Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd deel 1

Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   Bertie Geerts
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5547-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

28. De Woerd te Engelen is een verhoogde plaats waar al heel vroeg bewoning moet zijn geweest. Tot ]927 liep de omgeving regelmatig onder water als de Maas en Dieze buiten hun oevers traden, maar de Woerd was een plaats die zelden overstroomde. Zoals bet er op deze foto uitziet is het geheel verdwenen. Er stonden twee boerderijen. Een werd er in de jaren zestig gesloopt en de andere boerderij later, nadat er in 1984 een boomop viel, die wasomgewaaid tijdens een hevige storm. De boerderijen zijn vervangen doorwoonhuizen.

29. Dorpsleven te Engelen omstreeks 1930, achter de boerderij van Peer van de Griend. Deze boerderij werd in 1944, bij de bevrijding, verwoest en later gesloopt. Op de foto , van links naar rechts: Peer van de Griend , Jo Geerts, Jo van de Griend, Stien van de Griend, een onbekende en Sjaan van de Griend-van Alem.

30. In 1916 werd door de pontonniers op de Dieze bij Engelen een oefening gehoudcn, waarbij koningin Wilhelmina aanwezig was. Een afdeling soldaten trekt over de pontonbrug, terwijl ook paarden met behulp van pontons worden overgebracht. Op de achtergrond de Diezekant van Engelen.

31. Leerlingen van de zogenaamde bewaarschool te Bokhoven in 1928, Staand, van links naar rechts: Andre Vugts, Chris van den Oever, Cor van de Wiel. Jo Branten, Diny Willemse , Nico en len van der Leeden. Zittend: Jan van den Oever , Diny van Hces, Will Willemse , onderwijzeres Petronella Willemse en Rinus van Cromvoirt.

32. Een gezinsfoto uit 1912. genomen in de tuin van de pastorie te Bokhoven. We zien hier Sjef van Mil en Johanna van Mil-Lammers met hun kinderen Cor en Karel.

}3okhouen

E;emeente }{uis

33. Rechts op deze foto staat het gemeentehuis van Bokhoven. Toen Bokhoven in 1922 door Engelen werd geannexeerd heeft men besloten om het gemeentehuis Ian Engelen aan te houden. Het gemeentehuis van Bokhoven werd hierdoor overbodig en is later gesloopt.

34. Gijsbertus Th.C. Murray werd op 20 december 1863 te Engelen geboren en overleed op 9 januari 1936. Hij was van 1894 tot 1922 burgemeester van Engelen. Deze foto werd gemaakt in 1919, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hier zien we hem met de feestcommissie voor zijn woonhuis aan de Diezekant. Zittend, van links naar rechts: Piet van lien Aker, Willem van Hasselt, Klaas Hagelaar, Frans van de Grint, burgemeester Gijsbertus Murray, Janus Leijte , Therus van der Doelen, Comelis Bouwmans en Jan Kusters. Staand, van links naar rechts: Toon Leijte, Harrie van de Griend, Antoon en Janus de Kemp, pastoor A. van der Meijden, Sjefvan Heijst, Piet Leijte, Willem Leijte en Harrie Hoesen.

35. Het gezin van gemeenteveldwachter Sjef van Geel in 1919. Sjef van Geel werd geboren in 1872 en overleed in 1920. Van 1898 tot 1920 was hij gemeenteveldwachter van Engelen, Op de foto, van links naar rechts:

Gerard, Lowie , Anna, Sjef van Gee!, Cor, Toon, Cato, Clasina van Geel-Rijkers, Adriaan en Sjef van Geel. Op de achtergrond de deur die toe gang verschafte tot de veldwachterswoning onder het gemcentehuis.

36. De St.-Corneliusfanfare van Bokhoven, opgericht door pastoor Scheepers in 1925 en opgeheven in de Tweede WereldoorJog. Van links naar rechts: Toon van Mil, Bart van Eggelen, Leonard van Ingen, Bertus van den Brock, Ties Kivit, Jo Vugts, Fried van den Broek, een onbekende, Kees van Mil, Toon van den Oever , Driek van den Oever, Jan Verhoeven, Antoon Vugts, Karel van Mil, Kees Verhoekx, Harrie van den Brock, Bertus van den Oever , Piet van den Broek en helemaal rechts Jan Beaart.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek