Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3651-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

17 Ten tijde van de grate haring- en ansjovisvangsten werd elk plekje in de haven en naaste omgeving benut voor werkzaamheden in verband met de visserij. De afbeelding toont op de voorgrand het driehoekig stukje grand naast de drammedarisbrug, genaamd Witte Voet, direct grenzend aan de scheepswerf. Op de achtergrand de Wilhelminabrug, links een klein stukje van de Paktuinen, waar vraeger pakhuizen en haringpakkerijen waren. Rechts ijzeren schepen bij de werf "Vooruit".

De liJilleuoel, Enkhuizen

18 De visserij is voor Enkhuizen eeuwen lang een belangrijke bron van bestaan geweest. Voor het tot stand komen van de afsluitdijk in 1932 was er een levendige visserij van zuiderzee haring, ansjovis en bot. De bedrijvigheid in de havens was in het drukst van het seizoen bijzonder groot. Deze kaart (einde 19de eeuw) toont, in tegenstelling tot de hedendaagse, nog uitsluitend houten schepen.

.A.nsjovis Visschers - Enkhuizoll.

19 Het "ansjovis doppen", het afknijpen van de vis nit de netten, werd veelal op de kade gedaan. long en and werkten er aan mee, en "moeder-devrouw" kwam op gezette tijden provianderen.

20 Het begin van de Oosterhaven achter het Spui. De achterkant van deze Spuihuizen heeft zijn karakter steeds behouden. Helaas is de StadsHerberg rechts in het beeld, in 1598 van stadswege gebouwd en in 1 82 1 weer voor f 5 1 0, verkocht, enige jaren geleden wegens verregaande bouwvalligheid gesloopt. Alle pogingen om haar te behouden bleken vergeefs. Op de achtergrond de oude Blauwpoortsbrug, nu een mooie klapbrug, op de voorgrond een van de acht sluisdeuren die de sluiskolk omsluiten. Hoewel de sluizen sinds de afsIuiting van de Zuiderzee geen dienst meer doen, moeten ze nog wel intact blijven.

21 De Drommedaris, een naam waarvan het ontstaan niet met zekerheid bekend is, werd in 1540 als verdedigingswerk gebouwd. In 1 649 werd de toren hoger opgetrokken en van een schuin dak met koepel en klokkenspel voorzien. Later werd de doorgang dichtgemetseld om hier de telegraafdienst onder te brengen. Toen deze bij de restauratie in 1915 naar het postkantoor werd verplaatst, is de poort weer vrij gemaakt. Links nog de barakken voor schepelingen met een besmettelijke ziekte (pokken), die in quarantaine moesten verblijven.

Enkhuizen.

Drornrncdaris.

22 Venedie gezien vanaf de Dijk. Op de linkerhelft van de foto het woonhuis met Pakhuisruimte van de fam. Van Simmeren, in de 19de eeuw een bekende naam in Enkhuizen. De enorme huizen dateren reeds van 1567 en werden in 1884 geheel verbouwd. Een paar woonlagen werden weggebroken en de 2 huizen kregen een dak. De gevel werd bepleisterd, de gemakkelijkste maar niet de mooiste manier van restaureren. Later woonde hier G. P. de Vos, groothandel in verf. Verschillende aangrenzende huisjes werden afgebroken en een tuin aangelegd. Alleen het huis van de fam. Vlasveld is nog altijd intact.

23 Venedie. Het resultaat van de verbouwing in het laatst van de 19de eeuw gefotografeerd, nog voor de demping van de gracht. Links is nog duidelijk iets te zien van de brug over het slootje van de Dijk, dat nu ten dele is gedempt. Op de achtergrond de brug bij de Harpstraat en de Torenstraat en nog iets verder de pijp in de Westerstraat. Het gebouw naast het huis van de fam. Vlasveld, vanouds de Lakenmans Bank, is al gebouwd. De naam Venedie is misschien afkomstig van een koopmanshuis "Venedig" . Op de voorgrond links: Jan Swier en rechts Simon Kistemaker, bij de wagen Piet Spoelstra.

24 Venedie. Een overbekende kaart van het Venedie in de sneeuw die door zijn charme steeds weer boeit. De "Beulingpijp", de brug in de Westerstraat, geeft doorgang naar het water van de Drie Bruggetjes dat eveneens gedempt moest worden en nu Van Bleiswijkstraat heet. Op de hoek van Westerstraat en Drie Bruggetjes was de winkel van Remmert Swier, handel in koloniale waren, op de andere hoek ijzerhandel Sterken of Igisz. De deur van de kelderruimte van Swier lag dus aan het water.

(winter :1 96)

25 Venedie. HetVenedie met gracht vanuit de Westerstraat gezien. Het verval van de kademuren wordt nog tegen gegaan door de houten balken (stempels). Dit was zeker geen zaak van de laatste jaren. Reeds voor 1854, toen er plannen waren voor een grote landbouwtentoonstelling, werden de bewoners van het Venedie verplicht voor eigen rekening de kademuren te doen herstellen. In het grate pand links, waar nu Veenstra is gevestigd, was de braod- en banketbakkerij van ]aap Scholten.

26 Venedie. HetzeIfde stadsdeel, maar nu met gedempte gracht en bekend als MeIkmarkt. Voor de demping werd grand afgegraven van een terrein aan de Wierdijk waar nu de Enkhuizer Beton Industrie is. Dat de gracht nog maar pas gedempt was, blijkt wel uit de nog kale he esters en de niet verplaatste lantaarnpaal. De handwagens op de voorgrond waren te hum bij smid]an Harlaar (Jan Harrewar), wiens werkplaats buiten het beeld valt.

Uilq. 10$. MU$l. ~~II,r1lan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek