Elst in oude ansichten deel 1

Elst in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. Nip
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3649-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

40. Wij zijn de huizen van de vorige afbeelding gepasseerd. Ret huis dat zichtbaar is achter de twee manspersonen, is de woning van de heer Joh. van de Sand, die in het begin van deze eeuw gemeenteontvanger was. Rij oefende er ook nog het boerenbedrijf bij uit.

41. We kijken op dezelfde p1aats achterorn en zien dan links het huis dat op de hoek van de Stationsstraat en de Eshofsestraat stond. Rechts is het kantongerecht. Dit werd later opgeheven en in het gebouw werd het be1astingkantoor gevestigd, dat ornstreeks 1950 werd overgep1aatst naar Nijmegen. Het is afgebroken en heeft p1aats gernaakt voor het huidige politiebureau.

42. Wij staan nu op de rijksweg en kijken de Stationsstraat in. Het huis aan de linkerkant is het voormalige ontvangershuis van Van de Sand. Later woonden hier de heer en mevrouw Van Eyck. Daarna betrok de heer Schadewijk dit pand en vestigde daar een garagebedrijf, dat naderhand door de heer Gijsberts werd voortgezet. In 1944 werd het gebouw vernietigd. Het tweede huis is in goede staat gebleven en wordt nog steeds bewoond.

~ (I. t.)

8tat·onaweg. ELST (0. B.)

43. Aan de andere kant van de straat zien wij het dubbele woonhuis dat nu nog bewoond wordt. Hoewel er in de loop der jaren binnen ongetwijfeld veel zal zijn veranderd, is de buitenkant vrijwel ongewijzigd gebleven. De fraaie poort reehts, is de ingang van "De Grift". Het kantongereeht is nog niet gebouwd.

44. Wij hebben de moeite genomen om de toren te beklimmen en zien uit over de Stationsstraat en omgeving. De linkerzijde is nog met bebouwd. De Aamsestraat is nog een landweg. Ret hoge huis reehts is van notaris Franeken. Ret landhuis aan de rechterziide van de Stationsstraat is het doktershuis. "De Hucht" is duidelijk te zien, De bomen links zijn van de boerderij "De Eshof", de huizen daarnaast staan er nu nog, hoe wel ze gedeeltelijk verbouwd zijn.

· rort II it }rl~t ( BcttJwc)

L~d. cJ~r .~---

/c--:

# a.- Y6' '7 .--- .

t#'/ ?? ,. ,--;. ???? ,.~r

.?..??...

45. Wij hebben onsnu begeven naar de Wuurdsestraat. Omstreeks 1905 stichtte de heer Van Lennep daar "De Werkhoeve". Ret complex werd later verkocht aan de heren Vink en Trouw. "De Werkhoeve" zelf is in de loop der jaren vergroot en verbouwd. Aangezien de gronden bestemd zijn voor woningbouw zal dit gebied onherkenbaar veranderen .

46. Vanuit de Wuurdsestraat naar het dorp wandelend komen wij in de buurtschap "De Vergert" (nu de Willemstraat). Op de plaats waar nu een wei ligt, omsloten door de vrijwel haakse bocht die de Willemstraat maakt naar de richting rijksweg, was vroeger een kolk, Bij laag water kwam er een dam droog te liggen. Rondom de kolk en op de dam stond opgaand geboomte. De huizen achter de kolk, die dwars op de Willemstraat stonden zijn op een na afgebroken.

47. Wij naderen nu het dorp vanuit Valburg. Op het laatste stuk voor Elst staat de grote stenen molen. Omstreeks 1900 is deze molen in gebruik bij de graanhandelaar Okkerse, naderhand bij molenaar Van de Kamp en later bij zijn schoonzoon Van de Pol. De molen is in de Tweede Wereldoorlog vernield; de graanhandel is nog steeds op deze plaats gevestigd, De foto is genomen vanaf de Valburgseweg, aan de Elster zijde van de S-bocht.

..... f1 _. 4S· :'-.

48.0p enige afstand voor de Smidstraat ligt links de boerderij van Verburgt. Het vooruitstekende huis rechts was de slagerij van P. van Burk. Zowel dit huis als het huis daarvoor, staan er nog.

49. De katholieke jongensschool aan het Willemsplein zullen velen van de ouderen van buiten maar ook van binnen kennen. Het huis ernaast is dat van meester Ditters, het hoofd van de school. De daarop volgende winkelpanden staan op de hoek van de Kleine Molenstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek