Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3652-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

r / I

U :tl: A Egxnol1d Enkhuiren

39. Om de haringvisserij te bevorderen werd in 1903 door de handelscombinatie "Enkhuizens Belang" een logger aangekocht die het kenteken EH 234 kreeg en waar later nog de EH 235 aan werd toegevoegd. Op het loggerlandje aan de Noorderkade werden de netten geboet, terwijl het pakhuis aan de Oosterhaven (later zaadhande1 Van Dijk) als loggerloods dienst deed. Om uit te varen werd het schip door de "Vereeniging II" van J. de Bruyn naar open water gesleept. De boten liggen hier aan de Dijk bij de kraanhuisjes tegenover de scheepswerf.

40. Deze kaart laat zien hoe de schepen onder grote belangstelling van het publiek door de sluizen varen. De gepavoiseerde "Vereeniging" heeft de belangsteilenden aan boord en onder het zingen van het lied .Jloera de vreugde stijgt ten top, de eerste logger kiest het sop, 't is [eest in onze stad" verlaat de EH 234 in juni 1903 de haven met Theun de Haas als schipper. Hij wordt nagewuifd door de talrijke toeschouwers die niet aileen aan beide zijden van de sluisko1k staan, maar ook op het platform van de Drommedaris.

41. Hoewel de vangsten van de loggers lang niet slecht waren, was de concurrentie van de grote vissershavens zoals Vlaardingen en Maassluis te groot, zodat aan deze activiteit een einde kwam. De beide schepen werden verkocht naar IJ muiden en voorzien van de letters IJM, verlaten ze de haven van Enkhuizen. Het was een triest einde van een goed bedoelde en enthousiast begonnen onderneming. Het lied .Daar komt de kiel met goud beladn, hii brengt ons d'eerste haring aan, de vreugde stijgt ten top" zou niet meer worden gehoord.

42. De geschiedenis van de passagiersveerdienst Enkhuizen-Staveren begon in 1886 toen twee raderboten, de "Holland" en de " Friesland" , in gebruik werden genomen. Later kwam er nog de "Groningen" bij. Deze schepen deden dienst tot 1915 en werden door schroefschepen vervangen, het eerst door de "Van Hasselt" en de "Bosman", waar in 1923 de "Van der Wijk" aan werd toegevoegd. Nu mede door het autoverkeer over de Afsluitdijk het passagiersaanbod steeds meer is afgenomen wordt de vaart gedurende het zomerseizoen met kleinere boten onderhouden.

43. Omstreeks de eeuwwisseling werd a1 een dagelijkse dienst onderhouden tussen Kampen, het eiland Urk en Enkhuizen door de gebroeders De Groot in Kampen. Er werd to en gevaren met de poststoomboot "Baron Rengers" die in Enkhuizen zijn aan1egp1aats had aan de Veermanskade. Op deze afbee1ding is te zien dat de Urker vrouwen en meisjes onder de passagiers goed vertegenwoordigd konden zijn, In die tijd waren vee1 Urker meisjes in Enkhuizen a1s dienstbode werkzaam. In 1903 werd voor deze dienst nog de "Minister Have1aar" in gebruik genomen.

:.

De postboot Baron Ren~ers mel passagiers.

Enkhuizen

S

Q 'oto.,. UI!&". A. D ??.. .m ?. Enknlllun.

1<el 'Yenedij veer de demping,

Enkbuizen

'"

~ 'oto ~ UIl:. ~ o.awna,. £nlth .?. tion.:. .

44. Ret Venedie, in oude archieven ook Venegin of Vynegin, werd tegen het einde van de vorige eeuw gedempt om een ruime weg te maken vanaf het in 1885 gereedgekomen station naar het centrum, maar misschien ook weI, evenals bij de demping van andere grachten, uit hygienische overwegingen. Op de achtergrond is de brug zichtbaar die de Torenstraat en de Harpstraat verbindt; in het verschiet de brug "Beutingpijp" in de Westerstraat, waar het water van de "Drie Bruggetjes", nu van Bleiswijkstraat, naar de Wegjes stroomde.

45. Hier het Venedie vanuit de Westerstraat gezien, maar iets later genomen dan de vorige afbeelding. Van de bomen rechts op de achtergrond zijn de kronen reeds afgezaagd in verband met de aanstaande demping. De vervallen walmuren zijn al sterk gestut. Links op de achtergrond is de bakkerij van Scholten, nu garage bedrijf van Veenstra. De fotograaf had grote belangstelling van de jeugd, Dichtbij waren namelijk twee lagere scholen, de Tussenschool aan het Kerkplein en de Burgerschool in het Bosch.

U~g. A· [''"0 l. Elk .' ?.

46. Dit is een vervo1g van afbee1ding 44, het Venedie in 1900 kort na de demping. De he esters zijn juist gep1ant en de ijzeren hekjes 1angs de gazons moeten nog worden gep1aatst. Gehee1links is slechts een klein dee1 zichtbaar van het huis van G.P. de Vos. Op de hoek van de Torenstraat staan nog het huis van Lastdrager en het .Proeflokaal" van West.

JTenedy .: Bnklt:uizen.

47. Dit is een deel van het gedempte Venedie dat nu Melkmarkt heet. Het hoekhuis met de fraaie top was toen de winkel van Remmert Swier en daarnaast is nog iets zichtbaar van de boerderij die later tabakskerverij en sigarenmakerij werd van De Wit. Tegenover firma Swier was de ijzerhandel van J. Sterken, later van Van Wijk. In het huis links woonde J. Klein, daarna Bram Visser. Terwille van het verkeer moesten de mooie perken verdwijnen.

48. Een vredig plekje bij de Sint-Janstraat, eertijds Varkensstraat genaamd. Waar vroeger een brug over het Venedie lag is hier een keurig gazon. De voetgangers konden in aile rust op straat wandelen, hoewel de jeugd in 1910 hier a1 de fiets gebruikte. Terwille van het autoverkeer verdween later het voorste bloemenperk. Voor de vroegere bakkerij van Scholten staan nu benzinepompen. Naast Scholten, zowe1links a1s reehts, was de melkzaak van Swier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek