Emmen in oude ansichten

Emmen in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Brands en H. Visser
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3650-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Emmen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Emmen W~erdiDgerweg

59. Ongeveer dezelfde plaats, enkele jaren later. De elektriciteit heeft haar intrede gedaan. De woning, links, staat nu op de hoek WeerdingerstraatjMeerstraat. In de verte kunnen we het torentje ontwaren van het huis waar dokter Hadders, dokter Post en later dokter Uffen hebben gewoond. In het pand op de voorgrond, rechts, had de heer Stuulen in de jaren voor en tijdens de tweede wereldoorlog een elektriciteitszaak.

Emmen

Drentsche schapenstal

60. Wat was Emmen zonder schapen! In de verte zien we de scheper naderen met de kudde. De boer zet de deur van de schaapskooi open, zodat zijn schapen zich bij de kudde kunnen voegen om naar de heide buiten het dorp te gaan. Dank zij deze schapedriften heeft Emmen thans brede uitvalswegen. Deze schaapskooi stond op de plek, waar nu de christelijke huishoudschooi aan de Odoomerstraat staat.

61. Roelf en Mina brachten in 1904 hun vakantie door in Emmen. Ze genoten wanneer de schapen van de boeren uit het Noordeinde in een grate kudde langs de Weerdingerweg naar het heideveld gingen. In de huizen, die we daar zien, woonden de familie Van Veen en Wilmtien, die met de braodkorf liep. Ret is ongeveer ter hoogte waar nu het huis met het torentje van dokter Elting staat en ertegenover een benzinepomp.

62. Ret gebouw, waar we nu voor staan, kennen we als het "oude gemeentehuis". Ret werd als woonhuis gebouwd in 1874 voor de heer Gosselaar. Bij zijn vertrek naar Assen bood hij het gebouw te koop aan. Ret gemeentebestuur kocht het in 1880 om het als gemeentehuis in gebruik te nemen. Dit heeft geduurd tot 1970, toen het nieuwe gebouw aan de westzijde van de Rondsrugweg in gebruik werd genomen. Terloops zij hier opgemerkt, dat de heer Gosselaar zijn pand liet schilderen door het schildersbedrijf Seidel uit Meppel.

, ,

63. Gezicht op de "Westeneschesteeg". Links is nog net de oude gereformeerde kerk met de oude pastorie zichtbaar. Deze heeft ook als woonhuis gediend voor ir. Kluiving, destijds directeur van de rijkslandbouwwinterschool. De molen rechts is Hovenkamps molen, dezelfde Hovenkamp van het hotel in het centrum. De molen werd door brand verwoest in 1919 en is nooit weer opgebouwd. Het stenen onderstuk werd gesloopt in 1967. Op deze mo1en was ook een zekere Ten Brink mulder. In de boerderij woonde Jan Meertens.

Westeneschesteeg. Emmen.

64. De "Westeneschesteeg" gezien vanuit de Honningshof. We zien de oude gereformeerde kerk, welke in 1922 werd afgebroken. De pastorie heeft tot nog toe - 1973 - de tijd getrotseerd, maar lang zal dat niet meer duren. Ook heeft in deze hof de eierhal gestaan. Precies op de plaats vanwaar deze foto gemaakt werd, staat nu het modeme politiebureau, dat in 1968 in gebruik werd genom en.

65. Aan de westkant van Emmen vinden we ook het "Pallertie", een van de meest romantische plekjes van oud-Emmen, Rechts het watergat waaruit geput kon worden in geval van brand. Het gebouwtje met het pannendak is de smederij van Kroeze.

Het Pallertje - Emmen

66. Hetzelfde Pallertie nog eens, maar nu met een paar boerderijen meer. Ret zal middag zijn, want de boer gaat naar huis voor de maaltijd. Vrouw Kroeze roept de kinderen.

Bo ere nhurs te Emmen

67. Een van Emmens oudste gedeelten is wel de "Hanebietershoek". Harm van "His zien Gert" is juist bezig de varkens te verhokken. Samen met zijn vader heeft hij hier een boerderijtje. De kamer (niet op de kaart zichtbaar) werd verhuurd aan "Jeuden Jet". Vrijwel iedereen had vroeger een bijnaam, een huisnaam en oak wel een scheldnaam.

L·hg. V. ten Ks.:.e. Kmmen.

Emmen, Vrer.fsche waning.

68. Het volgende huis is van de familie Alberts. De kamer (het gedeelte met de twee ramen in de voorgevel en het kleine raampje opzij) werd verhuurd aan de kleermaker G. Schots. Hij woonde daar met zijn moeder. Van deze buurt zult u niets meer aantreffen. Juist hier is de doorbraak gekomen voor de autoweg naar Sleen en verder naar Drachten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek