Elst in oude ansichten deel 2

Elst in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Dr. J. Brouwer
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4631-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. In 1939 heeft het Elster College van Burgemeester en Wethouders tijdens een van zijn vergaderingen deze foto laten maken. We zien van rechts naarlinks: W. Th. de Leeuw (1892-1944), burgemeester van 1931 tot 1942; fruithandelaar M.A. Vink (1871-1944), wethouder van 1927 tot 1939 voor de protestantse lijst; J.G. Merkx, kassier van de Boerenleenbank te Elden, tevens wethouder van 1931 tot 1941 voor de rooms-katholieke Iijst; en H. Kammeraat (1904-1944), gemeentesecretaris van 1937 tot zijn overlijden op 19 december 1944 in het concentratiekamp Hamburg-Neuengamme.

70. G.W.A.W. baron Van der Feltz (1852-1910) was burgemeester van Elstvan 1882 tot 1910. Hij woondein de in 1944verwoeste villa "Casa Cara" aan de Amhemsestraatweg. Van der Feltz was een zeer initiatiefrijk man. Zo verzette hij veel werk voor de totstandkoming van de Elektriciteits Maatschappij "Elistha" (1897), de VVOB (1903) en de BSM (1908) en de verbetering van wegen. Van 1904 tot 1910 was hij tevens Ambtman van het polderbestuur. In 1911 werd hij opgevolgd door burgemeester mr. E.O.J. baron Van Hovell tot Westerflier en Weezenveld (1879), die op 4 april 1931 met zijn autoverongelukte.

71. Omstreeks 1900 stond tegenover het gemeentehuis het herenhuis met boerderij en schaapskooi .Kostverloren", Deze gebouwen stonden in het gelijknamige landgoed dat zich uitstrekte tot de buidige Grote Molenstraat, Ie Molenbergstraat en Kleine Molenstraat. Het bestond uit bouwland, weiland, een boomgaard en een tuin met grachten en waterpartijen. Omstreeks 1820 was dit alles eigendom van N. Aalbers te Bemmel. Huize .Kostvcrloren" werd toen bewoond door landbouwer G. van Dam (1792-1874) en vrederecbter A. W.J. Meijling (1793-1833), later G. van der Horst (1812-1890), griffier van het kantongerecht. Ruim tien jaar na het overlijden van landbouwer G.W.R. van Dam (1824-1893) ging bet goed in eigendom over van de dames Van Dam op F. van Eijck (1864-1919), agent van een bierbrouwerij, en mevrouwM.R.E. van Eijck-Wouters van den Oudenweijer (1870-1942).

72. Tussen 1920 en 1939 onderging het aanzien van het landgoed een aantal ingrijpende wijzigingen: de bijgebouwen verdwenen en de tuin werd geleidelijk bebouwd. Zo verrezen aan de Dorpsstraat tussen Kleine Molenstraat en Oranje Nassaustraat vier vrijstaande woonhuizen, waarvan drie met winkelruimte, en tegenover het gemeentehuis het woonhuis annex praktijkruimte van dokter J. C. W. Jaspars (1904). Huize .Kostverloren'' zelf werd in 1939 gesloopt, nadat het onder dezelfde naam maar in een andere vorm in de nabijheid was opgetrokken. De foto toont de situatie in de winter van 1938. Links staat het nieuwe .Kostverloren", rechts het woonhuis van dokter Jaspars. In het centrum ligt het oude .Kostverloren'' midden op het trace van de Oranje Nassaustraat in aanleg. Op de achtergrond is de nieuwbouw zichtbaar van de eerste van in totaal52 aldaar te bouwen woningwetwoningen.

73. Op deze foto uit 1933 van de Societeit .Burgervcrecniglng'' van het "Wapen van Elst" zien we van rechts naar links, zittend op de grond: A. Drabbe, R. van Til, C. Slotboom en M. Elijzen; eerste rij: C.B. Herberts, G.J. terBeeken echtgenote, G. en G. Esmeijer, J. Franken, G. Petersen echtgenote, J. van de Berg, G. Peters en S. Arentsen en echtgenote; tweede rij: H. Wetters, H.W.H. Herberts, J. Dalhuisen, J.c.P. Arentsen, G. Janssen, P. van Burk, L. Peters, W. Franken, R. Peters en G.J.W. Hendriks; derde rij: D. en C. Peters, D. Hermsen, mevrouw Drabbe, A. van Burk, mevrouw Janssen, R. Nab, mevrouw Arentsen, D. van Setten en echtgenote en Th. Scheerder; vierde rij: mevrouw Van de Berg, A. Glas, mevrouw Hermsen, mevrouw Kapel, J. van Dodewaard, vier leden van de familie Arentsen, J. Kapel en een onbekende; vijfde rij: H. van de Berg, C. Drabbe, G.J. ter Beekjr., J. Jacobs, R. van Holten, S. Arentsen en A. van Burk en echtgenote.

74. Het zingen in koorverband wordt in Elst al bijna een eeuw beoefend. Het begon met de oprichting op 4 april 1891 van het mannenkoor (in 1898 gemengde koor) .Elistha'' onder leiding van A. Jansma (1864-1934), van 1890 tot 1926 hoofd van de openbare lagere school. In 1925 herrees het mannenkoor "Elistha" onder leiding van J.J. (Jaap) Hofman, die daarnaast ook dirigent was van de op bovenstaande foto uit 1930 afgebeelde Gemengde Zangvereniging Elst op het toneel van het "Wapen van Elst". We zien, van links naar rechts, zittend:

Boissevain, C. van Smalen, J. Dalhuisen, C. Arentsen, w.e. van Dijk en Jonker, met achter de laatste de dames A. Kapel, B.D. Herberts en e. de Raadt. Achter A. Kapel staan mevrouw Schutter, H.N. Bellink en J. Jonker. Achter mevrouw Schutter staan J. Wijkniet en J. Hofman, achter J. Dalhuisen staat A. ter Beek (met boot) met achter haar M. van Holten en R. ter Beek.

75. De pluimveevereniging "EIst en Omstreken" organiseerde in de jaren twintig en dertig tentoonstellingen in het "Wapen van Elst". Het bestuur ging omstreeks 1935 met burgemeester en mevrouw De Leeuw op de foto. We zien van links naar rechts: zittend de dames M.R.E. van Eijck-Wouters van den Oudenweijer, J.G. Buddingh-Voorhoeve en S.S.M. de Leeuw-van Beers; achter hen J.J. Hofman, C.B. Herberts, J.B. Raab, H.A. Arentsen, J.J.D. Hofman, B. Ditters en W.Th. de Leeuw; vervolgens H.W.H. Herberts, M.A. Vink, M. Nab, J.F. Vink en W. Snijders; en ten slotte J. Boshouwers, G. Witjes, P. Bless en een onbekende.

~I·'i

--,

. -.

76. In 1908 had de stoomtram zijn intrede gedaan in de Over-Betuwe. De onderhoudskosten van het stoomtramwegnet waren evenwel te hoog gebleken en de B5M was gedoemd geweest te verdwijnen toen (vracht )auto en autobus hun intrede deden. Sinds het begin van de jaren dertig kennen we de buslijnen van de "Geldersche Tramwegen" en de aanpassing van wegen aan het toenemende auto- en busverkeer. Op deze foto uit 1938 zien we gemeenteopzichter Th.J. Jeukens (1892-1965) de proef op de som nemen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek