COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Elst in oude ansichten deel 3

Elst in oude ansichten deel 3

Auteur
:   dr. J. Brouwer
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6479-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9 Tot de goederen van De Park behoorden in vraeger tijden ook de ten noorden van de Unge gelegen Lange en Corte Santacker. Eind 18de eeuw was de boerderij Santakkers in het bezit van Hendrik Buddingh (1744-1829) uit Elden, van wie het goed overging op achtereenvolgens zoon Jacob (1793-1876), die in 1834 trouwde met Margaritha Jacobsen (1 803; Tillenhof); kleinzoon Antoon Hendrik (1838-1912) en achterkleinzoon Iacob (18771931), wiens braer Jan Gerbrand zich vestigde op het landgoed Bijdorp (nr, 19). Jacob verkocht de fraaie Tboerderij in 1931 aan johannes Theodorus Erdkamp (1875-1956), bewoner van

1912 tot 1944, het jaar waarin ook deze boerderij door oorlogshandelingen werd verwoest. Na diens overlijden ging het goed over op zijn drie dochters. Na 1945 verrees hier de proef-

boerderij Santakkers van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT) te Wageningen.

10 Jacob Buddingh, een bekend paardenfokker, had in 1903, eveneens aan de noordzijde van de Unge, aan de Sanddijk langs De Grift, vlak voor zijn huwelijk met Hendrika Maria Akkersdijk (1878) het indrukwekkende gebouwencomplex Dijkakkers laten bouwen, een modelboerderij bestaande uit een hoog en groot woonhuis met bijgebouwen en een drietal grote schuren. In 1930 vertrok hij naar Heveadorp en ging de boerderij over op de gebroeders Gerrit Jan (18771954) enArie (1880-1961) Arissen [ansz, van De Ronde Hofin Lijnden (nr. 51). Een deel van het terrein werd door Buddingh verkocht aan anderen, die het in beheer

gaven aan de Heidemij, waarvoor J. Vaandering (19011988) als opzichter optrad. In 1944 werd het complex evenals de Santakkers en De Oude Tol door oorlogshandelingen verwoest. Wat restte waren de

roodstenen posten aan weerszijden van de ingang, thans de toegang tot een kersenboomgaard. Het hek staat in Reeth.

Beruwsche boerderij Dijkakkers" - Eist.

11 Het omstreeks 1600 tegenover De Oude Tol gebouwde landbuis De Seven Bruggen, naar het aantal nabij gelegen bruggen over de Linge, was een buitenverblijf van Cornelis van Bronckhorst tot den Poll en de Beringen (overleden in 1671), woonachtig op huize De Poll te Bemmel. In de 1 9de eeuw kreeg het fraaie herenhuis met trappenbordes en een strakke symmetrie in de gevels de naam Groenoord, naar zijn ligging in een uitgestrekte tuin met veel bomen. In 1 88 1 ging het pand in eigendom over van G.T. Peters (1819-1896), eigenaar van het landgoed HetVredenburg in Rijkerswoerd, op weduwe

A.C.R. Schulze-Hillebrand (1816-1900),in 1901 op weduwe M.]. Smids (18441915) te Elden, in 1915 op haar neef A. Smids (18651933), in 1917 op H.L. Bless te Oosterhout, in 1920 op

landbouwer G. Witjes (1884) te Lijnden en in 1925 op Th.WP. Sanders (18831955). Het in 1944 door oorlogshandelingen zwaar beschadigde huis is in 1949 in andere vorm herbouwd.

De huidige bewoner is de familie Th.N. Sanders- Doeze Jager.

12 De circa 1850 gebouwde en rand 1895 na brand herbouwde T- boerderi j Ri j zenburg omvat een voorhuis met zolderverdieping onder mansardekap waarvan de gevelindeling in de vorm van schuiframen met luiken in 1933 is gewijzigd ten behoeve van de splitsing in twee woonhuizen, het achterhuis en een aangebouwde en een vrijstaande bijschuur, alle voorzien van een zadeldak. Van circa 1400 tot 1796 was het complex onder de naam De Gulicker Goederen in het bezit van de graven Van den Bergh te 's-Heerenberg. Zij verkochten het aan ], Ockhorst, van wie het in 1804 overging op schoonzoon GradusA. Erdkamp (1779-

1839), die de eigendom overdeed aan G. W]. baron van Lamsweerde te Den Haag en vervolgens zelf pachter werd. Opvolgers waren zijn zoon HyronimusH. (1821-1905) en zijn kleinzoons Gerhardus

A.e (1862-1928) en IohannesTh. (1875-1956), tevens eigenaar van de Santakkers. Van 1933 tot 1997 woonden aan de ene zijde drie generaties Ebskamp en aan de andere zijde drie generaties

Mocking. De laatste eigenaren waren achtereenvolgens de adellijke familie Van Brienen en eM.F.E. Comtesse De Lannoy (Belgie).

13 Villa De Plek of De Plak werd in 1909 onder architectuur van D.]. Haspels te Nijmegen gebouwd in opdracht van Huibert Budding (18741929) uit Hien. Het na 1945 witgepleisterde woonhuis bestaat uit twee bouwlagen met een schilddak, waarin dakkapellen zijn aangebracht met gebogen daken. De toegang met open portiek is te vinden in de linkerzijgevel. Aan deze gevel is ook een aanbouw met schilddak aangebracht. Het rechtergedeelte van de voorgevel bevat een opengewerkte veranda met daarboven een loggia met houten balustrade. De villa werd in 1910 in gebruik genomen door Budding, diens vrouw Agnita M. Sip-

man (1884-1921) enzijn moeder Anna WH. BuddingSipman (1838-1913).Voor zijn vertrek naar Zwitserland in 1929 verkocht Budding de villa aan M.A. Vink [.Fzn. (1871-1944), directeur van

Vinks fruithandel in de Stationsstraat. De villa werd bij oorlogshandelingen in 1944 zwaar beschadigd, maar kon worden herbouwd. Bewoner sinds 1987 is de familie

R. Broekhuys.

:.Ii ELST (0. BJ. Villa de Plczk.

14 Een [aar na het overlijden van zijn moeder liet Budding op het nabij De Plek gelegen stuk land, genaamd De Pol, huize De Pol bouwen. Van 1915 tot 192 9 verhuurde hij dit huis aan de gezusters M.C.E.H. (1868) en H.].A. (1869) en hun broer H.].B. Kok (1877). In 1929verkocht Budding huize De Pol aan de van boerderij Welderen (nr. 23) afkomstige landbouwer Gerrit Costermans (1869-1937), gehuwd met Anna Wilhelmina Costermans (1878-1949). Zij vertrokken in 1 936 naar de Dorpsstraat. Hun zoon Arend Janna (1904) bleefhuize De Pol bewonen tot het in 1944 door oorlogshandelingen werd verwoest. Hij vertrok toen naar Nijmegen.

15 De witgepleisterde villa Vredenburg, gelegen aan het einde van een 100 meter lange oprijlaan, bestaat uit een blokvormig dwarshuis in rwee bouwlagen met schilddak, een lager blokvormig achterhuis en een aan de rechterzijde aangebouwd koetshuis met zadeldak. Eigenaren waren achtereenvolgens: omstreeks 1760 mr. A.D. de Munnik en Johanna van IJsseldijk van De Eshof, hun schoonzoon Chr. W Geil (1764), Sara Ehs.Vis (17861865), gehuwd met vrederechter A.WJ. Meijhng (17931 833); haar neef Gerrit van der Horst (1812-1890), gehuwd met Clara M.H.A. Quack (1829-1861), griffier van het kantongerecht, die

het huis in 1886het afbreken en daarna weer liet opbouwen; Otto baron van Dedem (1818-1894) en Catherina J. Scholtens (1 85 7 -1 93 1 ), die een aan het begin van de oprijlaan geplaatste houten

woning bewoonde en de villa na de brand op 13 juli 1912 in de huidige vorm liet herbouwen. Bewoner sinds 1927 en eigenaar sinds 1959 is de famihe J.P.J. Baltussen (18941974).

Elst (Gld.) - Huize "Vredenburg"

1 6 Het reeds in de 16de eeuw genoemde en in 1944 bij oorlogshandelingen verwoeste landgoed De Eshof of D'Espe bestond uit woonhuis, schuren, hooiberg en een tuinhuis; het geheel omringd door grachten en geboomte, vooral essen. De weidegronden strekten zich uit tot voorbij de spoorlijn. De eerste eigenaar-bewoners waren achtereenvolgens Hieronymus baron van Someren van Vreijenes; diens schoonzoon Mr. Arend van I]sseldijk (1735) en diens zoon mr. Arend Willem (177 3-1851), de laatste mannelijke afstammeling van dit geslacht. In 1852 ging De Eshof over op het geslacht Sipman: vader Johannes Hubertus (1807-

1870), gehuwd met Anna Wilhelmina Duys (18081858; zuster van Cornelis Duys van huize De Prins); zoon Huibert (1844-191 0), gehuwd met zijn nicht Janna Gerarda Sipman (1853-

1 9 1 8); en kleinzoon Arie Diederik (1881-1948) (nrs, 28 en 56).

n Halo ? .I

C;s!:of-&!$f.

17 Huiberts oudere broer ArieDiederik (1838 -1896), eigenaar van een appelstroopfabriek in Heerde, liet in

1878 in een grate parkachtige ruin villa Klein Eshofbouwen in de vorm van een vierkant landhuis bestaande uit twee bouwlagen met schilddak en met een opvallend strakke symmetrie in de gevels. Hij overleed ongehuwd. De villa werd van 1896 tot 1918 veelal bewoond door de griffier van het kantongerecht en bood van 1918 tot 1945 onderdak aan het agentschap Elst van de Gelderse Credietvereniging (later NHM) met als directeuren G. Veldhorst (1869-1929) enT. Ruben (1891). Bewoners na 1945 waren (beneden) H. WHo

Herberts (1892-1960) en (boven) tot 1967 H.P. de Heer (1887), van 1967 tot 1976 G.H.].VWouters van den Oudenweijer (19011984), van 1976 tot 1979 diens zoon G.H.].M. (1936)

en sinds 1985 de familie M.D.C. van Rossum. Beneden was in de eerste helft van de jaren tachtig apotheek De Batouwe gevestigd.

1 8 Komkommerkassen verrezen niet aileen achter De Oude 'Iol, maar ook aan de Grote Molenstraat. Een van de eerste complexen werd rand 1910 gebouwd op het terrein waar thans het kantoor van de woningcorporatie OverBetuwe en bungalows staan. De eigenaren waren A. Jansma (1864-1934), veertig jaar lang hoofdonderwijzer van de naastgelegen openbare lagere school (rechts), en Wieger j de Ruiter (1 8691941), tevens eigenaar van de stoomzuivelfabriek OverBetuwe aan de Stationsstraat. Een ander complex kassen behoorde tot de Gelderse kwekerij van de families ].H. en Th.G. Evers, die begin jaren

zeventig moest wijken voor de aanleg van het sportterrein De HeIster. In het huis op de voorgrand woonden de families van de metselaars vader H.W (1855-1910) en zoon DJ (1883-1978) Kapel. Op

de achtergrond is nog net de Planken Molen zichtbaar.

Komkoznm-r en '!'omateo kassen te Elst. (b e tuwe)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek