Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3651-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

37 De (Nieuwe) Westerstraat, vroeger ook Nieuwsteeg genaamd, gezien vanaf de Nieuwmarktspijp. Links op

de hoek een winkel in houten landbouwgereedschappen, rechts, op de plaats waar nu het notarishuis staat woonde de familie Loots, ook Bankert. Rechts is nog juist een winkelluifel te zien (winkel van Stelling). Opvallend zijn de tramrails, die tot de pijp doorliepen, later slechts tot de Raamstraat. Interessant is de straatindeling: naast de stoepen met stoepenbanken lopen de goten, dan het voetgangerspad of slechtjes, dan de ronde en vervolgens de platte keien. Hier vonden de eerste harddraverijen plaats.

38 Door productie-toename van de land- en tuinbouw ontstond behoefte aan meer afzetmogelijkheid. Het leidde tot de oprichting van de "Ver. tot Afvoer van Groenten, Aardvruchten en Fruiten voor Enkhuizen e.o.". Deze "afslag" op de Oude Gracht geschiedde door ter plaatse af te mijnen. Hier staat veilingmeester Rt. Zwaan met zijn boek naast de staande unster. De produkten werden to en nog in "halfmudsmanden" aangevoerd. Later werd gebruik gemaakt van een afmijntoestel in een vrijstaand huisje in het water. Door de concurrentie van de gunstiger gelegen Bovenkarspeler markt werd die van Enkhuizen opgeheven.

39 De paardetram had zijn begin- of eindpunt in de Nieuwsteeg bij de Raamstraat. Het tramstation was het cafe Het Park, tevens uitspanning en wachtlokaal. De tram ging door de Streek naar Hoorn. De dienst werd in 1918 opgeheven, de busdienst deed zijn intrede. In deze jaren brandde Het Park af: er werd later de zaadhandel van Abr. Sluis gevestigd. Honderden leerlingen van de Raamstraatschool bezochten per paardetram als jaarlijks schoolreisje de speeltuin De Bangert te Blokker. Zoals de foto laat zien had de eigenaar van Het Park, Van der Deure, vele dochters!

40 De Spijtbroeksburgwal dankt zijn naarn aan een rondeel "Spytbroek" dat voor 1590 op de hoek van de Oude Gracht en Spaansleger stond, waar een aanslag van de Grootebroekers op Enkhuizen in 1425 werd verijdeld. De weg links op de foto liep hier nog dood op een proeftuin van de gemeente. De melkkuipen aan de waterkant herinneren aan melkhandel Freek de Vries. Hier was ook de "erwtenkamer" waar erwten en bonen werden "gezocht", d.w.z. gesorteerd op gave en minder goede exemplaren. Het was werk van vrouwen

en meisjes. De perebomen rechts aan het Kwakerspad waren bij de jeugd goed bekend!

,'pijthroek -Burg wal.

41 Dit is de Oude Gracht, gezien vanaf de brug in de Venuslaan. Op de achtergrand de Oudegouwsboom. De ijzeren brug is van een type waar er meer van waren in Enkhuizen, o.a. bij de Keetenboom. De schuiten en schuitehuizen evenals de eenvoudige huizen geven heel goed het karakter weer van de grachten in de "bouwershoek". Op de achtergrand links en rechts zijn

nog enkele "theekoepels" zichtbaar, waar er nog een paar van zijn overgebleven. Ze werden door de beter gesitueerden gebruikt om enige men gezellig door te brengen of om voorbereidingen te treffen per zeilschuit in het "Veld" (de polder) te gaan spelevaren.

42 De laatste veldschuit (zie bijschrift foto 41), nl. die van de familie Mol. Het was een platboomd vaartuigje met sprietzeil en fok. Bij ongunstige wind moest ook wel van de vaarboom of kloet gebruik gemaakt worden. In vergelijking met de gewone bouwersschuit bood de veldschuit wat meer gerief in de vorm van meer zitplaatsen en een tafeltje, soms voorzien van een bun om de vis te bewaren. Ook de beschildering was rijker en de onderdelen sierlijk afgewerkt.

43 Harmen in 't Hof is de vroegere benaming van de Molenweg van Westerstraat tot N. Boerenvaart. Het verdere deel heette Molenglop. Hier heeft alles nog het landelijke karakter van een laan, waar er bij dit deel van de Westerstraat nog verschillende van bestonden, in tegenstelling met het oudere gedeelte waar we de stegen of steigers vinden. Het pakhuis links, nu garage, is nog intact, het witte huisje en de schuur daarachter, beide van groente- en fruithandel Koolhaas geweest, zullen binnenkort verdwijnen.

ENKIfUIZEN

Harman in -t Hot

44 De houten brug in de Klopperstraat, gezien in de richting Molenweg. Ze is kart voor de Eerste Wereldoorlog vervangen door de tegenwoardige betonbrug, die in de komende jaren plaats zal moeten maken voor een nieuwe bred ere brug. Alle huizen op deze afbeelding, dus ook de boerderij rechts achter de bomen zijn verdwenen. Alleen het dak van het herenhuis van de familie Sluis in de Westerstraat is nog zichtbaar. Op de hoek links op de voorgrond verrees in 1904 het gebouw van de Gereformeerde kerk, rechts op de andere hoek staat nu het huis van de heer S. de long.

_ ..?

~,.

.. ~.. ' ....

"Fo "'t,: '~.'"

~ I., t, ,.).

4S Het onderschrift van deze kaart is eigenlijk een volksnaam, waarmee de omgeving van dit grachtje wordt aangeduid. Het verhaal wil dat hier de tuinen van zekere heer De Vries waren, dus "De Vries z'n tuinen", vandaar "De Friesche Tune". Links de Staaleversgracht, die haar naam dankt aan de staalevers, platboomde vaartuigen waarmee stalen of stokken in ondiep water werden uitgezet om de netten of fuiken aan te bevestigen. Het Doelenlaantje rechts ontleent zijn naarn aan de Doelen op de hoek van het Spaansleger.

46 Plaatselijke en nationale feesten brachten steeds veel mensen op de been, zo ook de onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Op de Nieuwmarktspijp was de officiele opening bij een van eternietplaten gemaakte gedenknaald, voorzien van feestverlichting d.m.v. vetpotjes. Vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheid en de feestcommissie waren hierbij tegenwoordig. Na afloop van de feesten werd deze obelisk op het gazon van het Sijbrandsplein geplaatst te midden van de heesters, meer als aandenken dan als versiering. Hij hield nog vele jaren stand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek