Elst in oude ansichten deel 3

Elst in oude ansichten deel 3

Auteur
:   dr. J. Brouwer
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6479-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

39 Het rooms-katholieke fanfarekorps, later ook harmoniegezelsehap, St. Henrieus werd in juli 1913 opgericht met aanvankelijk 1 7 leden. Dirigent was Th. van der Kamp. Erevoorzitter was pastoor H.M. Kool en erelid B. Ditters, hoofd van de roomskatholieke jongenssehool. De foto dateert van omstreeks 1935. Van links naar reehts (op de grond): Roelofs en Nijenhuis. Zittend: WWillemsen, H. Nljenhuis, G. Martens, 1. van Brandenburg,

]. Bos (dirigent), G. van Deijzen, G. Martens, Th. Martens en P. Strijboseh. Staand:

B. Hartjes, G. Martens,]. Cornelissen, Chr. Strijboseh, M. Gidding, WVos, Th. Kuster (vaandeldrager), H. Hendriks,

Th. Strijboseh, G. Dulos, H. Strijboseh, ? en H. van Deelen.

40 Toneelvereniging Kunst & Vermaak be staat op 6 maart 1998 honderd jaar. De in cafe De Ploeg vanJ.W Hendriks (nr. 31) opgerichte'toneelen reciteervereeniging' begon met twintig leden. Het voorlopige bestuur bestond uit A.H. Drielsma (voorzitter), Ph.]. Hardonk (2e voorzitter), C.B. Herberts (secretaris), A.]. Span (penningmeester) en

J. van 't Hooft (regie). Op 7 februari 1899 presenteerde de vereniging zich aan het publiek met het opvoeren van de toneelstukken 'De wees uit het gebergte' en 'De verliefde gemeentesecretaris'. Op de foto uit 1959, van links naar rechts, zittend: J. Kapel, J.c.P. Arentsen, C.B. Herberts en

G.].W Hendriks. Staand: D. Hermsen sr., D. Hermsen jr., C. Herberts-van Mechelen, N. Kapel, G. Greveling-Brouwer, J. van Droffelaar, M. van BeekHupkes, J. van Empel, 1. de Wilde- van Beek, J. Spijker, A.

Hermsen-van de Berg, A. van de Brug en G. Kapel-Snijders.

41 De raad van de gemeente Eist tijdens de vergadering van 1 maart 1935 in de oude raadzaal. Van links naar rechts:

R. Th. Bierman (1 886). B.P. Bouwmeister (1880-1958; Lent). makelaaar P.Th. Bless (1876-1955) en G. Witjes (1884). Staand:Th.W Kruse (1897; Elden), E.A. Knipping (1880; Lent), wethouder ].G. Merkx (1870-1948; Elden). burgemeester WTh. de Leeuw (1892-1944). secretaris WC Gaasbeek (1874-1950), wethouder M.A. Vink (1 8711944),Th.Pels (1869-1939), ].C BreunissenAzn. (18891966; Tillenhof), H.J. Jonker (1904) en A.]. Boelmans, opvolger van M. Nab (1885-

1 934) . Afwezig was G. van Manen (1870-1948; Elden).

De gemeente Elst telde op 1 januari 1935 9105 inwoners, waardoor de raad uit dertien leden bestond. De gemeentesecretarie bestond toen nog uit drie ambtenaren.

42 Het tegenover het gemeentehuis gelegen landgoed Kostverloren strekte zich uit tot Kleine Molenstraat, 1 e Molenbergstraat en de huidige Grate Molenstraat en bestond uit herenhuis, tuin met grachten en waterpartijen, schuren, een schaapskooi, bouwland, weiland en boomgaarden. Omstreeks 1850 ging het landgoed in eigendom over van Nic. Aalbers te Bemmel op zijn schoonzoon G. van Dam (1792-1874) en na diens overlijden op zijn zoon

G.WR. vanDam (1824-

1 893), van wie een dochter huwde met A.G. Wouters van den Oudenweijer (nr, 71). Van de gezusters Van Dam ging het landgoed in 1910 over op M.R.E. Wouters van

den Oudenweijer (18701942), gehuwd met F. van Eijck (1864-1919). Zij verkocht in 1 92 4 grand aan

C. Peters (Centrawinkel); in 1931 aan].WLivius (gemeenteambtenaar) ,

A.A. Kersten (elektricien) en ].G. Willemsen (kleermaker), in 1936 aan de arts JC.W Jaspars (1904), voor een woonhuis annex praktijkruimte, en in 1938 aan de gemeente voor woonbebouwing.

43 De Gouden Leeuw (rechts) was in de 19de eeuw boerderij annex winkel, bewoond door bakker-winkelier P. Domensino (17991859). Het goed ging in

1 858 over van deurwaarder Ioh, Goedhart, in 1842 gehuwd met de weduwe van J. van Dulm en van P. Breunissen, op zijn schoonzoon kastelein Jan Derk van Dulm, wiens zoon Johannes (18461918) terugkeerde mar het cafe van zijn grootmoeder

(nr. 30). In 1860 kochtWillem van Brandenburg (Tobbenhof, nr. 50) de winkel annex koffiehuis van Van Dulm voor zijn dochter Willemina Everdina (1840), die in 1878 huwde met bakkerWillem Scheerder (1845-1928),

van wie het achtereenvolgens overging op cafe- en stalhouder C.WM. (1873-1957), Th. A.1. (1886-1952) enWillem ( 1 914-1 996) Scheerder. Het cafe is in 1948 verbouwd. Links woonde E.B. Omloo

(1847 -1924), hoofd van de rooms-katholieke jongensschool. Zijn overbuurman was slager H. Gerritsen (1865-1932).

A. _V1. loe·too:_

Wil(emsp(ein, as .

44 Op de hoek Valburgseweg / Van Hogendorpstraat stond de in 1944 in brand geschoten T-boerderij, bewoond door drie generaties Derksen. Giesbartus Derksen (1813-1885) kwam in 1837 van Westervoort, was werkzaam bij Robert Mulder, bakker - winkelier -oliehandelaar en molenaar van De Rosmolen aan de Dorpsstraat (achter Monnereau), bij molenaar H. Janssen van de Planken Molen en bij bakker Domensino, huwde in 1843 met Theodora vanEngen (1812-1883) en vestigde zich op deze boerderij met bouwland en een (kersen) boomgaard. Na 1853 legde hij zich toe op de tabaksteelt en kocht hi] een aantal percelen aan de noord-

zijde van de Dorpsstraat tussen Kleine Molenstraat en Van Hogendorpstraat. Het bedrijf werd voortgezet door zijn zoonJohannesTheodorus (1852-1914), gehuwd met Antonia Johanna Span, en zijn

kleinzoon Wilhelmus Johannes Joseph (1890-1968), gehuwd met Theodora Johanna Geerts.

45 In 1854liet diezelfde Robert Mulder (1797-1872) op de hoekValburgseweg / Hollanderbroeksestraat molen De Hoop of de Stenen Molen bouwen voor zijn schoonzoon Teunis Ockerse (1 8 1 6-

1 864), kastelein te Angerlo. Ockerse liet er een door een stoommachine aangedreven maalimichting bijbouwen om olie uit lijn- en raapzaad te kunnen persen. Zijn zoon A.W Ockerse verhuurde de molen in 1889 aan H.H. van der Kamp, die hem in 1895

in eigendom verkreeg en later overdeed aan zijn schoonzoon J. van de Pol (1 88 11961). Deze maalde in de jaren dertig met behulp van een dieselmotor. De molen werd in de nacht van 23 op 24 september 1944 in brand

geschoten (foto) en na 1945 afgebroken. Sindsdien hebben de Van de Pols op deze plaats de zaak voortgezet met een elektrische klopmolen en uitgebouwd tot handel in graan, meel en veevoeders.

46 Aan de 2e Weteringsewal, sinds 1956 even voorbij het kruispunt bij de brug over de Linge in de Hollanderbroeksestraat, staat al circa vijf eeuwen een stenen veldkruis, waarvan de herkomst en specifieke betekenis nog steeds in nevelen zijn gehuld. Aangenomen mag worden dat het een moordkruis is. Die kruisen werden in vroeger tijden opgericht op plaatsen waar een moord was gepleegd, vaak door de moordenaar als een uiterlijk teken van verzoening en een vorm van boetedoening. Deze zoen- ofboetekruisen werden geplaatst opdat voorbijgangers de vermoorde zouden herdenken

en voor zijn zielerust zouden bidden. Ze zijn meestal nog

geen meter hoog en voorzien van een opschnft. Op het Lingekruis staan 15de-eeuwse lettertekens die vermoedelijk twee woorden vormen, waarvan het onderste woord gelezen kan worden als 'Wart' ,

waarschijnlijk de naam van de daar vermoorde persoon. Al met al een monument van cultuur-historische waarde.

47 Het monumentale landgoed Schoonderlogt of Schoonderlucht (Logtsestraat 6) dateert van de 16de eeuw, was in 1684 in het bezit van het Arnhemse burgemeestersgeslacht Huijgens en kende in de 19de eeuw tal van eigenaren, onder wie Goossen van Trigt (nr, 52), diens twee dochters en A.H.A. baronesse van Brienen (1815).In 1901 ging het over op Baudina H.M. van Hulst (1866-1905) te Scheveningen, die in 1891 getrouwd was met Jacob Anton Gaijmans (1866). Hij liet de gebouwen afbreken en vervangen door een groot landhuis (foto uit 1 903), dat hij in 1908 weer Iiet afbreken om vervolgens een nieuw

complex te bouwen: een hypermodern pluimveebedrijf dat als modelboerderij diende voor kippenfokkerijen (Wit-Leghorns). In 1937 werd het goed verkocht aan de firma Ratering Arntz in

Bemmel, die het verpachtte aan de famihe P. J. Mom. Na 1989 werd Schoonderlogt enige jaren bewoond door de familie J. Kroes. Eigenaar sinds mei 1996 zijn Frans en Margrit Hamoen uit De

Meern, die er onder andere een veehouderij hebben gevestigd.

. Uitg. J. R. vaa Haltan, Elst.

Landgoed "Schoonderlccht." '-

48 Boerderij De Keulenhof (Mussenbergstraat 3) bestaat uit een op de plaats van de oorsprankelijke boerderij gebouwd woonhuis (1924). een tabaksschuur (1792) en een veeschuur (1803). beide hallenhuisschuren. De boerderij was rand 1800 in het bezit van Jacob Arissen

(1 771-1 837), gehuwd met Gerritje Jansen (1782). en vererfde in 1870 op hun dochterMetje (1821-1903), gehuwd met Willem Jansen Azn. In 1905 ging het goed over op neefWessel Johannes Jansen (1859), gehuwdmet Wilhelmina Costermans

( 1 860), van wie het vererfde op zoon Arie Wessel (1 897) , gehuwd met Helena Theodora de Raadt (1893). Van hen

ging het in 1965 over op hun zoon Jan Hendrik Wessel Jansen (1933).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek