Emmen in oude ansichten

Emmen in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Brands en H. Visser
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3650-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Emmen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Het bijna legendarisch geworden "Witte Huus", een historische plek. Generaties lang hebben de bewoners van dit huis het schultambt bekleed. Velen zuilen zich nog de prachtige rododendronbossen herinneren en niet te vergeten de "Willinge's Kampen" hierachter. Menige strijd werd daar gestreden; wie de hoogste eer lOU behalen in een concours of in andere wedstrijden. Nadat de dames Willinge waren overleden werd het huis in 1936 afgebroken om plaats te maken voor een villa in moderne still voor de heer Zegering Hadders. In november 1972 heeft de storm haar tol geeist; de eeuwenoude linden konden het geweld niet trotseren.

cmmen

Ned. Hen. Kerk

e , G >

" >

G

~ :;

10. De hervormde kerk, door de Emmenaren vee1a1 de Grote Kerk genoemd. Gebouwd in 1855, tegen de oude toren aan, welke dateert van de dertiende eeuw. Ret onderstuk hiervan werd opgetrokken uit granietblokken, welke afkomstig zijn van gespleten hunebedstenen. De bepleistering, welke in 1865 was aangebracht, werd in 1907 weer afgekapt en, met uitzondering van de oostkant, werd de toren gehee1 bemanteld. Reeds omstreeks 780 stond hier een kerkje. Ret in 1855 afgebroken bedehuis dateerde van 1456.

11. Wat is er van de lommerrijke Dorpsweg overgebleven? Een brede geasfa1teerde Hoofdstraat is het geworden. De palen voor de e1ektriciteitsdraden zijn vervangen door hoge lichtmasten en de kastanjeboom met zijn fraaie kruin heeft in de novemberstorm van 1972 zijn meerdere moeten erkennen. Helaas!

12. Een blik opzij en we zien het huis van dokter Schonfeld die in een koetsje zijn patienten bezocht. Zelfs in wijde omgeving werd zijn hulp ingeroepen. Hij was dokter uit roeping, evenals de man die omstreeks 1936 hier een nieuwe woning bouwde, dokter Hospers.

?? ? c

EMMEN,

Dorpsstraat.

(445£1)

13. Langs de baanderdeur van de woning van de oude dokter Schonfeld zien we de nieuwe woning van zijn zoon, gemeenteontvanger Schonfeld. Thans woont hier mevrouw Reinink. Ret ontvangkantoor was in de ouderlijke woning gevestigd. Op betaaldag voor de onderwijzers kwamen deze allen uit de gehe1e gemeente naar dit kantoor en stonden dan in de rij om hun salaris in ontvangst te nemen.

14. Ben blik naar reehts en we zien de oude kosterij, omringd door een ruime hof met oud geboomte. In het verleden was het ambt van koster en dat van onderwijzer in een en dezelfde persoon verenigd. Heel lang werd het bekleed door leden van de familie Gerrits en daarna door de familie Haasken. De laatste die deze kosterij bewoonde, was meester Jan de Boer; hij was tevens organist van de Grote Kerk. Ook hier sloeg de moderne tijd toe en moest er plaats gemaakt worden voor een bankgebouw (1916).

15. Even verder langs de oude Dorpsweg zien we het grote herenhuis van de heer Rudolph van Holthe tot Echten. Hij zit juist met z'n broer buiten een babbeltje te maken, terwijl de dames het plan hebben opgevat een rijtoertje door de omgeving te maken. Op de bok zit koetsier Bertus Kromkamp in vol ornaat. Voor het weekend wil de tuinman Lammert Roossies de zaak nog even "anhemmeln". Ook dit huis kon de tand des tijds niet weerstaan. Nog juist voor de tweede wereldoorlog verrees hier de witte villa van de heer W.S.J. Oosting, toentertijd directeurfeigenaar van het wel zeer bekende Noorder Dierenpark.

16. Aan de overkant van de straat lag het huis van de notaris. Notaris Hendrik Jan Oosting had zijn hart verpand aan het kleinvee en pluimvee. In z'n prachtig aangelegde tuin vond men volieres en rennen met aller1ei so orten vogels en dieren. Natuurlijk had dit aantrekkingskracht voor de kinderen. Links staan de directeur in spe van het Noorder Dierenpark met zijn buurmeisje Miemi, het oudste dochtertje van de familie Ten Kate.

17. In 1927 overleed notaris Oosting. Zijn erfgenamen hebben de nalatenschap, waaronder ook het herenhuis, bestemd voor een proefbedrijf voor pluim- en kleinveeteelt. Het Oosting Instituut werd overgebracht naar een terrein aan de Odoornerstraat, waar meer ruimte was. In de tweede wereldoorlog was in dit gebouw het distributiekantoor gevestigd. In 1953 was het de P.T.T. die hier tijdelijk onderdak yond, wegens verbouwing van het oude postkantoor. Ook mogen we de jeugdleeszaal en -bibliotheek niet vergeten. Maar in maart 1954 viel ook hier de slopershamer en thans staat hier een betonnen winkel/woongebouw van een verzekeringsmaatschappij.

18. Hebt u zin een ansichtkaart te verzenden aan uw vrienden of bekenden? Ret postkanto or is dichtbij. Reeds v66r 1880 had Emmen een eigen postbestelling. In 1890 werd dit gebouw door het gemeentebestuur aangekocht van de "Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij". Ret had als woonhuis gediend voorhun opzichter, Johan Lokker. Op 1 april 1891 werd het in gebruik genomen als postkantoor. De eerste postdirecteur was de heer Beumee. De foto is een paar jaar later genomen, toen de heer Ringnalda directeur was. We zien de bestellers Hilbrands, Middelveld en Engels, de klerk Niks, de directeur, de klerk Nieboer en de dames van kantoor en huishouding.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek