Ellewoutsdijk en Driewegen in oude ansichten

Ellewoutsdijk en Driewegen in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4134-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ellewoutsdijk en Driewegen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een gezicht op het slot te Ellewoutsdijk. Deze foto is genomen van een tekening, gewassen in Oostindische inkt en sepia, gemaakt door A. de Haan. Deze tekening heeft de volgende afmetingen: 17 centimeter hoog en 27,5 centimeter breed.

10. Een opname van de verwoeste smederij van G. (Gillis) Schaalje uit Ellewoutsdijk, We zien smid Schaalje hier op de foto bij de zogenoemde "stravalje" (hoefstal) met zijn vrouw I.A. (Jacoba Adriana) Schaalje-Maljers, afkomstig uit Veere. Het echtpaar bleef in 1944 gespaard, maar de oude smederij werd onherstelbaar verwoest. Op de achtergrond staat de noodsmederij, die kort na de verwoesting van de bestaande smederij werd gebouwd, zodat de smid zijn werkzaamheden kon voortzetten. Verder zien we op deze foto nog de knecht van smid Schaalje uit Ellewoutsdijk. De namen van de andere personen konden we helaas niet achterhalen!

11. Boven: to en Ellewoutsdijk nog een zelfstandige gemeente was, werd dit dorp onder anderen bestuurd door burgemeester E.A. van der Bent. Hier op dit pIaatje zien we de woning van deze burgervader. VOOIheen stond er rechts een wit huis, dat later door hem werd gekoeht. Hiervan werd een serre gebouwd, die we rechts op het tweede plaatje zien, Deze foto werd tijdens de mobilisatie van 1914/1918 genom en. De straatlantaarn, waarin een petroleumlamp was bevestigd, zorgde in de avonduren voor de nodige verliehting.

Onder: op het tweede plaatje nemen we nog een keer een kijkje in de Breestraat van Ellewoutsdijk, die eigenlijk de Nieuwstraat heette, maar vroeger ook weI Dorpsstraat werd genoemd. (Zie het bovenste pIaatje! ) Thans heet deze straat de Van Hattumstraat. We zien hier nog een keer de woning van burgemeester E.A. van der Bent met daarnaast de serre, die op de plaats van het witte huisje van de bovenste afbeelding werd gebouwd. Wie er op de beide opnamen staan, kon men ons helaas niet meedeIen!

Dorpstrallt. EIIl?tllOUISdijx

BREESTRAAT. ELLEWOUTSOIJK

12. Een oude opname van het huis Prumers in Ellewoutsdijk. F.W. (Frederik Willem) Prumers was van 1789 tot 1804 predikant van de Hervormde Gemeente in Ellewoutsdijk en hij ging in 1803 in dit huis wonen. Een naamgenoot van deze predikant, J. Prumers J.Tzn., was secretaris van het kerkbestuur, terwijl ds. F.W. Prumers ontvanger van het hervormd kerkbestuur was. Voorzitter van dit kerkbestuur was F.e. Rijnberg, leden waren de heren J. Mol en J. van Liere. In 1873 was de heer J.T. Prumers wethouder van Ellewoutsdijk. Later is hij nog burgemeester geweest. Een van de Van Hattums, namelijk J.e. van Hattum, is later nog getrouwd geweest met mejuffrouw F.W.D.e.A. (Frederika Wilhelmina Dina Cornelia Adriana) Prumers.

13. In 1933 werd van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente van Ellewoutsdijk deze opname gemaakt. Op de achterste rij poseren, van links naar rechts, staand: C.J.P. van Liere, L. de Broekert en Izaak Nortier. Zittend kijken ons aan: C. Moerland, Jac. Smallegange Jzn., J. Spruit, C. van de Velde, J. Stouthamer, C. van der Schraaf en G. Verheijke. C. van de Velde was president-kerkvoogd, c.J.P. van Liere secretaris-ontvanger en J. Spruit, J. Stouthamer en Jac. Smallegange Jzn, waren kerkvoogden. De vijf anderen waren notabelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek