Ellewoutsdijk en Driewegen in oude ansichten

Ellewoutsdijk en Driewegen in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4134-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ellewoutsdijk en Driewegen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

34. We kijken hier in de Dorpsstraat van Driewegen. Links woonde C. Pauwe, die een manufacturenzaak had en daarin mutsen en boerenkleding verkocht. Vervolgens woonde daar bakker Geert Krijger met zijn zuster Johanna, bij wie men klompen kon kopen. Vervolgens stond hier de herberg van Jan van de Guchte. Rechts zien we de wagenmakerij van Adriaan Lansen. In het huisje met het zijraampje woonde Dirk Looy. De telefoonpalen zijn uit het huidige straatbeeld verdwenen, omdat de telefoonkabels, ook in Driewegen, destijds ondergronds zijn aangelegd!

35. Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de Cooperatieve Boerenleenbank "Driewegen" werd in 1958 deze opname gemaakt. Staande poseren, van links naar reehts: P. de Muijnek (seeretaris van de raad van toezieht), A.J. Bruggeman (seeretaris van het bestuur), M.A. Slaakweg (kassier), W. Nijsse (bestuurslid), M.W. Steketee (bestuurslid) en Jae. de Dreu (bestuurslid). Vooraan kijken ons zittend aan: Iz. de Dreu (voorzitter van de raad van toezieht), J. Timmerman (aftredend voorzitter van het bestuur), W. van Loo (de nieuwe voorzitter van het bestuur) en mejuffrouw M.G. van Noort (plaatsvervangend kassier). Boven hen lezen we het passend opsehrift: "Tussen arbeid en welvaart".

1)0 pstraat

36. Een oud plaatje van de Dorpstraat in Driewegen. (Let op de ouderwetse schrijfwijze van het woord "Dorpstraat", met een letter s). Links ontwaren we de houten schuur van Geert Krijger. Rechts zien we de wagenmakerij van Adriaan Lansen, voorheen van C. van Iwaarden. Verderop zien we het huis van schoenmaker Dirk Looyen de garage van G. (Geert) J. de Jager. De grote boerenwagen was eigendom van G. Jeronimus uit Hoedekenskerke. Van de midden op de straat poserende personen herkennen we onder anderen gemeenteveldwachter Jan Jobse, die met de fiets aan zijn hand ons aankijkt. Wie er verder op dit leuke plaatje staan, kon men ons helaas niet meedelen. Op de achtergrond is nog juist het torentje van de hervormde kerk te zien. Na de herindeling van diverse gemeenten, waar in vele gevallen ook een Dorpsstraat was, is deze naam veranderd. Thans heet deze straat in Driewegen de Van Tilburghstraat.

37. Evenals dat op vele plaatsen he1aas het geval is, geraakte de mo1en van Driewegen destijds in verval. Deze molen stond aan de Platteweg in Driewegen en werd gebouwd in 1695 te Dordrecht. Later, in 1744, herbouwd te Goes. In 1856 werd "De Grenadier" verkocht aan de familie Mol te Driewegen en daar weer opgebouwd. Na tot 1947 volledig in bedrijf te zijn geweest, werd hij later als maa1derij gebruikt. In 1958 werd de molen van zijn wieken ontdaan of, zoals men dat in molenaarstermen noernt, "onttakeld". In 1968 werd ook de romp gesloopt, zodat er van deze molen, die een vlucht had van tweeentwintig meter, niets meer over is. Helaas werd de in vervallen toestand verkerende mo1en niet gerestaureeerd. Zowel voor de mo1enaar zelf, als ook voor het dorpje Driewegen erg jammer, want een mo1en is het zicht van een dorp.

38. We besluiten dit boekje met een opname van een foto die werd genomen in juli 1936 ter gelegenheid van de installatie van burgemeester G.M.C. Ort, die tot mei 1941 burgemeester van het toen nog zelfstandige Driewegen is geweest. We konden helaas niet alle namen achterhalen. Op de bovenste rij poseren onder anderen, van links naar rechts: een delegatie uit het naburige Yerseke, onder wie de heer De Koeyer, gemeentesecretaris L.N. de Jonge uit Ovezande, weer een onbekende uit Yerseke, A. Nijsse Wzn., W. Westveer, W. van Waarde, iemand uit Yerseke, J. van Oosten Mzn., Iz. de Dreu, P. Verburg (gemeentebode en p.t.t.-besteller; zijn zuster was kantoorhoudster), J. Timmerman, G.A. van Noort, N. Slaakweg en J. de Witte. Vooraan, achter de tafel, kijken ons aan: de heer en mevrouw Ort, de ouders van de nieuwe burgemeester, burgemeester G.M.C. Ort, mevrouw Ort-Hanselaar, P. Koeman en G.J. de Jager. Moge deze prachtige foto een goede herinnering zijn en blijven aan de voormalige zelfstandige gemeente Driewegen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek