Elsloo in oude ansichten

Elsloo in oude ansichten

Auteur
:   J.H. Peters
Gemeente
:   Stein
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1972-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elsloo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27. De gerestaureerde gevel van het gesloopte pand van de weduwe Driessen (Trees van den Heuvel) aan de Stationsstraat, waarin een winkel was gevestigd. In de deuropening, voor en op het stoepje zien we: Trees, Jentrien en May van J en trien.

28. De bewaarschoo1 van 1918 in het patronaat aan de Dorpsstraat. Ret kerkbestuur kocht in 1913 de monumenta1e boerderij van Dominique Willems uit 1712. Van de schuur werd het patronaat gemaakt met tonee1zaa1, waarin ook de bewaarschoo1 werd ondergebracht. De zaa1 was verlicht met carbid1ampen.

29. De bewaarschoo1 in 1926 met zuster Cornelia en meer dan honderd kinderen, waarvan het onmogelijk is de namen te noemen. Herkent u ze nog ... ? De foto is genomen op de binnenp1aats van het patronaat aan de Dorpsstraat.

30. In het begin van de twintigste eeuw waren in E1s1oo de minirok en het broekpak nog onbekend, Dat ziet men aan de k1ederdracht van Nelia Voncken, toen achttien jaar jong, Op haar schoot zit Belle van Hees, toen anderhalf jaar, De foto is genomen in de boomgaard bij het huis aan de Raadhuisstraat 31 te E1s1oo.

31. Oude klederdrachten in het kerkdorp Meers. Willem Berghs en Greetje op 't Diekske zitten in 't zonnetje te genie ten van de rust van de oude dag. Een luxe bank had men toen nog niet, maar als de zon schijnt zit 't op een afgeschilde booms tam ook wellekker.

32. Het oude boerderijtje in de Dorpsstraat van de schippersfamilie Vranken. Aan het raam staan moeder Lewis en zoon Herman, Maan Henssen en zoon Mathieu. Maan Henssen heeft met zijn paard als "liendriever" schepen gesleept op de Maas.

33. De gemeenteraad van Elsloo in 1940, poserend met de genodigden bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van burgerneester Eussen, overleden in 1942. Ter linkerzijde staande: het seeretariepersoneel, bestaande uit J. Odekerken en L. Driessen. In uniform, in het midden, gemeenteveldwaehter Rouvroye en reehts waehtmeester Janssen uit Beek. Verder zien we nog pastoor Houben en kapelaan Pelzer.

34. Gymnasten aan de brug v66r de gymnastiekzaal bij de oude school Op de Berg. Aan de brug boven: H. Fredrix, L. Driessen en H. Beckers. Beneden: P. Schepers en J. Fredrix. Staande: de leider Jac. Vaessen.

35. Hier zien we een van de oudste toto's uit dit boekje. Het is een opname van een groep schoolkinderen uit 1885 met onderwijzer Hennissen. Wie de kinderen zijn was niet meer na te gaan. Zelfs door de oudste inwoners van Els100 waren ze niet te herkennen.

36. Een schoolfoto van later datum, nu uit 1900. Op het bard staat dat het leerlingen zijn van de eerste en tweede klas. Links staat onderwijzer Fr. Paumen, rechts het hoofd der school M. Hennissen. De foto is genom en op de speelplaats van de oude school, v66r het gemeentehuis Op de Berg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek