Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen in oude ansichten

Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen in oude ansichten

Auteur
:   H. Visser
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4241-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Emmer-Compascuum en Ernmer-Gescheidenveen komen reeds voor op een in 1867 te Leeuwarden uitgegeven kaart van de gemeente Emmen. Aangezien dit gebied toen een grote veenmassa was, woonden er nog geen mensen. Vanaf de Emmer toren kon men deze streek duidelijk onderscheiden. Door deze veengebieden stroomde het riviertje de Runde, dat uitrnondde in het Zwarte Meer, op de plaats waar nu het dorp Zwartemeer ligt. Herders uit de omliggende dorpen dwaalden door deze streken met hun schapen en boeren lieten hun vee langs de boorden van de Runde grazen.

In 1875 sloten verschillende veeneigenaren zich aaneen tot een vennootschap. In 1877 werd een begin gemaakt met het graven van een kanaal, dat aansloot op het kanaal dat reeds door Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel liep. Daarnaast werden weer aansluitende kanalen en wijken gegraven, wat met zich mee bracht, dat er ook bruggen gebouwd moesten worden. Voor de jeugd was dit een extraatje, want wilde er een schip passeren, dan moest door de schippers zeif of door de jeugd de brug opengedraaid worden. Dit bracht dan meestal een cent of een halfje op. De naamloze vennootschap "Het Emmercompascuum" liet voor haar opzichter Roelof Santing het eerste stenen huis bouwen op de zogenaamde Dreeve. Hier stond reeds een vijftiental oude plaggenhutten. Dit was in 1882. Uit Friesland, de veenkolonien van Groningen, ja zelfs uit Duitsland kwamen nu steeds

meer arbeiders naar deze gebieden strom en en zorgden meestal zelf voor een woning van piaggen en oud hout. Over de veIe ellende zullen wij in dit boekje maar niet spreken. Ondanks dat, was er toch een groei bij de bevolking te constateren en uit de volkstelling van 1889 - Emmer-Compascuum bestond to en tien jaar - blijkt dat er 267 mannen en 288 vrouwen waren ingeschreven die 107 woningen bewoonden; bovendien stonden er nog twee woningen leeg!

Het vervoer was moeilijk. Voor een bezoek aan de burgerlijke stand te Emmen was men soms een dag onderweg. Gelukkig werden de verbindingen steeds beter en werd in 1907 de tramlijn doorgetrokken vanaf Coevorden, via Klazienaveen en Emmer-Compascuum naar Ter Apel en omgekeerd, In 1942 is deze lijn weer opgeheven.

De vervening en het kanaalgraven in Emrner-Erfscheidenveen sluit direct aan op Emmer-Compascuum. Op 1 oktober 1938 is bij gemeentebesluit Emmer-Erfscheidenveen officieei bij Emmer-Compascuum gevoegd. In ieder gevai kunnen deze beide pIaatsen sam en op 10 en 11 juli 1979 weI groot feest gaan vieren, want dan bestaat Emmer-Compascuum honderd jaar, waarvan naar wij hopen nog een gedenkboek zai verschijnen.

Mijn dank aan de heren G .H. Tholen (Emmer-Compascuum) en J. Visser (Emmer-Erfscheidenveen) voor hun inlichtingen en aanvullingen bij de prenten.

? 't 'i7erkoophuis G. fietje, ===-=....,.=~---~~J

Emmer -Com pascuum. -.c.=5~:"'='=~~~r===- -~~ .?. ~-~. ::' -===:::::- ?... ~s..::.._

#7 m ?'s:

~~

.'

.. _-

1. We beginnen met een prent van omstreeks 1904. De foto is genomen in de richting van Munsterscheveld. Rechts staat de rooms-katholieke kerk. De eerste woning links is die van veldwachter Mulder. De tweede werd bewoond door H. Kessens, die in manufacturen deed. Er is nog geen straatweg en ook een tramverbinding ontbreekt. Fietsen was aIleen rnogelijk op plaatsen waar de boerenwagens niet kwamen.Greet uit E)D[F:R-·CO)IP.A.SCUU~L

2. Deze foto is genomen in 1908. We kijken in de richting van Munsterscheve1d en zien van links naar rechts de panden van kruidenier Petrus Wester (nu zusterhuis), slager F. Brunius (nadien B. Geerdink), timmerman H. Roelofs en rijwielhersteller K. Balk. Geheel achteraan zien we de boerderij van H. Scholten.

Greet urt Emmer - Cempascuum

l:itg. J. Eerelruan. tadskanaal.

3. Op deze van circa 1918 daterende ansicht zien we het "Verkoophuis". Op de voorgrond staat het gezin Fietje, waarvan vader Geert kruidenier en kleermaker was. Samen met de familie Fietje hebben zich ook twee commie zen 1aten vereeuwigen.

4. Hier ziet u de oude molen te Emrner-Compascuum aan het Hoofdkanaal. Voorheen was R. Hoge de trotse bezitter, later was hij van Borker en Hidding en thans van de firma Geerdink. Op de molen is de kap niet meer aanwezig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek