COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Elst in oude ansichten deel 3

Elst in oude ansichten deel 3

Auteur
:   dr. J. Brouwer
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6479-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

49 Aan de bouwhoft Nulandt, de Nuelandse of Nieuwlandse Bouwing (Mussenbergstraat 1) ontleende het geslacht Ingen Nulandt, heren van Valburg enz., zijn naam. De hof wordt voor het eerst vermeld in 1425. Bewoners rand 1800 waren Jacobs braer Gerrit Arissen (1 767) en zijn vrouw Metje Romein (1767), die de bouwhofin 1835 verkochten aan het Burgerweeshuis te Arnhem. In 1832 ging de pacht over op hun schoonzoon Huibert Costermans (1803-1871) en in 1871 op zijn zonen Gerrit (1834-1883),Arend (18441913) en Hubertus (18471878). Hun oudste broer Arie was naar Welderen gegaan (nr. 23). Pachter na het overlijden van Arend (de foto is

uit 1901) werd I.e. van de Poel (1880-1942), die in 1929 de twee linker kapbergen verving door een grate schuur. Na zijn overlijden ging de pacht in 1943 over op de familie L.]. de Regt

(1905-1993), die de linker schuur afbrak. In 1955 zijn woonhuis, bakhuisje en de in 1929 gebouwde schuur afgebrand en herbouwd. Bewoner sinds 1968 is schoonzoon P. Hamelink.

Geldcrsche Boerderij, Lijnden. - Eist.

50 Tot het familiegoed van de Ingen Nulandts behoorde ook de reeds in 1452 vermelde boerderij Topshof, Toppenhof of Tobbenhof De huidige op een terp gelegen hallenhuisboerderij met zadeldak, aangebouwde bijschuur en een varkensschuur dateert van het begin van de 19de eeuw. Van de Ingen Nulandts ging het goed over op ].L. baron Scherpenzeel Heusch (Roermond), die het in 1842 verkocht aanA.W baron van Brienen (1783-1854), die ook Brienenshofbezat. Eigenaar in 1878 werd Arie Arissen (1 8 1 2), van wie het in 1893 vererfde op zijn zoon Gerrit Jacob (1864-1926) en in 1926 op zijn kleindochter

Ianna Iacoba (1897-1966), gehuwd metArie Buddingh (nr. 4). Pachters waren achtereenvolgens Johannes van Brandenburg (1759-1838), diens zoons Jan (1791) en Willem (1798-1860), Van

den Brink, Wijlhuizen, Gerritsen en van 1945 tot 1965 G. van de Pol. Eigenaar van 1965 tot 1997 was P.A.S. de Swart, die het complex wit liet pleisteren en in 1968 inrichtte tot recreatieboerderij (camping).

De huidige eigenaar is H.G.P.M. Baptist van restaurant De Hucht.

5 1 Veeboerderij De Hucht (vroeger De Braodkamp) in Lijnden is een circa 1830 gebouwde en in 1898 na brand herbouwde grate Tboerderij met aangebouwde schuren. Het complex is gebouwd op een ophoging, waarvoor de grand werd verkregen door het graven van een tweetal grachten. De naam 'Hugt' is afgeleid van 'hoeg' (hoogte) of''heugen' (grand opwerpen voor de bouw). De boerderij kwam in 1867 in het bezit van drie kinderen van Jacob Arissen (1771-1837):Arie (1812), Jan (1819-1885) en Metje (1821-1903). Bij de boedelscheiding in 1 870 werd De Ronde Hof toebedeeld aan Jan, gehuwd met Jantje Rap,

en De Hucht aanArie (nr, 50), gehuwdmetJannaJansen. Van hen vererfde het goed in 1893 op hun zoon GerritJacob (1864-1926), gehuwd met zijn nicht Gerritje (1869-1947), en na

diens overlijden op hun zoon Arie (1898-1963),gehuwd met Hendrika Theodora Breunese (1905-1997). Hun zoon Gerrit Iacob (1935) deed in 1979 De Hucht over aan veehandelaar].W Diepenveen.

52 Boerderij 't Klooster (Wuurdsestraat) herinnert aan het in 1588 door Spaanse soldaten verwoeste klooster van de Franciscanessen. Eigenaren van de op een terp gelegen T-boerderij met aan beide zijden aangebouwde schuren en een fraaie oprijlaan waren achtereenvolgens: in 1749 schaut Peter Dietz, Goossen van Trigt (tevens eigenaar van Schoonderlogt; dijkgraafvan 1812 tot 1822), diens dochter Catharina, gehuwd met Lucas Jonas Muller; hun zoon Peter George (overleden 1 882), die het legateerde aan zijn neef Martinus Franciscus Dumont (1832-1896), gehuwd met Margaretha Geertruida Buddingh [acobsdochter (Santak-

kers); en in 1897 Roebert Gerrit Ockerse (Iohannesburg) , zoon van molenaar Teunis Ockerse, die het goed in 1 898 verpachtte aan de gebroeders Berend (18421915) en Giesbert Vlemingh

(1846-1938) van DeWuurde (nr, 54). Eigenaar in 1922 werd Wessel Breunisse (1 87 11940), gehuwd met Neeltje Cornelia Jansen (18801944), in 1942 hun zoon Wilhelmus Adrianus (1 903-

1966), gehuwd met Marrigje de Raadt (1907), en in 1968 hun zoonArie (1936).

53 De in 1998 te slopen boerderij Vosbergen aan de Wuurdsestraat was een in 1922 gebouwde hallenhuisboerderij onder mansardekap, waarin dus het woongedeelte en de deel onder een dak verenigd waren. De schuren stonden achter de boerderij. Bewoners waren de families].M. Oostveen (18951981) tot 1947. E.]. Breunissen (1919-1997) tot 1968 en Christ. H. van Kleef tot 1 996. die het gemengd bedrijf van zijn voorgangers verving door een fruitteeltbednjf Ook dit bedrijf moest wijken voor woningbouw. De naam Vosbergen, die overigens op de voorgevel met moeite leesbaar is, leeft slechts voort in de naam van een nieuwe

woonwijk, evenals de namen van de boerderijen Kostverloren, De Eshof, De Wuurde, Brienenshof en Vinkenhof

54 De in 1984 gesloopteTboerderij De Wuurde (woerd; hoogte) bestond nit dwarshuis met achterhuis en aangebouwde schuren. Eigenaar was in het begin van de 19de eeuw Lamert Willemsen

(1 780), gehuwd met Johanna Maria Hoogveld. In 1840 verkocht hij het goed aan de arts ]. van den Berg te Arnhem. Pachter werd Geurt Vlemingh (1799) en na hem zijn zoons Berend en Giesbert die in

1 897 pachters werden van ' t Klooster (nr. 52). Hun opvolgers waren achtereenvolgens Willem van Rhee, gehuwd met Everdina Janna de Hartog, en zijn zoon Barend. De erven Van den Berg verkochten De Wuurde aan Eduard baron van Lijnden, na wiens overlijden zijn goederen in 1921 werden geveild. Eigenaar werd paardenhandelaar G.]. van Oppenraaij, in 1923 Arie de Raadt, in 1932 Pieter

Reineke en in 1936 Johannes Wilhelmus Hendrikus van Brandenburg (1875-1953), afkomstig van de Tobbenhof die de in 1944 zwaar beschadigde boerderij herbouwde en in 1948 overdroeg aan zijn zoon ].EM. (1916), die in 1980 De Wuurde verkocht aan de gemeente ten behoeve van woningbouw.

55 De Rijksweg-Zuid was tot het begin van de [aren twintig vrijwel niet bebouwd en had nog een overwegend agrarisch karakter. Huize De Prins (voorheen Prinsenjagt, naar prins Willem II [1626-1650], zoon van Frederik Hendrik en Amalia van Solms) was vanouds boerderij annex herberg aan de trekvaart De Grift. In 1836 ging het bezit over van Hendrik de Lille, zoon van schout Iacob, op Comelis Duys (1799-1853), zoon van het echtpaar Duys-Costermans in de Dorpsstraat, die het huis ombouwde tot boerderij-logement. Opvolgers waren zijn zoon Hendrikus (Hein, 1844-1910) en dochter Geertruida Maria (18421928), van wie de boerderij overging op landbouwer Leonard Moulijn (1893-1974), een kleinzoon van haar zuster Cornelia Hendrika en Leonard ten Doesschate. De boer-

derij werd in 1944 door oorlogshandelingen verwoest. De nieuwe boerderij verrees aan de Rijksweg-Zuid tegenover zwembad De Pas; sinds 1991 woont hier kleinzoon Leonard.

Nijmeegsche straatweg - Eist.

56 Tegenover huize De Prins liet Heins jongere broer Arie Diederik (1846-1928) in 1878 villa De Grift bouwen ter gelegenheid van zijn huwelijk met de jong overleden Geertruida Helena Sipman (1846-1896) van De Eshof Duys was kandidaatnotaris, kantonrechter-plaatsvervanger, dijkgraaf van 1911 tot 1 92 3, en steenfabrikant. Na zijn overlijden werd de villa door zijn tweede vrouw, weduwe D. Duys-de Vink (1873), verkocht aan fruithandelaar A.Th.]. Baltussen (1898-1952), gehuwd met Theresia M. Riepe (19071976). De villa werd in 1981 gesloopt ten behoeve van bungalowbouw, onder andere voor de familie mr. H.T.M.

Galama, burgemeester van de gemeente Elst sinds 1 oktober 1980.

57 De witgepleisterde villa Colorito werd in 1905 gebouwd in een grate parkachtige tuin door Th.E.]. baron van der Feltz (1880), gemeenteontvanger en neef van burgemeester G.WA.W van der Feltz. In 1913 vertrok hij naar Oosterbeek en verkocht zowel villa Colorito als de in 1905 gekochte boerderij Brienenshof aan landbouwerTh. van Lieshout (1880), die het geheel in 1915 doorverkocht aan landbouwer Tjerk Hanedoes (18721917). Na diens overlijden werden Colorito en Brienenshof geveild. Colorito kwam in het bezit van de tweelingbroers Derk Cornelis en Derk Antonie Breunissen (1 875)

van De Bredelaar (ill. 73), die de villa in 1923 overdeden aan kweker]. Craandijk (1896-1989).Van 1950 tot 1971 woonde mer de familie ].M.P.W Geers, daarna tot 1989 hun schoonzoon die-

renarts A.]. Sauer. Sinds 1992 is er een dierenkliniek gevestigd.

Villa Color ito, Eist.

58 T-boerderij Brienenshof ontleende haar naam aan de adellijke familie Van Brienen, voornamelijk woonachtig in Amsterdam en Wassenaar (Clingendael). Eigenaar rond 1 830 was Willem Joseph baron van Brienen (17601839), van wie de hof overging op achtereenvolgens zijn zoonArnoutWillem (17831854) en zijn kleinzoons Carel Hendrik Joseph (18281857) en Jacob Diederik Lodewijk Emanuel (18301858). die beiden ongehuwd overleden. In 1861 werd het grondbezit verdeeld tussen hun halfzuster Louise C.WA.I. (1838-1880) enhalfbroer Arnout Nicolaas Justinus Maria (1839-1903). die in

1 885 bovendien een deel van het bezit van zijn zuster ont-

ving. Zijn dochter Marguerite Marij (1871-1939) verkocht Brienenshofin 1905 aan Ian Tromp Meesters te Steenwijk, die het goed doorverkocht aan Th.E,J. baron van der Feltz (ill. 57) ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek