Elspeet in oude ansichten

Elspeet in oude ansichten

Auteur
:   L. Vogelaar
Gemeente
:   Nunspeet
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5607-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elspeet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In 1913 werd een nieuw schoolmeestershuis gebouwd, dat bewoond werd door de meesters Kuiper en Van Sloten. In die tijd was het schoolverzuim groot, want de kinderen moesten vaak meehelpen met dennen poten. Aan de opperhoutvester van de Koninklijke Houtvesterij Het Loo werd gevraagd om geen kinderen die jonger waren dan 12 jaar toe te laten bij het werk. Rond de bevrijding in april 1945 was in dit huis het bureau van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) gevestigd, waarvan meester G.J. van Sloten commandant was.

40. De oude school (Nunspeterweg 12) werd tijdelijk bewoond door l.W. Veldhorst en G.l. Veldhorst-Goldbach. Zij kwamen van Dinxperlo. Mevrouw Veldhorst was van 1851 tot 1877 vroedvrouw in Elspeet. Haar man werkte in de landbouw. Hun dochter Philippina Hendrika trouwde met Arend van der Horst. In de school is later op de plaats van de twee bedsteden een keukentje gemaakt.

41. Nog maar 49 jaar oud was meester Dijkgraaftoen hij op 29 mei 1903 overleed. Hij had de Elspeetse schooljeugd bestierd vanaf 1878. De weduwe van de hoofdonderwijzer moest na zijn dood het schoolhuis uit. Zij kocht van de kerkvoogdij voor 400 gulden de derde akker ten noorden van de kerk en liet er dit huis bouwen. Achter de doornheg links werden vroeger de doden begraven.

42. Huize Hoogerheide aan de Nunspeterweg, eigendom van de familie Sluiter. Later woonde architect Van der Linde (die "de pilarenkoning" genoemd werd, omdat hij veel nieuwe huizen van een pilaar voorzag) in dit pand, dat toen De Vossel heette. Voor het huis zijn Comelis de Bruin en Maasje van Milligen te zien. Nu woont Gijs Stoffer er. Op de plaats van de schuur links is nu de Rabobank gevestigd.

''/5 z-Dorpsweg in Elspeet.

43. Lange tijd was de Nunspeterweg de enige verharde weg in Eispeet. Deze grindweg naar Nunspeet was voor 20.935 gulden aangelegd. Het karwei kwam op 30 november 1862 gereed. Rechts van de weg is op deze prent uit 1912 de bakkerij van Nico1aas van Vulpen zichtbaar. Deze kwam uit Utrecht en vestigde zich hier met zijn vrouw Adriana Elisabeth Kramer op 4 juli 1892. Later werd de bakkerij overgenomen door Kees Spijkerboer en vervolgens weer door diens zoon Kees. In december 1990 is dit huis afgebroken.

??

Uite:. Nauta. Veleen,

4005.

44. De Nunspeterweg mocht dan sinds 1862 verhard zijn, maar daarom kon het nog wei een rommeltje zijn op de grindweg. Wagens en paarden zorgden daar wei voor. Geheel rechts de oude school en voorbij de bomenrij de werkplaats van klompenmaker Johannes Wijand. Links achter het hek stand de tweede school van het dorp, vervolgens passeerde je de hervormde kerk en even verder is pension De Post zichtbaar.

45. Verder "op Nunspeet an" staat het oudste woonhuis van Elspeet, de Grote Hof (Nunspeterweg 49). De boerderij werd gebouwd in 1690 en was bijna steeds in het bezit van de familie Mouw. die vee I betekend heeft in het kerkelijk en maatschappelijk leven van Elspeet. In de Franse tijd waren Jan Beertsen Mouw, die hier woonde, en H.H. van Asselt van hotel De Zwaan huwelijkscommissaris. De huwelijken werden toen gesloten in Garderen, omdat Elspeet tot het schoutambt Barneveld behoorde.

Eispeet

De Overhof

.'~ ...?.

<"

-,

46. Tussen de Nunspeterweg en de Stakenbergweg (die naar de Grote Kolonie leidde) liggen de Schapendrift en de Krommeweg. Aan de Krommeweg stond de Overhof', waar Hendrik Bast woonde met zijn vrouw Jentje de Zwaan. Later woonden Dries Vlijm en Driesje Vlijm-Bast er. "Kan je deze stulp bekoren?" schreef de afzender van deze ansicht op 24 augustus 1916 aan mejuffrouw B. Heijligers in Hoorn.

Jngang van Elspeet met "de Lage }{cf'

47. Bij het nog steeds bestaande huis De Lage Hof (rechts) splitste de Stakenbergweg zich af van de Nunspeterweg. In de Lage Hof woonden de dames Reynvaan en C.l. Tilanus. Mejuffrouw Tilanus kwam in 1897 als onderwijzeres van Amsterdam naar Elspeet. Zij richtte een koortje op, waar onder andere het versje "EIspeet met je mooie bossen, Eispeet metje ruige hei, Met je kudden en je weiden, Al je bloesems in de mei. lou wil ik mijn liefde geven, lou heb ik mijn hart verpand. Want je blijft in zan en regen, Toch het mooist van heel ons land" ingestudeerd werd. Mejuffrouw Reynvaan had een bibliotheek, waar gratis boeken geleend konden worden. Zij bezat ook de grond waar later het Reynvaanerf aangelegd is.

48. Naast de Hervormde Gemeente ontstond er in 1922 ook een Gereformeerde Gemeente in Elspeet, die eerst samenkwam op de boerderij van Hendrik de Weerd (nu Merelweg 15). Van het eerste kerkje van de gemeente (geheel links) zijn tot nu toe slechts twee afbeeldingen bekend, waarvan dit er een is. Het gebouw is niet lang in gebruik geweest. Op de foto Jannetje Mulder-van de Kolk , de vrouw van Hendrik Mulder (Hendrik van Jouk van Stientjes Gaart), met haar zoontje Jacob voor hun huis. Jannetje was Uddelse van geboorte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek