Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3651-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27 Venedie. Begin 20ste eeuw. Nog eens het Venedie, nu gezien vanaf de Dijk. De vieze gracht heeft plaats gemaakt voor een vriendelijke beplanting en de verbinding van het station met de Westerstraat via de nieuwe Wilhelminabrug is belangrijk verbeterd. Het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente was reeds in 1892 gezet op de plaats van het oude kerkgebouw. Zoals gewoonlijk is de belangstelling van het publiek, vooral van de jeugd, bijzonder groot. Rechts het pakhuis van Vijselaar (de Smeul), handelaar in zout.

28 De Drie Bruggetjes was het brede gedeelte van de Van Bleiswijkstraat. Het water verbond voor de demping dat van het Venedie met de gracht van hetWegje. Op de voorgrand de werkplaats van ]oh. van Waard, daarnaast de brandstoffenbergplaats van H. Zwaan. Het hoge huis in het midden was de tabakskerverij van de Wit, ook aan het water gelegen. Het grate gebouw links is het zgn. Van Bleiswijkhuis, nu gezondheidscentrum.

Dc drie brttggetjes

29 HetWegje gezien vanaf de brug in de Vijzelstraat. Het water stond in verbinding met Driebanen en Staal eversgracht en aan de andere zijde met de Karnemelksluis. Het grate zwarte gebouw was de achterzijde van de werkplaats van ]oh. van Waard en had zijn toegang aan de Drie Bruggetjes. In 1908 bouwde ]b. Zwaan hier zijn woonhuis annex timmerbedrijf. Een paar jaar later dempte men het grachtje dat een stinkend open riool was en een lustoord voor de ratten. Bijna alle huisjes zijn gesloopt, uitgezonderd het hogere met dakkapel dat al in de vorige eeuw werd gebouwd.

30 De Karnemelksluis in

191 1, die op deze plaats dood liep. De winterse bomen laten een prachtig uitzicht toe op de gevelwanden. Het huis achter de brug was de viswinkel van Rieuwerts, eerder de kruidenierswinkel van Van Marle. De brug verbindt Apenspel (links) met Wortelmarkt (rechts). Behalve voor de afvoer van rioolwater diende de gracht ook voor aanvoer van hooi voor de boerderij van Heering, rechts buiten het beeld. Het laddertje diende voor het (gemakkelijk?) in- en uitstappen voor hen die hier een bootje gemeerd hadden, o.a. de veldwachter.

3 1 De Wortelmarkt verbindt Wegje en Karnemelksluis met Verlaat en Wiedesteiger. Deze korte straat had met het Verlaat, volgens oude plattegranden ook een gracht, maar deze zijn reeds eerder gedempt, vandaar de ruime straten. De brug op de voorgrand, een echte "pijp", is die van de vorige afbeelding. Behalve het hoekhuis links is de hele gevelrij gesloopt of geheel verbouwd. Van de bloemisterij van de fa. Ramkema is op de achtergrond nog niets te vinden.

32 Een kijkje in het centrum, de (oude) Westerstraat bij het Venedie en de Van Bleiswijkstraat. Deze laatste werd genoemd naar het geslacht Van Bleiswijk, waarvan twee leden in de 18de en 19de eeuw verschillende malen tot burgemeester benoemd werden. Het huis links op de foto was hun woonhuis. Koning Willem II heeft er gelogeerd. Even verder de goed gerestaureerde trapgevel van de Ver. Hendrick de Keyser, destijds bewoond door A. Dekema. Rechts de boekhandel en drukkerij van D. C. Egmond, terwijl iets verder een uithangbord de scheerwinkel van H. Kofman aangeeft. Daarnaast de winkel van David Lussenburg.

Enkhuizen, Oude UJestetfsttfaat.

33 De Westerstraat bij de Vijzelstraat. Op de plattegrond van Lueas [ansz. Wagenaar van 1577 wordt deze laatste straat nog met de weinig parlementaire naam van Strontstraat aangeduid. Het huisje van de familie Kwast stond op de hoek, het herenhuis daarnaast werd bewoond door kantonreehter Rijxen Engelsman. Op de plaats van deze huizen kwam later de manufaeturenhandel van In. Ruiter, die door Jelgersma werd voortgezet. Nu handel in huishoudelijke artikelen van W de Wit. Op de aehtergrond is de Westerkerk met Westertoren ziehtbaar.

34 Het Oude Weeshuis uit

1 616; links er van de apotheek van Roldanus. Dit aardige

huis moest in 1928 wijken voor de toren van de R.K. kerk. In 1906 werd het oude Weeshuis afgebroken en de gevel

± 10m naar achter weer opgebouwd, echter met nieuwe stenen en vernieuwde of opgehakte versieringen en gewijzigde ramen, hetgeen afbreuk deed aan het oorspronkelijke. De slaapzalen rechts en de twee herenhuizen ernaast, waar de families De Vos en Le CouItre hebben gewoond, werden afgebroken. Dit werd tuin van het nieuwe Weeshuis.

35 De Westerkerk met de houten toren is in de loop der eeuwen nagenoeg onveranderd gebleven. Wat op deze afbeelding opvalt is het ontbreken van de Semeynsstraat. In 1902 kocht de Enkhuizer Bouwmaatschappij (StapelSchild & Co) de gebouwen en terreinen van de familie Igisz aan, gelegen tussen Westerstraat en Driebanen. De Stalhouderij Igisz onderhield destijds een diligence-dienst op Hoorn. Over dit terrein werd de Semeynsstraat aangelegd, waar later de gas comfoor- en haardenfabriek van Schild werd gevestigd, later timmerwerkplaats van Boon.

36 Achter de bomen gaat hier grotendeels schuil het prachtige gebouw de "WestFriesche Munt ", eertijds Patershof geheten, later Prinsenhof (naar PrinsWillem I, die er in 1572 enige dagen verbleef). De gevel is van

1 61 1 , maar de naarn ontstond reeds in 1601 toen er voor het eerst de munterij in gevestigd werd. Dit huis, dat door de familie Burgerhoudt werd bewoond, werd door de heer]. Sterken aangekocht tot stichting van een geheelonthouders-koffiehuis en logement. Links ervan kwam toen de bioscoop. Het gebouw rechts was destijd het kantoor van de Admiraliteit, nog heel lang Zeekantoor genoemd. Een deel werd in 1900 gesloopt voor de bouw van de H.B.S.

ENKHUIZEN, Wes1erslraal met Ingang Westerkerk

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek