Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Enkhuizen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3651-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

67 Een koninklijk bezoek bracht veel mens en op de been. Toch ging het hier slechts om een doorreis van Koningin Wilhelmina, (25 sept. 1905), die hier met de trein aangekomen zijnde, met de raderboot verder reisde voor een bezoek aan Friesland. De belangstelling bij het station en de havenhoofden was enorm. Op de dam aan de overzijde van de Spoorhaven haasten de belangstellenden zich om de koningin te groeten. Achter op het dek Hare Majesteit in Fries kostuum, naast haar prins Hendrik.

68 De passagiersdienst op Stavoren werd in 1886 geopend met twee raderboten, de "Holland" en de "Friesland". Bij een aanvaring in dichte mist met de "Holland" verging de "Friesland" in 1888. Spoedig daarna kwam weer een tweede schip, de "Groningen" en later weer een nieuwe "Friesland". Aanvankelijk Hadden ze een open stuurhut, hetgeen de mens en aan het roer nogal eens schade aan de gezondheid berokkende. Na een proef met een gesloten stuurhut op een der schepen, werden de twee andere evenzo uitgerust.

ENKIiUIZEN

Vearboot Stavoren

69 In 1915 werden de raderboten verkocht en door schroefstoomschepen vervangen. Eerst werden de R. van Hasselt en de C. Bosman in dienst gesteld, in 1923 nog het motorschip W F. van der Wijck. De boten waren erg in trek en veel reizigers naar het Noorden verkozen dit traject om de bootreis. Toen de treinverbindingen vooral na de bezettingsjaren veel verbeterden, gingen de bootdiensten al meer kwijnen en werden tenslotte opgeheven. Onze ansicht laat ons de W F. van der Wijck zien voor de mond van de vissershaven. Aan de Harlinger steiger ligt de boot van de dienst op Urk en Kampen.

Stoomboot-Veerdlenst Enkhuizen·Slal/oren. Gezicht op hal/en mel l7eerbool.

7 a Omstreeks de eeuwwisseling werden 3 stoomponten in gebruik genomen die elk zo'n 14 a 16 geladen wagons konden vervoeren, eveneens voor de verbinding met Stavoren. Voor veevervoer van en naar de marktplaatsen Purmerend en Leeuwarden was deze dienst vooral belangrijk. Hij werd in 1936 opgeheven toen een fusie tot stand kwam tussen de Staatsspoorwegen en de Hollandsehe I]zeren Spoorweg Maatsehappij, genaamd de Nederlandse Spoorwegen. In 1913 werden ca. 33.000 wagons overgebraeht.

'oto en uu,. It.. O.Iul"lI, £nhullln.

11«0

71 Enkhuizen heeft nog verschillende jaren 2 loggers in de vaart gehad. Zo stonden in 1913 ingeschreven: 1 38 vissersvaartuigen, waaronder 2 loggers, de EH 234 met schipper De Haas en de EH 235 met schipper Zult. Onder grate publieke belangstelling voeren ze de haven uit met hulp van de Vereniging II. Ze werden later weer verkocht. Op de achtergrond de Kade met de gebouwen die later een deel van het Zuiderzee Museum zouden vormen. Rechts het gebouw van Zaadhandel Van Dijk. Op deze plaats heeft het gebouw van de Werkverschaffing gestaan, dat 6 februari 1901 afbrandde. Het had een statige gevel aan de Wi erdijk en liep door tot de Kade.

72 De vuurtoren De Ven ligt een paar kilometers ten N. van de bebouwde kom van Enkhuizen. Tot de watersnoodramp in 1916, to en de Noorderdijk op veschillende plaatsen met doorbraak bedreigd werd, was de weg nog boven op de dijk, terwijl beneden een sloot was. Na 1916 is de dijk verhoogd en versterkt, en werd een nieuwe bredere weg aan de voet van de dijk aangelegd. De weg op de afbeelding is nog de oude met een paarden padje van klinkers in het midden. De aanbouw bij de toren met het schuine dak is bij een restauratie verwijderd.

Andijk.

Vuurloren met Seinpaal.

FolOirafil B. Rlekers, Enkhuizen.

73 Jacob de Pater was kruier en besteller in dienst van de H.I].S.M. en moest met primitieve vervoermiddelen werken. We zien hem hier in de Spoorstraat met zijn sleperswagentje met massieve wielen. Hij moest ook nog met handkar en ezelwagen gewerkt hebben. Op een man die altijd bij de weg was en bij iedereen bekend, werd, zoals dat dikwijls het geval was, op een bekende wijs een liedje gezongen. Zo kon men Horen:

De ezel van de Pater, die liep te water,

maar Janus niet verlegen, die hield hem tegen.

74 Tot het begin van de 20ste eeuw waren er nog verschillende straattypen die allen een bijnaam hadden. Bijnamen kwamen vooral in de vissershoek nog lange tijd bij tientallen voor. Een bekende naam onder de straattypen was Loden Geert, een verbastering van Lod( ewijk) en Geert. Hier op de foto "Snurkie" (Johanna Wilhelmina M., geb. 1825, over1.1915), een in grate armoede vervallen straattype. Door bedelarij trachtte ze voor zich en haar blinde man te zorgen. Gelukkig behoeven zulke toestanden in onze maatschappij niet meer voor te komen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek