiek Leven' opgeno-

men. Een deel van het gebouw heeft na de Tweede Wereldoorlog tijdelijk dienst gedaan als noodkerk voor de Sint-Catharinaparachie, nadat de eerste noodkerk was verwoest.

GITG NAUTA, VIiLSEN.

;1473.

R<1):;YolkslJond, - EINDHOVEN. ~/~~-'-

. ,

62 Voordat de Elephantfabrieken, afdeling Groothandel voor Rijwielen en Onderdelen, er zich vestigde, had het complex aan de Wal 15 dienstgedaan als gemeentewerf. In het pand ernaast was de sigarenfabriek van Hoppenbrouwers/ Hoefnagels. Later, op 1 juli 192 8, startte de heer H.W Burgers er zijn bedrijf; nu is Burgers Mechanical Contractors een van de grootste bedrijven in ons land op hun gebied. Op dezelfde plaats staat thans de ABN AMRO Bank.

63 Bijna dezelfde plaats op de Wal als foto 62; huisnummers 19 tot en met 3 1 in 1954. Links de Citroengarage van Janus van der Meulen met daarnaast de Handelsbank Eindhoven. Deze bank is later opgegaan in de ABN, nu de ABN AMRO Bank. In het witte pand huisde verfhandel Heijbregts. Het hoge pand ernaast herbergde gedeeltelijk de woonhuizen en praktijken van de bekende Eindhovense artsen Slager en Rijkens. Al deze panden zijn aan het einde van de jaren zestig gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw van de ABN Bank. De ABN werd gebouwd onder architec-

tuur van architectenbureau Kraaijenvanger uit Rotterdam.

64 De Kerkstraat in 1925. Links in het midden is nog juist het torentje van de synagoge, de Israelitische Kerk Eindhoven, te zien. Het oosters aandoende gebouw was ook een ontwerp van architect dr. P.].H. Cuypers, dezelfde die de SintCatharinakerk bouwde. De synagoge kwam in 1866 gereed. Rechts de Sint-Catharinaparochiekerk.Op de voorgrond een paard en wagen van stalhouderij Stad Rotterdam. Het fraaie smeedijzeren bruggetje lag over De Vest.

65 De kruisingWal, Keizersgracht, Grote Berg en Kerkstraat in 1914. Het pand links was in gebruik bij de woningtextielzaak van de familie H. Schellen. Later is het naar de overzijde op de hoek Kerkstraat/ Keizersgracht verhuisd. Het herenhuis met het puntdak rechts aan de Keizersgracht was van antiquair Dirven.

De Keizersgracht dankt haar naam aan Eindhovenaar Driek van Mierlo, die keizer was van De Ridderlijk Gilde van Sint Sebastiaan, een van de drie schuttersgilden van de Eindhovense binnenstad. De andere waren het Sint-Barbaragilde en het Sint-Catharinagilde

(Eindhoven stad). Driek van Mierlo heeft indertijd op de Keizersgracht gewoond. Het water dat links stroomt was de stadsgracht met zijn bruggetjes naar

de herenhuizen en villa's.

Keizersgracht

altr. N. J. Boon, A""t. &2

66 De Keizersgracht, maar dan in 1924. De poort rechts gaf toegang tot de lagere school en mula van meester Krabbendam. Recht vooruit de hoek van de Vrijstraat met het pand waarin na de oorlog de 'Spinnewielbar' huisde. Rechts daarvoor het posten telegraafkantoor, dat later enkel dienst deed als telefoonkantoor. Links achter de bomenrij stroomde de stadsgracht. Links ligt nu het parkeerterrein met het restaurant De Twee Bergen. Dit is het oude koetshuis, dat als enige is overgebleven van de riante villa van de familie Fens. Het pand is onnodig afgebroken omdat men er een

verbindingsstraat vanaf de Hooghuisstraat naar de Kleine Berg wilde maken, maar deze plannen zijn nooit gerealiseerd. Wei bestaat er voor voetgangers de mogelijkheid am recht-

streeks vanaf de Keizersgracht in de Bergstraat, de verbinding tussen de Grote Berg en Kleine Berg, te komen.

I.

j

EINDHOYEN

67 De Keizersgracht in

1 953 met links de noodwinkels van de Hooghuisstraat. De winkels waren in de winter van 1942-1943 gebouwd am onderdak te bieden aan de winkeliers die bij het bombardement op 6 december 1942 op de Derner hun zaak hadden verloren. De Hooghuisstraat was de verbinding, zoals heden ten dage, van de Keizersgracht naar de Rechtestraat. Links op de hoek was de rijwielhandel Hasenbos van Dijk met daarnaast de postzegel- en vulpenhandel van de firma M. De Wit & Co, waarvan de zaak op de Derner bij het bombardement geheel plat was gelegd. Op de an-

dere hoek was een sigarenhandel, terwijl uiterst rechts de nieuwbouw van antiquair Dirven nag juist zichtbaar is. Met de bouw van het Hooghuis, eind jaren zestig, verdwenen oak de noodwinkeltjes.

68 De vijfsprongWillemstraat, Emmasingel, Kleine Berg, Keizersgracht en Vrijstraat. Middenop het 'kruispunt' heeft jarenlang dezelfde politieagent gestaan. Hij regelde op een uitstekende manier in de spitsuren het verkeer met zijn'draai-klapbord'. Wanneer een fietser het stopbord negeerde, pakte oom agent hem steevast in zijn kraag en stuurde hem terug. Zijn houding en manier van optreden dwongen respect af Zelden gebruikte hij zijn 'verbaalboekje'. Links het telefoonkantoor. Rechts op de hoek was lederwarenspecialist Tenax van de familie Borggreven gevestigd. Het hoge gebouw

met klok was van drukkerij Hermes. Zondagsavonds verzamel-den supporters van Eindhoven en PSV zich in het voorportaal van dit gebouw am de uitslagen te bespreken. Dan werd er

urenlang 'gesteggeld' zander een enkele wanklank.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek