Emmen in oude ansichten

Emmen in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Brands en H. Visser
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3650-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Emmen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. We draaien ons om en zien uit over een plantsoentje naar Huize Wielens, v66rdat de veranda eraan gebouwd werd. Een tiental mensen heeft zich mee laten fotograferen. Het was toen nag niet de jachtige, verzakelijkte tijd, waarin men zich geen tijd gunt te leven. Maar toch kwam er verandering in Huize Wielens, evenals het huis met het winkeltje ernaast en het plantsoentje.

EMME.

Oorpsstraat

20. Huize Wielens kreeg een veranda langs de voorzijde. In het huisje ernaast woonde de familie Dik. Hij was werkzaam op het postkantoor. Ook woonde Klaas de Boer (zoon van me ester De Boer) hier. In het herenhuis rechts woont de familie Ten Kate, met daarnaast, nog juist zichtbaar, het gebouwtje van de drukkerij annex boekhandel. De familie Ten Kate vestigde zich hier omstreeks 1900.

Uit2'. w. ten Kate, Emmen ,

21. De bomen in het plantsoentje zijn ten offer gevallen aan de bijl. In 1898 werd een denneboompje geplant bij gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Huize Wielens trotseerde de tijd tot 1972 toen ook zij moest wijken. Een betonnen gebouw met daktuin nam haar plaats in. Ret huis met het uithangbord werd bewoond door loodgieter Doeve. Hij had een winkel met van alles en nog wat. Op deze plek verrees later de Groninger Bank, daarna de Twentsche Bank en nog later de Algemene Bank Nederland. In het kleine huisie, dat nog net tussen de bomen door zichtbaar is, woont Jan Prank.

egje naar Sierrekamp te Emmen.

22. Het wegje naar de Sterrekamp. Hiervan zult u niets meer terug kunnen vinden. AIle bomen links zijn weg, evenals het witte gebouwtje op de aehtergrond, het zogenaamde "Lokaal". Aan de boerderij reehts zijn vele namen verbonden: die van schoenmaker Berend Ensing, van brievengaarder Tiben die uit Schoonebeek kwam en later conducteur was op de autobus van Meijer. En niet te verge ten de beide broers Verwer, drogisten en horlogemakers, die in de kamer woonden. De laatste bewoners waren Wolter Kamps en Hille. In 1952 werd dit tweehonderd jaar oude gebouw afgebroken. ,,'t Heerenhof" verrees hier, waarvan de opening plaats vond op 22 mei 1953.

23. Zojuist zijn ze in de echt verbonden: Hendrik Hadders en Hillegien Sikkens. Zo reed men hier, anna 1910 bij een trouwpartij, in koetsen over de Grint. De jeugd, maar ook de ouderen, toonden hun belangstelling. Geheel rechts staat slager Martens. De foto werd genomen ter hoogte van de p1aats waar nu de Nederlandse Middenstands Bank staat.

Uitgave W. ten Kate, Emmen.

24. De Grint, vanuit het zuiden gezien. Wie kent niet de naam van Jan Holties, de grote jager, die bekendheid verwierf in de kruiwagen? Hij woonde in de boerderij rechts op de foto. Aan de andere kant van de straat, in het eerste huis was stelmakerij Koster gevestigd. Het huis met de koekoek is dat van veearts Steenbergen. Het pand van Magnus staat nog met op deze kaart, wat inhoudt dat het dateert van v66r 1905. De Grint van toen heet nu Wilhe1minastraat.

Emmen Willielminalaan

25. Ook heeft deze straat een tijdje Wilhelrninalaan geheten. Sallie Meiboorn had een nieuw pand gebouwd, te herkennen aan de wonderlijke, halvernaanvormige etalageruit. Het daarnaast staande pand werd bewoond door veearts Steenbergen. In het witte huisje aan de andere kant van de straat woonde rneester Frank. Dit pand is nu nog in dezelfde staat, evenals de zaak ernaast, waar nu de heer Baas zijn klanten bedient. Eerder woonde Willern Ensing hier en daarvoor "Orne Wieringa". Hij had een schoenwinkeltje en was onderofficier in Nederlandsch Indie geweeest.

Emmen Wilhelminalaan

26. De Wilhelminastraat van nu is zander verkeer niet meer denkbaar. In de verte kunnen we nog onbelemmerd het vrije veld in kijken. De straat is smal, maar toch is er al de tramlijn. Wie kende niet "Jan Petret" (Portret)? Zo werd Jan van der Heide genoemd. Zijn zaak dreef hij in het pand, vooraan links, waar een tweetal dames op de stoep staat. Heel veel foto's welke u in dit boekje tegenkomt, zijn door hem gemaakt.

Emmen. Wilhelminalaan.

27. De Wilhelminalaan op ongeveer dezelfde plaats, nu vele jaren later. Woningen zijn gebouwd aan het eind van de straat. Ret uithangbord van "Jan Petret' is verdwenen. In een ruime etalage toont Modehuis Kalverla de hoedjes van die tijd. V66r Kalverla werd dit gedaan door Modehuis Sennema. Achter de kruin van een boom zien we de toren van de gereformeerde kerk. Ook valt het pand van Van Otterloo nog te onderscheiden. Hij had een zaak in manufacturen. Thans is dit pand allanger dan een jaar een ruine (na de brand van december 1971).

Emmen.

Geref. Kerk met Pastorie" .

-c,

28. De gereformeerde kerk met de pastorie aan de Wilhelminastraat, gebouwd in 1922 onder architectuur van de heer Van Veen. Dominee Donner was toen voorganger en verhuisde mee van de Westenessersteeg naar hier. In februari 1927 werd hij opgevo1gd door dominee Binnema.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek