Elst in oude ansichten deel 1

Elst in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. Nip
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3649-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Als we uit de riehting Nijmegen komen, passeren wij aan de reehterkant "Colorito". Het is nog maar kort tevoren gebouwd en de tuin is ook pas enkele jaren oud. In deze tuin heeft zieh in de loop der jaren een praehtige bomengroep ontwikkeld, waarvan de bewoners en de gemeensehap van nu profijt trekken. Het huis werd gebouwd door een neef van burgemeester Van der Feltz, die er ook enige tijd gewoond heeft.

21. Van het gedeelte van de rijksweg tussen "Co1orito" en de Korte Dorpsstraat ontbreken foto's van de eerste dertig jaar van deze eeuw. Om toch een herinnering 1evendig te houden is hier een afbee1ding van ongeveer 1935. Vrljwel al deze huizen gingen in 1944 verloren.

22. We komen wat dichter bij de Korte Dorpsstraat en ontwaren rechts tussen de bomen "De Grift", genoemd naar de oude trekvaart Arnhem-Nijmegen, en bewoond door de heer Duys. Aan de overkant zien we, links op de foto, het woonhuis met daarachter de boerderij van zijn broer. Hier heeft later de familie Moulijn gewoond. Ook dit laatste huis werd in 1944 verwoest.

E ST

Rijktwe,

23. Dit is het huis van notaris Francken dat op de hoek van de rijksweg en de Korte Dorpsstraat stond en waar, zoals gezegd, later de Twentse Bank verrees. Ook "De Harmonie" is zichtbaar.

24. Staande voor de Korte Dorpsstraat, met het gezieht naar het zuiden, zien wij links villa "De Grift". Op de echte "hand"-wijzer staat riehting Bemmel aangegeven, immers in die dagen was, tot enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog, op die plaats het begin van de Stationsstraat.

25. Het stationsgebouw is in de loop der jaren niet veel veranderd. Het is interessant te zien dat er in het begin van deze eeuw een hekwerk op het Stationsplein stond, waarachter een tuin was aangelegd.

" .

26. Ret station is ook aan de achterzijde weinig veranderd. Toentertijd kwamen de treinen op deze plaats langs het perron. De postbodes zijn met het toen zo bekende gele karretje aanwezig om de post af te halen.

27. In 1901 vestigde de heer J .L.L. Taminiau uit Zutphen ten zuiden van het Stationsplein langs de toenmalige parailelweg een conservenfabriek. Hij begon klein en in 1927 was de situatie als op de foto is te zien. In de loop der jaren is het complex naar aile kanten uitgegroeid. De Bemmelse weg en de Groenestraat zijn nog juist zichtbaar.

28. Een ander bedrijf dat in deze buurt van de grand kwam was de Veilingvereniging Over-Betuwe (V.V.O.B.) gesticht door de heer M.A. Vink. Links zien we het eerste gebouw, dat op de plaats stand waar nu hotel V.V.O.B. te vinden is. Opvallend zijn de prachtige bomen, de wagens, de kleding der kinderen en de klompen.

29. Op deze afbeelding zien we dezelfde plaats, nu eehter gefotografeerd vanuit het oosten. Ret verkooplokaal staat in het midden en reehts zien we het huis waarin personeel van de boerderij "De Hucht" woonde. Dit laatste huis is na 1945 afgebroken en vervangen door het nu nog aanwezige pand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek