COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Elst in oude ansichten deel 3

Elst in oude ansichten deel 3

Auteur
:   dr. J. Brouwer
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6479-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

59 ... Brienenshof bestond uit een woonhuis, bouwland en boomgaarden. Pachters in de 19de eeuw waren Johannes Hendrikus de Bruin (1791-1853), gehuwdmet Hendrica Burgers (17971856), en hun zoon Arnoldus Hendrikus (1832-1922), die in 1912 naar Valburg vertrok. Bij de veiling van Brienenshof in 1918 ging het landgoed over op H.]. van Haaren (1883-1973), diehet in

1934 via makelaar P. Bless verkocht aanA. Cats teArnhem. De nieuwe bewoner werd de familie Jan WB. Weijs, die er een foeragehandel vestigde. In de nacht van 28 op 29 april 1937 brandde Brienenshof door onopgehel-

derde oorzaak tot de grond toe af De verzekering dekte de schade en Cats verkocht een paar weken later het geheel aan ].E. Pijnappel (1891), die de verbrande gebouwen liet afbreken en in

de naar de Groenestraat geplaatste nieuwbouw een handel in pluimveevoeder en een kippenfokkerij vestigde. In 1960 verkocht hij het goed aan aardappelhandelaar W]. vanLeeuwen (1919-1990),

die het hek met de naarn Brienenshof erop een plaats in zijn tuin gaf

60 Huize De Hucht aan de Stationsstraat werd in het midden van de 18de eeuw bewoond door Arend Costermans, gehuwd met Anna Duys, een kleindochter van Jan Duys in de Dorpsstraat (nrs. 25 en 26). Op 28 maart 1 783 droeg Arend het goed over aan zijn zoon Willem, die het inrichtte tot tabaksplantage. Diens zoon Gerrit (1779-1856) verbouwdein 1820 de boerderij tot een grote T-boerderij, een combinatie van een dwarshuis met daarachter een rechthuis, beide onder een met riet gedekt schilddak. Dertig jaar later werd De Hucht met bijbehorende landerijen (170 bunder) een van de machtigste boerderijen van de Betuwe

door het huwelijk van Gerrits enige dochter [acomina Petronella (1822-1895) met haar neef Derk Antonie Tap (1823-1883). Brand als gevolg van blikseminslag in 1855 Ieidde tot herbouw van

het rechthuis en aanbouw van twee naastgelegen schuren ....

61 ... Na het overlijden van Tap yond een verdeling van het grondbezit onder de acht erven plaats, waarbij De Hucht overging op DerkTap D.Azn. (1854-1919), gehuwd met Dania Jacoba van GIst (1868-1908). Na zijn overlijden ging het complex over op zijn dochter Iacomina Petronella Diderika (1900-1987), die de grand verpachtte. Na haar vertrek in 1 982 werd de

voormalige herenboerderij overgenomen door de familie E.C.W van Dulmen, die het complex inrichtte als restaurant. Restauranthouder sinds 1989 is H.G.P.M. Baptist. De Hucht omvat een veranda, in het dwarshuis: winterkamer, eetkamer en herenkamer, in het rechthuis de Bascule of terraszaal en verder de tuinzaal en de Weesboom of grate zaal. In de fraaie onder archi-

tectuur aangelegde tuin stonden van circa 1920 tot omstreeks 1980 twee tuinhuisjes: een draaikoepel op het grasveld voor de veranda (linker foto) en een vaste koepel aan de zijkant. Aanbevelenswaard is de herplaatsing van dergelijke tuinhuisjes.

62 De Hoge Hof dateert van circa 1925 en werd ruim tien jaar bewoond door landbouwer D.N. Tap (1872-1956), gehuwd met Anna Wilhelmina Sipman (1873-1923) van De Eshof. Zijn zoon D.N. Tap (1900-1992) bleef op de boerderij in de Dorpsstraat. Van 1936 tot 1945 werd de Hoge Hofbewoond door achtereenvolgens W]. Nieuwenhuis, veearts; GJ Born (1878-1941), gepensioneerd onderdirecteur van de Heidemij; en]. van Gils, inspecteur van de volksgezondheid. Van 1945 tot 1985 kende de Hoge Hof de volgende bewoners: notaris A.F.]. Huigens tot 1951, burgemeesterWM.C. Klijn tot 1967 en WW van Duinen tot 1985. Sindsdien is

de bewoner KJD. Nab, exploitant van cafe De Vereniging van 1984 tot 1992 en thans van het in 1950 gebouwde cafe-restaurant In de Ommelanden aan de Rijksweg-Noord.

63 In 1898 kocht de van Hien-Dodewaard afkomstige M.A.Vink (1871-1944) van de Staatsspoorweg grand bij het station voor de vestiging van zijn fruithandel. Hij kocht ook het nabij het station gelegen dubbele woonhuis, aan de ene zijde bewoond door L. van Hartesveldt, commissionair in effecten, en aan de andere zijde door P. Tap (1856-1934), schoonvader van D.N. Tap sr. in de Dorpsstraat en ontvanger van de dorpspolder. Van Van Hartesveldt en Tap kocht hi] ook het terrein hoek Korte Stationsstraat / Bemmelseweg, waar hi] een in neostijl uitgevoerde villa liet bouwen. Tot 1929 woonde hij zelfhier, daarna

zijnzoon].F.Vink (18991940), gehuwd met M. Heuvelink.

~.

64 Veilings- Vereeniging Over-Betuwe (VVOB) werd op 13 mei 1903 opgericht door fruithandelaar M.A. Vink, burgemeester Van der Feltz en fruitkweker c. van Lennep (1875). In 1905 volgde de feestelijke opening van het logement met winkelgebouw (foro). Restaurateurs waren B.M. Duyser (1849)

tot 1907 enS.P.].A. Bakker (1872-1923) tot 1921. Hotelhouders waren: G.H. Janssen (1887) tot 1945 en KarelA. Janssen (1892-1963) tot 1957. De kruidenierswinkel (koloniale waren en comestibles) werd onder meer gedreven door achtereenvolgens C.B. Herberts (1876-1960), H,J. Wentinck tot 1917, H. Martens (1887)

tot 1951 en P.Th.M. (Piet) van Deelen tot 1975. Omstreeks 1985 is het oude hotel VVOB gesloopt. De veiling was inmiddels verplaatst naar het terrein De Put bij het station en de Tarniniaufabriek en via

allerlei fusies na 1966 uiteindelijk opgegaan in de Veiling Oost Nederland (VON).

65 In 1901 kocht de van Zutphen afkomstige apothekerszoon ].1.1. Tarniniau (1876-1961) grand van M.A. Vink achter diens villa op de hoek Korte Stationsstraat I Bemmelseweg ten behoeve van een op te zetten vruchtensappenfabriek (Tarniniau Elst Overbetuwe - TEO). Op

1 april 1902 kon de nieuwe fabriek worden geopend. Van Vink huurde hij tot zijn vertrek naar Nijmegen in 1937 het door Van Hartesveldt, die in 1901 failliet was gegaan, bewoonde woonhuis. Na het vertrek van Tap in 1 9 1 6 naar Huize Sonnevanck werd het andere deel in gebruik genomen als Vinks privekantoor en als kantoor van Vinks fruithandel. Boven was een dienst-

waning, onder anderen voor boekhouder E. Lodder van

1 91 9 tot 1 92 2 en P. van Stralen, mandenmaker en huisbewaarder, Het dubbele woonhuis en oak de villa zijn in 1955 door zoon Jan ].M.

Taminiau (1903-1993) gekocht evenals in 1958 vlak voor de overnarne van TEO door het Heinzconcern de gebouwen van de zuivelfabriek van De Ruiter.

66 Het in 1879 in Waterstaatsstijl gebouwde, in 1978 buiten bedrijf gestelde en in 1981 gesloopte station vormde een nieuwe uitvoering van een vierde-klassestation (er waren vijfklassen) : laag en breed met aan de straatzijde drie karakteristieke lage puntgeveltjes, waarvan in het middelste een groot uurwerk was geplaatst. De twee stellen dubbele toegangsdeuren hadden elk een groot venster als bekroning. De drie puntgevels waren versierd met hangend houtwerk. In de rechter eindgevel beyond zich de toegang tot de dienstwoning van de stationschef in de andere de deuren naar de toiletruimte. In de linkervleugel was de dienstwoning voor

de stationsassistent: in de jaren dertig WA. Kartner, vader van Pierre (Vader Abraham met zijn loflied op zijn geboorteplaats 'Mijn dorpje Elst bij Nijmegen'). Het bevatte verder wachtkamers

voor drie klassen en van 1 893 tot 1904 een stationsrestauratie.

Eist (0. B.)

Station

67 Aan de Bemmelseweg op het langs de spoorlijn Arnhem-Nij

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek