Empel in oude ansichten

Empel in oude ansichten

Auteur
:   F.J.M. Croonen
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3423-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Empel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De nieuwe kerk met pastorie en parochiehuis. Een onverbrekelijke drie-eenheid. De kerk lag in de Jengterichting langs de dijk met de toren naar het westen. Het parochiehuis is onder leiding van pastoor Verhoeven in 1931 gebouwd door Willem Carpay. De foto dateert van het eind van de jaren dertig.

10. Het oude gemeentehuis. Het is gebouwd tussen 1905 en 1910 en lag ter hoogte van "de Bol", waar nu nog jaarlijks Sinterklaas aan wal komt. De foto is van tegen 1940. Vijf jaar later zou het pand ernstig te lijden krijgen van het oorlogsgeweld. Of schoon niet onherstelbaar, verkoos men toch in het nieuwe dorp een ander gemeentehuis te bouwen. De architect van dit charmante gebouw in neo-stijl was de ook in Den Bosch niet onbekende Dony.

OROETE UIT

11. De Wal in 1904. "De Wal" was het gedeelte van Empel, dat voorbij de Schanshoek lag en tot en met de Alverwiel reikte. De nieuwe rijksweg (1972) loopt precies door de oude plaats van "de Schanshoek". We zien van links naar reehts: Dien Mulders-van Dijk met zoontje Gerard, Drieka Mulders (aan haar werd deze kaart geschreven, zoals uit de tekst valt op te maken), de twee rijksveldwachters Hermsen en Kremers en uiterst reehts de postbode Jan Brouwers.

12. De Dorpstraat in 1904. De zojuist gebouwde nieuwe kerk met pastorie in de verte. Links daarvoor staat het gemeentehuis, dat er heeft gestaan voor het gemeentehuis dat we op afbeelding 10 hebben gezien. Rechts het domein van de familie Godschalx, waarvan u de muur nu nog kunt herkennen. Het boerderijgebouw dat u rechts ziet is verdwenen. De lindeboom recht voor de kerk is in 1983 in kommervolle toestand geveld.

GROETE UIT Ei'1'PEL.

13. De Dorpstraat, weer in 1904. De camera is nu westwaarts gericht. De muur die het erf van de familie Godschalx omgeeft, ligt nu links. Rechts het huis met hek van Janus de Bekker. Een braakliggend terrein aan de dijk, waarop een oude weegbrug, markeert nog de plaats waar het heeft gestaan. Aan de einder ligt op de hoek het huis van de familie Langenhuysen, dat inmiddels ook is verdwenen.

14. De Dorpstraat, ongeveer 1910. Links vooraan Nol de Bekker, broer van Piet. Veldwachter Jaspers zit op de fiets. Verder kunnen we onderscheiden Fried de Bekker (rechts) en Jaan Geerts-van Boekel. Deze opname geeft een goed beeld van het dichtbevolkte gedeelte van het centrum van het dorp. Kleine wankele huisjes dieht tegen elkaar. Het hooi tegen de dijk aan om het te beschermen tegen het opkomende water.

15. De Dorpstraat, ongeveer 1924. Links Willem Carpay, van huis uit timmerman maar eigenlijk een ware duizendpoot, met zoon Gerard en dochter Jo. Rechts mevrouw Roos de Bekker- Wijtvliet, met zoon Huub en dochter Mien.

Het cchtpaar Willem Hopmans en Aaltje Velding, op 't gehucht ,.'t Slot" onder de gemeente Empel, dat kort geledc n de diam -nten bruiloft vierde. Als eene groote merkwaardigheid zij vermeld, dat de bruid op het feest dezelide kleeren droeg, waarmede zij v66r EO jaar In het huwelijk trad, te wijl . de krasse bruidegom zijn zoogenaamde trouw-

broek aan had.

16. Het diamanten echtpaar Hopmans in mei 1908. De familie Hopmans was protestant. Dat was een uitzondering in het rooms-katholieke Empel. Ze had den een zoon, die zonder nakomelingen overleed. De naam komt dus hier niet meer voor.

17. Met enige moeite kunt u hier het diamanten eehtpaar ontdekken in de deuropening. Op de grond links ligt Manus van der Dussen, de vader van Gradus. Links boven aehter hem Marinus van Engelen, eehtgenoot van Clara van Boekel, die helemaal reehts staat met een kind op haar arm.

18. De Empelse Hut, mei 1910. Deze boerderij met beperkte horeeafunetie lag precies tussen Empel en Orthen en was derhalve een pleisterplaats. Van links naar reehts: Marinus Verhoeven uit Velddriel, zijn aanstaande vrouw Jont Reuser, Marijntje Reuser-van Bergen, Willem Reuser Sf. en jonkeer Van Beusekom. Op 3 juli 1952 werd de Empelse Hut door blikseminslag getroffen en brandde uit. Door belangeloze hulp van vele Empelnaren werd hij weer opgebouwd. De Empelse Hut ligt nu midden in Den Bosch-Noord in de wijk "De Morgen".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek