Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3652-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. We zien hier een idyllisch plekje bij het Plantsoen, het oude Bolwerk. De brug op de voorgrond verbond het Sijbrandsplein met de noordkant van het Plantsoen. Ret water ging daar naar links onder de Lange Brug door tot aan de overhaal bij Ret Rad. Deze brug vormde de verbinding van het plein met de Pleizierweg, nu Noorderweg geheten. Ret water was de vaarroute die de schuiten van de bouwers en tuinders volgden via de Oosterhaven naar de Dijk. Op de achtergrond de huizen aan de Heiligeweg.

~ttoet uit ~nhhuizen. /r:;C¢ c({

~" %~~ UCV7-< d

Plantsoen.

tItcave. B. Reekers. Enk huizen.

30. Enkhuizen bezit behalve de schoonheid aan architectuur in belangrijke monumenten en historische gevels ook veel natuurschoon in de vorm van een mooi plantsoen, een park en bomen langs de grachten en op de vestingwal. Deze kaart van 1900 bewijst dat reeds lang geleden het Plantsoen die schoonheid bezat. Weinigen vermoeden dat dit ook een van de vele havens is geweest die Enkhuizen rijk was. Bij het Noorderspui had zij verbinding met de zee en nog in deze eeuw met de Oosterhaven door mid del van sluisjes.

31. Dit is het Wilhelminaplantsoen aan het einde van de negentiende eeuw. Ret bruggetje lag over een smalle sloot waar later aan de rechterkant het Julianaplantsoen zou komen. Van enige bebouwing, zoals de villa waar later Herfstzon in zou komen en van de huizen aan de overzijde, was to en nog geen sprake. Op de achtergrond zien we vaag de overhaal bij Ret Rad en de muur van de brug naar het Sijbrandsplein waar ook veel hoge bomen stonden.

32. Het hier afgebeelde sluisje vormde de verbinding te water van het Plantsoen met het smalle deel van de Oosterhaven. Voor het verkeer op Het Noord was een brugje, vandaar de volksnaam "Sluzebruggie". Op deze plaats was destijds het Noorderspui, een verbinding met de Zuiderzee die ter hoogte van de latere "Openglooiing" in zee uitmondde; dat is naast de opening in de muur bij het reereatieoord. Op de aehtergrond is het magazijn van de rijksbetonningsdienst zichtbaar, reehts op de voorgrond het eilandje in het Plantsoen.

33. Deze kaart, die ook de omslag van dit boekje siert, toont op de voorgrond de Compagniebrug. Geen wonder dat deze vroegere "Lange Brug" de naamgever was van de Langebrug-steiger die nu Zwaanstraat heet. Meer op de aehtergrond het stadhuis en de Zuidertoren. Ret witte huisje reehts dat gesloopt is, was een klein ziekenhuisje en later kantoor van de ontvanger en registratie. Op de hoek links was het notariskantoor, daarnaast het cafe van de weduwe Beunder. Ret opsehrift luidt: In wijn, azijn en sterke dranken.

34. De voor velen niet zo bekende straatnaam Ret Noord is de weg die van de Breedstraat naar het recreatieoord gaat en dus het verlengde van de Vissersdijk en Donkerstraat is. Hier zijn nog de brugleuningen te zien van de vorige afbeelding. De sluis en het brugje werden gesloopt, de ontstane opening in de weg gedicht en van een duiker voorzien. Ret huisje op de achtergrond stond op de hoek van de Breedstraat en de Donkerstraat. Links van deze weg zou later de gasfabriek worden gebouwd, maar die behoort nu alweer tot het verleden.

35. Ret Peperhuis dat oorspronkelijk als woonen pakhuis was gebouwd en daarna door de Oostindische Compagnie werd aangekocht, was later zaadpakhuis van de firma Sluis en Groot. De in 1947 opgerichte vereniging "Vrienden van het Zuiderzeemuseum" wist dit gebouw te verwerven en met rijkssubsidie te restaureren, zodat het in 1950 als museum in gebruik kon worden genomen. Enige belendende percelen werden nog aangekocht en gerestaureerd voor de uitbreiding van het museum. De ansicht geeft de toestand weer van omstreeks 1900.

Lrcbtdruk S. Bakker Jz. Kcog·Zaar'ldi}<o ,:,'e~

36. Bij de Oosterhavenstraat langs de Oosterhaven, waar nu vaak woonschepen hun toevlucht nemen, lagen vroeger vaak vissersschepen gemeerd. De wal bood een unieke gelegenheid om werkzaamheden te verrichten en was ook wel opslagplaats voor allerlei zaken die bij de visserij werden gebruikt. Ret brede water geeft hier een prachtig spiegelbeeld van deze romantische havenkant. De vele huizen en pakhuisjes op deze afbeelding zijn dikwijls gernoderniseerd of vervangen.

./.

Enkhuizen

Oostcrhavenstraet

37. Een gezicht op de Oosterhaven, maar nu vanaf de Blauwpoortsbrug. Rechts is de Kade waar het huis van Antoon Komen en de krattenfabriek stonden die zijn afgebrand. Daar was ook het gebouw van de werkverschaffing en de zouterij van Groen en Kok. Links aan de Oosterhavenstraat was het cafe met het uithangbord "Ret Rijnsche Wijnvat", waar de reizende man logies kon vinden. Op de achtergrond is de (oude) Compagniebrug. Op het terrein daarachter waren de gasfabriek en de nu inmiddels opgeheven betonindustrie nog niet gevestigd.

38. Vanaf 1858 onderhie1den vier geslachten De Bruyn de veerdienst EnkhuizenAmsterdam. In 1899 vestigde Jacobus de Bruyn zich aan de Veermanskade en liet in 1900 in IJlst een tja1k bouwen met een 25 p.k. motor. Dit schip, "De Stad Enkhuizen", zien we hier de s1uizen van Enkhuizen passeren. De Drommedarisbrug is a1 geopend. In 1904 kwam er een tweede tjalk bij, terwijl in 1908 de stoomboot "Vereeniging II" werd aangekocht, maar toen de auto zijn intrede had gedaan lOU het wegtransport de bootdienst al gauw verdringen. Deze werd in 1963 opgeheven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek