Elsloo in oude ansichten

Elsloo in oude ansichten

Auteur
:   J.H. Peters
Gemeente
:   Stein
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1972-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elsloo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

fJf'oefen ui! Els/oo (L i - Ilorosiree!

57. Ben mooie opname van de Dorpsstraat in de jaren twintig. De oogstkar, rechts, behoorde toe aan boer Lenaerts. Links staat pastoor Biermans die in Elsloo fungeerde van 1921 tot 1936. Hij kijkt vol belangstelling naar de nieuwbouw van het postkantoor dat daar tot de jaren vijftig is gebleven.

58. De vroegere ingang naar het kasteel. Deze poort is enkele jaren geleden ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein voor het zwembad volkomen onnodig gesloopt. Van het kasteel is ons geen naam bekend. In de volksmond heette het "Medammerweide", omdat de echtgenote van de kasteelheer met haar rijtuig door het park van het kasteel placht te rijden.

59. De familie De Geloes, de vroegere bewoners van het kasteel. Zittend met muts: gravin Emilie de Geloes de Mheer. Zij werd bijgezet op 17 november 1905 in de grafkelder bij de parochiekerk. Deze grafkelder werd opgericht op de vloer van het priesterkoor van de vorige kerk, die gelegen was dwars v66r de huidige parochiekerk van de H. Augustinus. Deze foto is genomen tegen de voorgevel van het landhuis bij het huidige kasteel. Dit landhuis brandde in 1885 geheel af. We zien zittend van links naar rechts: gravin Blanche de Geloes, pater Paul de Geloes, gravin Emilie de Geloes (de Mheer) en graaf Resse de Geloes. Staande van links naar rechts: graaf De Liedekerke, graaf De Lannoije, gravin Is. d'Oultremont, V. Eijsselstein, graaf d'Oultremont, graaf Charl de Geloes, gravin Marie de Geloes en gravin Mar. de Liedekerke.

Wedw. J. H. Fredrix

. Handel in Kolonialewaren en Sigaren Eisloo, Catsopperstraat

60. De Kaakstraat vroeger. Rechts cafe Fredrix (bie Hendrikske) en daarnaast weduwe Fredrix (Betje oet de winkel). In de deuropening van het cafe staat Mechel en in de winkeldeur zien we Betje. Aan de linkerkant ligt de melkfabriek, de fotsj, thans verbouwd tot waning.

61. Gezicht op de Stationsstraat met de thans verdwenen huizen, onder andere dat van Siang Dreessen. In een nis beyond zich een wegkruis en v66r het pand was een grote drinkpoel voor het vee.

62. De Dorpsstraat met vroegere bebouwing en boerenpoorten. Ret huis rechts wordt "de oude kapelanie" genoemd. Voorheen was er een slagerij, daarna werd het schoolhuis (de hoofdonderwijzer woonde er) en later woonde de kapelaan er.

63. De Julianastraat in wording: de grond is al bouwrijp. V66r 1930 liep hier de zogenaamde Kerksteeg, een smal voetpad dat vanaf de kerk tussen de weilanden door de verbinding vormde met de Driekuilen.

64. Ret ten gevolge van de aanleg van het Julianakanaal verdwenen deel van Elsloo, de zogenaamde Berg. De huizen waren sorns over het talud van de weg gebouwd; ze hingen als het ware met de achterzijde boven de afgrond en bene den stroomde de Maas. Op de foto kunnen we reeds het graven van het kanaal zien (rechts boven).

;tef erd ,jnerrd _ dselte pan Elloo ( ~) fC!0r den aanltJg P. h. Jultanaki!1f;1ae(

65. De afbraak van het oudste gedeelte van Elsloo. Ret huis op de voorgrond is het veerhuis van Joap van Es. Rond de kerk staan ook nog huizen in afwachting van de sloper. De kerk bleef als een eenzaam restant van oude glorie staan.

r

66. Het werk gaat door en protest en he1pen niet. Hier ziet u een opname (circa 1932) van de afgraving van de Scharberg. Er is een doorbraak gemaakt dwars tussen de afbraakwoningen door. Waar op de afbee1ding de treintjes rijden, stroomt nu het water van het Julianakanaa1.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek