Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3652-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De brug in de Molenweg biedt een prachtig uitzicht op de Noorder Boerenvaart met de Boeren boom als afsluiting (niet de OudeGouwsboom zoals op de ansicht staat). De vele schuiten en de praam aan de wal wijzen erop dat het landbouw- en boerenbedrijf toen veel meer dan nu haar stempel op deze wijk drukte. De reeds verdwenen huizen aan de Ossemannetjes waren bij het maken van deze kaart nog niet gebouwd en de bejaardenwoningen werden op de tuin van Sluis en Groot pas enkele jaren geleden gezet, Deze kaart is van ongeveer 1902.

,'..:~ .,ENKHUIZEN , ..... orderboerenvaart .... . . met Ossenmannetjes ....?

20. De Noorder Boerenvaart is hier in tegengestelde richting gezien met de brug van de Molenweg op de achtergrond. De ansicht is van latere datum dan de vorige, want de huizen aan de Ossemannetjes staan hier afgebeeld. De tuin van Sluis en Groot, waar slechts een stukje van te zien is, was toen nog volop in bewerking. Ret typische "koepeltje" geheel achter de boom was nog overgebleven van de vele theekoepels in de "Boerenhoek". Het werd later nog eens bewoond door onder anderen de familie Jordens.

E KHUIZEN. Zuiderbcerenvaart

21. De Zuiderboerenvaart is de tegenhanger van die aan de noordzijde. Ze zijn in het oosten met elkaar verbonden door de Oudegraeht, in het westen door de Burgwal. Aan beide grensden boerderijen en tuinen. Op onze afbeelding loopt de weg reehts dood tegen de tuin van bloemisterij "Flora" van Loots en Slot, maar er liep nog een pad om de huisjes he en en vormde daar een soort hofje waar onder andere de familie Bielsma heeft gewoond. Op deze plaats werd later de ijsfabriek gebouwd en de tuin is nu opslagplaats van Bouwmaterialenhandel vjh Van Wagtendonk.

22. Het smalle pad links van het water is het Hemeltje, dat later verbreed en bestraat zou worden. Links stond, op de hoek van de Molenweg, de boerderij van Watses; de mestput ervan is hier nog gedeeltelijk zichtbaar. Achter de boerderij was het land van Watses waar jaarlijks schoolfeesten werden georganiseerd. De oude heer Loots staat in de schuit die voor zijn boerderij ligt. Het doodlopende Hemeltje liep in het begin van deze eeuw nog door en kwam met een boog bij de Ossemannetjes in de Noorderboerenvaart uit.

23. De historische naam Modderpomp had voor de bewoners aan deze gracht geen betekenis meer. Men zou met een andere naam gelukkiger zijn en er werd naamsverandering aangevraagd, het werd to en Noordergracht. Op deze kaart zien we op de hoek van de Noorderweg de boerderij van Stelling en geheellinks die van Dangermond. Deze man had ook de "Bullestiek" en trok met de stier in de praam erop uit om in de polder aan de aanvragen te kunnen voldoen. Rechts was de schuitenhelling van B. Heyman en op de hoek de stal van De Jong.

24. Een uitzonderlijk mooi stukje oud-Enkhuizen vormt dit gezicht op het Handvastwater waar links nog het Exterpad is te zien. Alleen het hoekhuisje staat er nog, de rest is nagenoeg verdwenen, zo ook de theekoepel waar Vijselaar woonde. Niettemin heeft deze plek nog altijd karakter. Heel typisch is ook de modderschuit op de voorgrond. Het baggeren met de beugel werd vroeger veel gedaan om met de verkregen bagger de grond in de polder op te hogen. Rechts liggen de schuiten bij de helling van lb. van den Beldt.

Uit., les. Nus,. /u:I,terda".

paanscb Leger. E~KHul7.E~,

'a l.

Pv- ;...--

25. De achter de schutting gelegen bloernentuin van Hagha (later Mens) aan het Spaansleger behoort al lang tot het verleden, Er werden huizen gebouwd, onder andere het woonhuis en kantoor van Jb. Bakker en later ook de christelijke rnuloschool. In de verte is onder de born en links het dak van de overhaal of wel Ret Rad zichtbaar. Ret water is de oude stadsgracht langs de verdwenen stadsrnuur en de "pijp" was een waterpoortje naar de Driebanen dat in oude geschriften als Voerdeboorn bekend stond,

_ Enkhuizen

. Spaanscb Lege, bij de Dvelen.

26. Dit is het Spaansleger met het water Ret Rad. Op de hoek van het Doelelaantje staat het gebouw vanouds "De Doelen", indertijd cafe en societeit met ontspanningszaal. Op de andere hoek werd het huis gebouwd waar de familie Fluitman lang heeft gewoond. Ret huisje geheel rechts (zie afbeelding 27) werd afgebroken en daar kwam de tuin van het in 1908 gebouwde en hier afgebeelde huis ernaast. Ret hek op de pijp was de trots van wijlen smid Leendert Nieman. De mum op de achtergrond draagt nag het witte litteken van de sloop van de overhaal die daar heeft gestaan.

27. Het leuke huisje op deze afbeelding stond op de hoek van het Spaansleger en de Staaleversgracht; na de afbraak kwam er een bloementuintje. Het was een heel klein woninkje met een schuurtje, een "plee", een regenwaterbak en natuurlijk nog een tuintje met bloemen en groente met aan de waterkant het onmisbare stoepje. Het was destijds de woning van Heins. Karakteristiek is de modderschuit met twee schott en, waar de bagger in werd gestort. Het andere bootje was van een palingvisser uit de polder.

28. De met zorg gemaakte en in eterniet uitgevoerde gedenknaald die gedurende de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 op de Nieuwmarktspijp de straatversiering moest accentueren droeg niet zozeer een tijdelijk karakter. Om de herinnering eraan 1anger 1evendig te houden kreeg hij na afloop van de feesten een p1aats op het gazon van het Sijbrandsp1ein. Toen na geruime tijd de betekenis van dit "monument" gaandeweg verloren ging werd het een dankbaar object voor de jeugd om er haar energie op af te reageren en werd het opgeruimd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek