Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3651-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

47 Een feestelijke aangelegenheid, een muziekconcours. Voorop het vaandel van het muziekcorps der dienstdoende schutterij, een corps dat later Stedelijk Muziekcorps heette. Het schutterscorps stond onder leiding van 2e luitenant Kapelmeester Franken. Verder in de optocht een vaandel uit Beets en van het Fanfare Korps "Aurora". Duidelijk zijn de huizen op de Veermanskade te onderscheiden. Het eerste huis is dat van bloemenhandel Mazereeuw.

48 Op het terrein van Wierdijk-Boxweide werd de landen tuinbouwtentoonstelling van 1904 gehouden. De ingang was op het sluisbrugje tussen Plantsoen en Oosterhaven. Het was niet de eerste tentoonstelling van deze aard, in 1854 werd reeds een landbouw- en veetentoonstelling gehouden, die een groot succes werd. Deze evenementen waren, evenals de bloemententoonstelling van 1921, georganiseerd om de belangstelling voor deze bedrijven te bevorderen. Het ontwerp van deze poort was van de directeur van de gasfabriek Tymon Meyer.

ENKHlJTZE1(, Landbouiuentoonstellins; 190.J-, '.;';' '~nd

49 De kaasmarkt was een weekmarkt die op woensdag werd gehouden. Het wegen geschiedde in de Waag, waar toen ook het politiebureau was gevestigd. Dit bureau verhuisde later via de Breedstraat (Pannekoekhuisje) en Westerstraat (tegenover de Vijzelstraat) naar de Havenweg. Op de achtergrond staan de wagens van de boeren, bij de pomp voor de Kolfbaan liggen de kazen onder zeilen. De kaasberries staan tegen de muur van het Waaggebouw; blijkens een ordonnantie van 1654 werden ze door de "geswooren kaes-draegsters" bediend.

SO Tegelijk met de kaasmarkt werden ook kippen, konijnen en biggen verhandeld op het Verlaat tegenover cafe Roosendaal. Het gebeurde zoals de foto laat zien met handklap. Een biggenben staat in het midden.

51 In de jaren 1908-1909 onderging de Zuidertoren een belangrijke restauratie, waarbij o.a. de houten balustrade van de eerste verdieping door een stenen werd vervangen, voorzien van pinakels. Deze afbeelding (ca. 1900) laat rechts ten dele het huis zien van Lastdrager, de eigenaar van de scheepswerf, waar later de winkel van Snijders werd gebouwd.HetProeflokaalvan West met het aangrenzende huisje op de andere hoek maakten plaats voor een winkelpand, nu "Astoria".

52 Evenals op de vorige afbeelding verraste de fotograaf ook hier veel jonge mensen, maar hier zal het de zondagschooljeugd geweest zijn die de aandacht had. De groep staat voor de hoof din gang van de Zuiderkerk in het Kerkstraatje. De breedgerande hoeden van de meisjes en de petten van de jongens geven de mode weer van tientallen jaren geleden.

S3 Op het nog niet gedempte Venedie stond de Doopsgezinde kerk, welk gebouw in 1890 plaats maakte voor het tegenwoordige. De gevelsteen met familiewapen is van Dr. Francois Maelson (geb. 1 S 3 8 te Enkhuizen, o.a. geneesheer en Pensionaris aldaar). De steen werd later in het Zuiderzee Museum ingemetseld. In de 1 7 de eeuw hadden de Doopsgezinden al een kerkje in deze omgeving, nl. op Het Zand. Het gebouwtje bestaat nog.

S4 Een kaart uit het begin van de 20ste eeuw. Op de voorgrond de brug over het Handvastwater die naar de Heiligeweg leidt. Op de hoek de zgn. Bierstal, hier wagenmakerij van Valentijn, nu koestal, maar vroeger gildehuis der bierdragers, misschien ook zonder meer bierhuis waar bier geschonken werd, bv. voor de schuitevoerders. Rechts het brede water Het Rad, waar op de achtergrond nog de overhaal zichtbaar is voor schuiten die van het binnenwater naar het buitenwater moesten worden overgehaald. Ze voeren dan via het water van het Sijbrandsplein, Plantsoen (Bolwerk) en Oosterhaven naar de Dijk.

55 Nogmaals het water "Het Rad" met links de Heiligeweg en rechts het Spaansleger. Links van de overtoom lag vette klei opgeslagen dat, vermengd met water de glijbaan glad moest houden. In de huisjes rechts woonden de vrouwen die de overhaal bedienden. Geheel rechts de (nieuwe) Doelen, waar sinds de bouw in 1555 veel veranderd moet zijn. In 1739 werd hij door de gemeente verkocht, was lange tijd societeitsgebouw en nu bedrijfspand.

Over-JOOITf

KI ?. u reu-Livltt druk s, Bakker .17.. Koog-Znnudijk l:hQ'

56 Zowel de naam als de voorstelling van deze kaart van ca. 1900 is volkomen veranderd. De naam Pleizierweg werd Noorderweg; deze leidt naar de begraafplaats. Het plein op de voorgrond is het Sijbrandsplein, maar de weg aan de zuidzijde heet op de kaart van 1885 nog Ruime Straat. Waar het gazon is, was destijds water. Hierover lag de Lange Brug (links) en de Plantsoenbrug (rechts), waar de schuiten onderdoor voeren naar de Plantsoenvijver (vroeger Vissershaven, later Bolwerk), om vervolgens via de sluisjes bij het Noord door de Oosterhaven naar de Dijk te varen.

PlcizienCf!/.

Euklutize┬╗, @

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek