COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Elst in oude ansichten deel 3

Elst in oude ansichten deel 3

Auteur
:   dr. J. Brouwer
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6479-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

29 De ernaast gelegen dorpsboerderij met achtergelegen schuren en hooiberg werd omstreeks 1850 gebouwd op de plaats van de oude boerderij van Hieronymus Reinier van I]sseldijk Azn. (1767-1835) vanDe Esho£ Het woonhuis bestaat uit twee bouwlagen en is aan de straatzijde voorzien van een dakschild gedekt met kruispannen. Kenmerkend is het torentje met spits in de vorm van een steil schilddak gedekt met leien. Bewoners van het huis waren landbouwer Willem Costermans (1808-1874) en zijn zuster Antje (1814-1899), beiden kinderen van Derk Costermans van huize Wildeman (nr, 24), en van 1899 tot

1992 rwee generatiesTap:

Daniel Nicolaas sr. (18721956) en jr. (1900-1992). Sindsdien is het woonhuis ingericht tot kantoor van de notarissen mr. T.A.M. Weijermans en mr. J.M.M.M. Ste-

vens. De drie panden links zijn: boekhandel J. Herberts, de Edah-winkel vanA.].W Barends (1876-1952) enhet woonhuis van de familie J.H. Sipman.

Elst (0. S.)

Oorptstro.&t

30 De overzijde van de Dorpsstraat werd tot 1 91 8 beheerst door boerderij

annex herberg De Zwaan van johannes van Dulm, wiens weduwe in 1830 hertrouwde met kastelein Peter Breunissen (1782), en later van haar kleinzoon landbouwer-ri]tuigverhuurder-stalhouder Johannes van Dulm ].Dz. (1846-1918), gehuwdmet weduwe H.W Guise (ill. 43). Het geheel strekte zich uit van het huis met het poortje tot aan de Drielseweg en bestond uit woonhuis, schuren en hooibergen. Op het terrein van de in 1 91 9 grotendeels gesloopte boerderij verrees woonbebouwing en in 1924 hotel Het Wapen van Elst. In 1956 heeft hier nieuwbouw

plaatsgevonden voor melk- en zuivelhandelA.Ch.Vink, van 1959 tot 1984A.F. Kool, en elektricien D. Hermsen. Sinds 1980 is in beide panden Snelders sportwinkel gevestigd.

-

?~ vc..--<L (:,..~ /' .: ~

~LJ:....-#.A

Ult:~"1f .? .llI J. Herbtru. (lu. ~ d ... 2..eL

3 1 Omstreeks 1 91 2 zette kastelein J. W Hendriks (1838-1914), afkomstig van cafe De Ploeg op de hoek Werenfridusplein / Willemsstraat, herberg De Zwaan voort. Zijn zoon G.].W Hendriks (1888-1969) liet in 1924 de herberg vervangen door hotel Het Wapen van Elst, in 1 93 3 annex taxidienst. Hotelhouder sinds 1946 is de familieA.M. Carabain (19031983), die in 1950 het hotel kon kopen van weduwe Hendrika M. BuddinghAkkersdijk (nr. 10). De huidige eigenaar is zoonA.].W (Bert) Carabain. In de naastgelegen panden woonden eind jaren dertig elektricien D.M. Hermsen, de dames Guise (stiefdochters van J. van

Dulm) , de dames Blanken, weduwe Drielsma, P. Waterreus van het bedrijfKempkes &Waterreus (nr. 20) en weduwe A.W CosterrnansCostermans (nrs. 14 en 23).

U..t (O.B)

32 De Dorpsstraat in vogelvlucht omstreeks 1920 toont het agrarische karakter van het zuidelijk deel van her dorpscentrum. Te zien zijn, van links naar rechts: het in 1919 gebouwde roomskatholieke verenigingsgebouw Het Centrum, het woonhuis van de familie].A. Dumont (nr, 4) en kapper A. Mantes (1882), boekhandel A.]. Span (1 870), kleermakerij D.].B. ter Horst, de boerderij van de familie D.N. Tap (nr, 29), deT-boerderij (woonhuis, schuren, hooiberg) van de famihe]. Sipman (nr, 28), de Edah-winkel van Barends met de daarachter gelegen CAVV-graanmaalderij De Rosmolen, boekhandel]. Herberts, het voormalige boerde-

rijencomplex van de familie Duys, met aan de linkerzijde cafe Hoogveld met achtergelegen schuur van de Boerenbond en aan de rechterzijde cafe De Vereniging met ach-

tergelegen manege (nrs. 25, 26 en 27), en huize Wildeman (nr, 24). Rechtsboven is boerderijVanDulm (m. 30) te zien,

33 Elst is vanouds fok-, keurings- en marktcentrum van de (warmbloed)paardenfokkerij. De paardenmarkt - op de foto in 1934 - dateert van de 12de of 13de eeuw en werd gehouden op De Brink, gelegen tussen de trekvaart De Grift en de tegenwoordige hervormde kerk en toren. Het kerkterrein (met kerkhof)

was omgeven door een op sommige plaatsen vrij hoge mum, waarin ijzeren ringen waren bevestigd. Sommige kooplieden bezaten het voorrecht bij gelegenheid van de paardenmarkt hun paarden aan deze ringen vast te mogen binden, in ruil waarvoor zij verplicht waren een stuk van de muur te onderhouden. Jarenlang werd drie

keer per jaar een paardenmarkt gehouden: een in het voorjaar (tweede dinsdag in april) en twee in het najaar (de eerste maandag in september en de eerste dinsdag in oktober). Het aantal paardenmarkten is geleidelijk verminderd tot een. In 1894 is de commissie tot bevordering van de Najaarspaardenmarkt opgericht (paardenverloting).

34 Gymnastiekvereniging Eendracht maakt Macht (EMM) werd op 4 juli 1909 opgericht doorW Boer, werknemer bij TEO, en S.P.J.A. Bakker, exploitant van hotel VVOB. De vereniging begon met 22 leden en koos de kleuren blauw-wit. Het bestuur bestond uit Boer (voorzitter), Bakker (vicevoorzitter) en J. Drielsma (secretaris- penningmeester) . De foto dateert van juni 1 9 1 O. Van links naar rechts, bovenste rij: [oh. Hendriks,

F. Bachrach, P. Bauw, ]. van de Feltz, Th. Pels, E. van Kleef, P.]. Franken en H. Herberts. Tweede rij: F. Klazema, Wlacobs, C.Vink, G. van de Goot, M. Scheltema, W Boer, K. Pels, A. Derksen,]. van de

Ven en S. Bakker. Derde rij: P. van Burk, H. Wessels, H. Hofman, F. van de Goot, F. Vink, ]. van de Hof, P. Jonker en Joh. Schol. Onderste rij: G. Bous, C. Jansma, D. Drielsma, E. Bachrach, H. Jonker en

]. Rudolf In 1935 bestond het bestuur uit voorzitter E.D.]. Bachrach en secretaris].W Dalhuisen.

35 Voetbalvereniging Elistha is in 1926 opgericht door Roel van Holten, Bart Peters, Herman Arentsen, ]. van den Berg en ].E. Pijnappel. Rond

1 92 0 bestond ook al een overwegend rooms-katholieke voetbalclub Elistha, naar de kleuren de 'zwartjes' genoemd. Deze club is in de loop van de [aren twintig opgeheven.Hiernaasteen foto van deze 'zwartjes', Van links naar rechts, zittend: Roel van Holten, Wim Vink (?) en Piet Otten. Hurkend: Dirk Ederveen, ? van Deijzen en Herman Arentsen. Staand: Piet Ahoud, The Span, A.W (Bart) Peters, ? (knecht bij bakker Bucksteeg), Wim Dulos en Henk Clappers.

36 Foto genomen in februari 1943 ter gelegenheid van het rwaalf-en-een-halfjarig bestaan van Spero (opgericht 21 augustus 193 1). Van links naar rechts, zittend: Jan de Vree, Wim van den Bosch, Toon van Brandenburg, Wim Verhoeven, A.M.M. Puthaar (voorzitter), kapelaan Beltman, Wim Arends, Nico Witjes en een onbekende. Staand:

Jan Joosten, Ben Rutgers, Wim van Heumen, Wim Dulos, Piet Ahoud, Herman Zwartkruis, Io Zegelink, Frits Witjes, Jan Zwartkruis, Henk Witjes, Adrie v.d. Pauw,

R. Rutgers, Bierman, Geert van Brandenburg, Wim Verhoeven, The van Deelen, Wim van Deijzen, Piet van Heumen, Bernd van Binsbergen,

Ben te Dorshorst, Ios Verhoeven, Leo Essers, EefBuurman, Frans van Deijzen, Ruud Bas, Thea Campschroer, P. v.d. Welk, Ben Kolkrnan, Dulos, EefNab, Kolkrnan, Bierman, Piet v.d. Linden, Mart Burgers,

Fr. Clappers, Jo Verwoerd, Henk Vrernan, Henk v.d. Linden, Toon Witjes en Toon Leenders.

37 Foto ter gelegenheid van het 1 OO-jarig bestaan van de op 1 5 mei 1 85 1 in cafe De Roos op de hoek Rijksweg Noord / Griegstraat opgerichte societeit De Harmonie op initiatief van de in 1848 van Amsterdam afkomstige ontvanger der registratie

F.H. van de Poll (1823) en gemeentesecretaris J Vermasen jr. (1820-1887).Van links naar rechts, eerste rij: mevr. Koopmans, mevr. Van Haaren, mevr. Van de Woerdt, notaris J.G.J. Pigmans, veearts J.D. van de Woerdt, D. Koopmans, Th. Bless en mevr. Bless. Tweede rij: burgemeesterWM.C. Klijn, G. Wouters van den Oudenweijer, H.J.C. Lammerts, mevr. Terhorst, J Zeijdner, mevr. Jansen, H. Meijs,

mevr. Zeijdner, mevr. Lammerts, mevr. Klijn, mevr, Wouters van den Oudenweijer, mevr.Van den Bosch, mevr. De Heer, A. W Jansen (Keulenhof) en H.P. de Heer.

Derde rij: mevr. Pigmans, mevr. [aspars, JC.W [aspars, H.J. van Haaren (Brienenshof) en E.H. van den Bosch.

38 Op 1 juli 1968 ontstond muziekvereniging Prins Willem Alexander door de fusie van het protestantse Juliana en het katholieke St. Henricus; de opvolgers van het fanfarekorps La Harpe dat bestaan heeft van 1 893 tot 1908. Muziekvereniging Juliana werd op 7 juni 1910 opgericht door het bestuur van de afdeling Elst van de Nederlandse Protestantenbond, bestaande uit voorzitter H. Franken, secretaris H. Bulten, penningmeester H. Wassink en bibliothecaris rep. Arentsen. De foto dateert van omstreeks 1925.Vanlinks naar rechts, zittend: E,J. van Ingen, J.A. Maalsen, D. Arentsen, ?, G. Struijk (kapelmees-

ter) , H. Franken, r Willemsen, ?, ? en G. Doeze Jager.

Staand, eerste rij: Chr. Wassink (vaandeldrager), H. Wassink, H. Doeze Jager, ?, ?, ?, Ed van Kleef p. Jacobs, ?, I, ? en

D. van Burk.

Tweede rij: r Rudolph,

B. Rudolph, ?, ?, ?, NolVink, ?, H. Vink, W Esmeijer en

r van Klee£

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek