Emmen in oude ansichten

Emmen in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Brands en H. Visser
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3650-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Emmen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

· , .

Emmen. OUd.Drenlsche·:Woni~,-

69. Een rustig tafereeltje. Tijd voor een "plaatje" was er weI. Snel rijdende auto's namen nog niet deel aan het verkeer. In de laatste boerderij, op de kaart nog zichtbaar, woonde boer Reinders.

Emmen, Lombok. Woor:lNage~kamp aan de Odoornerw-q.

70. Ook in vroegere dagen had Emmen al een woonwagenkamp aan de Odoornerstraat, de oude heirweg naar Groningen. In het bosje op de aehtergrond, reehts, staan de keten van de families J oling en Kamps.

Emmen Zandverstuiving bid Emmerdennen

. '.

71. Rond Emmen is vee 1 natuurschoon. Het meest bekend is weI de "Emmer Dennen". Vroeger was dit markegrond van de marke van Emmen en Westenesch. Er waren veel zandverstuivingen. Om deze verstuivingen tegen te gaan, werd de grand bebost. Oudere gedeelten werden gekapt en weer van nieuwe aanplant voorzien.

't Zandmeer bId Emmer Dennen

72. Ook waren er in dit gebied enke1e vennetjes en p1assen. In 1910 werd de n.v. Emmer Dennen opgericht. Door haar toedoen werden de p1assen ten dele drooggelegd. We kennen nu nog het Haantjebak en het Zandmeer (een heideplas die bij het schapenscheren gebruikt werd als wasp1aats). Toen in de periode 1914/18 de houtprijzen stegen, werd vee1 van het kaprijpe hout verkocht. In 1918 heeft staatsbosbeheer de n.v. overgenomen.

73. Niet aileen zandverstuivingen, het Haantjebak en het Zandmeer vindt men in de Emmer Dennen, maar ook het grote hunebed, een overblijfsel uit prehistorische tijden.

74. Ret hunebed in de Emmer Dennen is een ganggraf, een rechthoekige massagrafkelder, op een heuvel gelegen, oorspronkelijk overdekt met zand en behoort door een steenkrans omsloten te zijn, maar helaas zijn hiervan niet aile stenen meer aanwezig. Ret hunebed is provinciaal eigendom.

75. Een heel ander type is het langgraf op de Schimmer-es. Dit is uniek in Nederland. Twee grafkelders zijn hier omsloten door een steenkrans. In 1870 heeft het rijk dit hunebed aangekocht van de heer J .A. Willinge.

EMMEN

Hunnebed aid Odoornerwee:

76. De voerman met paard en wagen laten Emmen achter zich. op weg naar het onbekende.

Een zinvol, bezonken verleden,

het luchtige, vluchtige heden .

We gaan er aan voorbij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek