Eindhoven in oude ansichten deel 1

Eindhoven in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J.J.H. Tops
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1919-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

De oude ansichten in dit boekje trachten een beeld te geven van het uiterlijk van Eindhoven tussen omstreeks 1880 en 1930. Deze periode van vijftig jaar is ongetwijfeld voor een groot deel bepalend geweest voor de huidige ontwikkeling.

Ret stadje, dat in de beginperiode van die jaren nog geen 5000 inwoners telde, lag bijna nog geheel omsloten binnen de grachten van Wal, Keizersgracht en Vestdijk.

In 1880 was in Eindhoven en omgeving de typische huisnijverheid van vroeger reeds geleidelijk vervangen door de produktie van linn en, katoen en sigaren in de fabrieken. Nieuwe industrie kwam erbij, zoals de lucifersfabriek, de sigarenkistenfabriek en later de gloeilampenfabriek,

De vijf omliggende gemeenten - Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel - vormden reeds lang met het centraal gelegen Eindhoven een sociaaleconomische eenheid, maar werden door sam envoeging pas in 1920 ook een bestuurlijk geheeL

Daarom heb ik gemeend dat het goed was, ten gevolge van de economische verbondenheid, ook ansichten van de omliggende gemeenten van voor de tijd van de samenvoeging met Eindhoven op te nemen.

Er is tussen 1880 en 1930 wel veel veranderd, maar er is zo ontzettend veel meer veranderd sinds 1930. Z6veel, dat van de huizen en gebouwen langs de oude straten van Eindhoven van die tijd bijna niets meer over is.

Nagenoeg alles is verdwenen. Ret is afgebroken of dusdanig verbouwd, dat het bijna totaal vernieuwd is. Voor hen die het oude Eindhoven hebben gekend zullen de ansichten wellicht een duidelijk herkenbare herinnering vormen aan iets waarvan ze t6ch hielden. Voor hen die het niet zo hebben gekend zullen die ansichten, door vergelijking met het heden, hopelijk aantonen hoe het stadje van vroeger zich heeft kunnen ontwikkelen door de stuwende werkkracht van hen voor wie het nu nog slechts herinnering is.

S<:.hll."l van 1; '!S,OUO

o=.-.~lb!'iPfY

P_,,_d

1. Kaart van Eindhoven uit de Gemeente-atlas van J. Kuyper, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden (1866). De bevolkingscijfers van Eindhoven, te1kens per 31 december, waren: 1860-3301; 1870-3218; 1880-3846; 1890-4512; 1900-4993; 1910-5780; 1920-47.946.

2. Ret Stationsp1ein omstreeks 1870. Ret eerste station te Eindhoven werd gebouwd op Woensels gebied, op de zogenaamde "Neckerspoelen" en het werd in 1867 officieel in gebruik genomen. Links van het witte huis, rechts op de foto, is de huidige Nieuwstraat. Daarvoor is de Vestdijk en op de struiken voor dit hills staat thans het pand van V & D (Vendomus).

3. Een eeuw geleden was het bedrijvig op een marktdag te Eindhoven. Deze marktdag werd sinds de middeleeuwen elke week op dinsdag gehouden. Sedert enkele tientallen jaren wordt op dit plein geen markt meer gehouden, maar op verschillende pleinen op meerdere dagen in de stadswiiken.

4. Omstreeks 1900 stond "Ret Posthuis", rechts op de foto, nog op de plaats waar nu hotel "De Bijenkorf" staat. Achter "Ret Posthuis" waren de stallen voor de paarden en de ruimten voor de postkoetsen en diligences. Van meruit werd de post bezorgd en yond het "openbaar vervoer" naar en vanuit Eindhoven plaats.

5. Een hoekje op de Markt met een van de twee oude lindebomen die eeuwenlang op de Markt hebben gestaan. Het gebouw links stond op de hoek van de tegenwoordige Marktstraat. Het heeft heel lang dienst gedaan als stedelijke tekenschool. Op het ogenblik staat er een gebouw waarin de Nutsspaarbank is gevestigd.

6. In de tegenwoordige Marktstraat werd vroeger elke week op dinsdag de hoendermarkt gehouden. Dit was in 1900 het gedeelte van de Hoendermarkt bij het kruispunt Rechtestraat-Derner-Vriistraat. Het pand links op de achtergrond is nu een van de warenhuizen van V & D in Eindhoven; vroeger was hierin een apotheek gevestigd,

7. Een marktfoto van omstreeks de eeuwwisseling, De gebouwen op de achtergrond zijn thans allemaal verdwenen en hebben plaats gemaakt voor grotere, moderne panden, evenals de gebouwen aan de rechterzijde. De torens van de Sint-Catharinakerk vormen het enige onderdeel van deze foto dat niet is verdwenen.

Vcrsi rin~ op de )larl,t re Eindhoven tijdens her bczoek "an II. )1. Konig in Wi lhelrn ina n Z, K. H, I rins Heudrik der Xcder landeu.

rgo'l

8. In 1904 was ook de Markt versierd toen koningin Wilhelmina en prins Hendrik een officieel bezoek aan Eindhoven brachten. De versiering bestond uit guirlandes, ballonnen en vaandels. Aan de rechterzijde van de gebouwen stond het bij aile Eindhovense kinderen bekende snoepwinkeltje van Bertha van der Sommen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek