Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3651-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7 Het Westeinde, het begin van de Streek bij de Koepoort. Na de opheffing van de paardetram in 191 8 verdween ook het tramdijkje met de bomen. Helaas zijn ook alle huizen rechts op de afbeelding gesloopt. De tijd is niet tegen te houden, maar hoevelen verlangen nog terug naar de rust en schoonheid van dit plaatje! Aan het eind van de bomenrij links begint nu de provinciale weg naar Hoorn, die geheel anders dan de oude Streekweg, op het moderne verkeer is ingesteld.

8 De Boslaan of Botstraat leidde regelrecht naar de Noorderpoort en de begraafplaats. Het intieme en romantische karakter van dit laantje, waar vele oudere Enkhuizers nog veel goede herinneringen aan bewaren, is sinds lang verdwenen. Als Prins Bernhardlaan is het nu een rustige, mooi bestrate weg, met links villa's en rechts ]ulianaplantsoen. Volgens oude plattegronden en een vroeg 19de eeuwse tekening in het stadhuisarchief moet het een aan beide zijden geheel bebouwde straat geweest zijn.

9 De laatste molen die Enkhuizen heeft gekend. Het was een korenmolen van het gesloten standerdtype, dat vrij zeldzaam begint te worden. In 1630 waren nog 8 korenmolens in Enkhuizen. Deze molen, de "Colhorn", werd in 1878 door Jan Appel gekocht voor f 9.500,-. Sindsdien stond hij bekend als de molen van Appel. Hij verkeerde in de twintiger jaren in vervallen staat, zodat molenaar Van Galen, die inmiddels met motorbemaling werkte, in 1926 tot afbraak besloot.

Enkhuizen

De meelmolcn aan de )csl,

10 Uniekefotouit 1886, gemaakt vanaf de Drammedaris. De vergrating van de buitenhaven is in volle gang. In het verlengde van de Brugstraat (rechts achter de huizen) ligt op de plaats van de vroegere brug tijdelijk een dam om de graafwerkzaamheden mogelijk te maken. In de Helling ervan liggen de havenpalen reeds gereed. Het "Landje van Top" op de voorgrand moet nog worden opgehoogd. De raderboten zijn reeds in dienst gesteld, en liggen nu in de daarvoor gemaakte Spoorhaven bij het stationsgebouw dat nog in de stellingen staat. Geheel rechts op de achtergrond is het houten hulpstation vaag te zien.

11 Nagenoeg hetzelfde onderwerp ┬▒ 1890. De werkzaamheden aan haven en station zijn gereed. Op de voorgrand hang en de netten te drogen, waar in 1913 het gebouw van de visafslag zou komen. In het midden, geheel op de achtergrond, zien we rijen bomen die de weg langs de Zuiderdijk flankeren. Daar voor staat het huisje en de witte brug van afb. 4, doch de Ketenboom en de rest en van de Ketenpoort zijn verdwenen. De laatste zoutkeet werd in 1883 afgebraken. Vaar het huisje is de Kleine Put zichtbaar. Het gehele terrein is nu bezet door het Draka fabriekscomplex. Uniek is de oude baggermolen in de haven.

1 2 Toen in de 1 9de eeuw verschillende binnenhavens overbodig bleken te zijn, werd tot demping besloten.

Het hier afgebeelde terrein, het zgn. Scharloo, is dat van de gedempte Nieuwe Haven. De beheerders van het Snouck van Loosenfonds besloten hier een park aan te leggen met 50 woningen, hetgeen in de jaren 1885-1897 tot stand kwarn. De achtergevel van het grate gebouw links is dat van hetWestindische Huis (nu Papierwarenfabriek). Het witte huisje van Sjoerd van den Berg stond op de hoek van het Waaigat. In het midden de Drammedaris en vissersschepen.

13 Deze afbeelding laat ons het "Park" zien, ongeveer 10 jaar na de totstandkorning: het is dus een van de oudere prentbriefkaarten. Maar niet de oudste, die slechts een heel kaal en nuchter beeld geeft. Hier beginnen de bornen en he esters zich al £link te ontwikkelen. Het is juist de beplanting, waardoor we de ouderdorn van zo'n stadsgezicht vrij goed kunnen schatten. Sinds het tot stand kornen van het Park is in de aanleg nagenoeg niets veranderd, alleen de natuur gafhet in de loop der jaren een veel rijker aanzien.

ENKH "rZE;N: "Snollck tan Loosen Park"

Uite: A Egmond Enkhu'z e n

14 De Kat en Hondsbrug, daarachter het Waaigat, gezien vanaf de Dijk (eertijds Nieuwe Dijk) , met het water van de Dijk op de voorgrond. Op de plaats waar de huizen van het Park staan was oorspronkelijk de verbinding met de Nieuwe Haven links en de Oude Buishaven rechts en nog iets verder de Nieuwe Buis- of St.- Pietershaven. De brug van onze afbeelding heeft verschillende g edaanteverwisseling en ondergaan. Hier nog een dubbele klapbrug van ijzer, later slechts een klap met juk en balans van hout.

Van de ophaalbrug is aHeen de klap nog over. Rechts een put als openbare vuilstortplaats.

UiIO. ~ Egmold. loth.illA

KI'- eo Ho ndsbrug. ENKHUIZEN.

15 De oude Wilhelminabrug over het water van de Dijk. Deze brug met draaibaar middenstuk, werd in 1885 aanbesteed en moest de smalle houten Leugenbrug vervangen, om de verbinding station-centrum te verbeteren. In de jaren 1960-1961 moest de brug weer plaats maken voor een bred ere en fraaie klapbrug. De walkant van de Dijk met de mooie iepen was iets hoger dan het wegdek, om mogelijke overlast bij hoogwater tegen te gaan. Om het laden en lossen van de schepen te vergemakkelijken werd de wal op een aantal plaatsen doorbroken, maar ZQ dat ze in geval van nood gemakkelijk konden worden afgesloten.

A 1128 Udlldr, J ?. Sth.ltlo.IMp, 811l~'loot

'Dijk bi] 't Denedie,

~,;( - / 73.-~. :/. -'2J. ~

1 6 De Veermanskade had ook een extra waterkering, bestaande uit een muur in het midden van de straat. Hier waren eveneens voorzieningen getraffen om de noodzakelijke doorgangen snel te kunnen dichten. Op de achtergrand, bij het einde van de muur, het brandspuithuisje met de zgn. kraanhuisjes. Op de kade, bij het water, heeft een kraan gestaan om de masten op de grate schepen te stellen. Het steegje rechts, genaamd "Tussen Hel en Vagevuur" schijnt zijn naam te danken aan de ligging tussen de .Hcl" (nu Zuiderspui) en het "Vagevuur", waarschijnlijk de naam van een Herberg links van de steeg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek