Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3652-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De omgeving van de Oude Gracht was altijd het voorbeeld bij uitstek van de Boerenen Bouwershoek. Hier waren ook de meeste theehuizen of -koepels en de vele "schuitenhokken" die dikwijls ook bij de koepels behoorden. In het huisje geheel links woonde destijds Jaap van Doorn en in de koepel met het puntdak Jan van Dam. Deze huizen zijn nu verdwenen. Aan de overkant was de boerderij van Reinder Groen.

70. Verschillende havens die in de zestiende en zeventiende eeuw werden gegraven, zijn, als gevolg van de grate achteruitgang in het midden van de negentiende eeuw, gedempt. Een groat deel van de gewonnen grand werd lange tijd voor tuinbauw en zaadteelt gebruikt. Op deze ruim vijfenzeventig jaar aude fata zien we arbeiders bezig in een tuin van Sluis en Groot bij het huis, dat werd bewoond door Manus de Vries en aan de Lange Tuinstraat stand. Later waande Jangejeugd daarin. Manus jr., in witte kiel, staat op de achtergrond. Op de kar zit ene Raosendaal. Dit terrein is nu bebauwd.

71. Hier ziet u een foto van omstreeks 1918 van dit bedrijf, namelijk de "tuin van Kramer" aan het K wakerspad, waar veel bloernzaad werd geteeld. Van links naar reehts herkennen we: lb. Rooker, H. Smit, In. Rienderhoff, Wim Sehreuder, In. Watses, L. Hagha, P. Plas, P. Zwier, Nanne Jan Groot (de latere medefirmant), W. de Graaf, In. van Marle, P. Koot, In. Spoelstra, L. Jorna en In. Buis. Enige jaren geleden werden de werkzaamheden hier gestaakt. Nu is er een overdekt zwembad gebouwd en ook een open bare bib1iotheek.

72. De Hemelvaartsdag is steeds de dag bij uitstek geweest voor sportevenementen die door een marswedstrijd door de stad vooraf werden gegaan. Deze groep van de padvinderij, waar hopman P. Honijk gedurende dertig jaar de hardwerkende en bezielende figuur is geweest, behaalde in 1930 de l e prijs. Hier mareheren op de voorste rij, van links naar reehts: Go Dekker, G. Peters, Jo Veen en Piet Honijk; daaraehter onder anderen: Jb. de Wit, Louis Faber en P. de Wolf.

73. Nadat de driejarige gemeentelijke h.b.s. in 1921 een vijfjarige rijks-h.b.s, werd en daardoor het aantal leerlingen toenam, kon al spoedig een voetbalelftal worden sarnengesteld dat aan sportdagen ging deelnemen en in 1925 met 1-0 van de rijks-h.b.s. te Den Helder wist te winnen. We zien hier de trotse elf, van links naar reehts, zittend: S. Buisman, Jas. van Marle en Jb. Sandstra; geknield: Harry Dade, Jb. Boon en P. Buisman; staand: seheidsreehter J. Sehid, Am. Hofkamp, Leen Faber, Dirk Sandstra en Cor Stelling.

74. Wat zou daar in de Westerstraat bij de Peperstraat het gesprek van die dag zijn geweest tussen deze twee rasechte en alom bekende oud-Enkhuizers, links grutter Jan Moll en rechts schilder Geert de Vries? In de winkel van Moll, later drogisterij J ans, staat geheel links nog Sluis' ochtendvoer in de etalage. Daarnaast was al de muziekwinkel van P. de Wit. Van de toen bekende winkels van Bok en Somberg is hier weinig te zien; aan de overkant waren de Franse Bazar, Jonkman en de "Toka" van Sietses gevestigd.

75. De vaste klanten van kapper Kofman bleven op zaterdagavond tot in de nacht debatteren en het nieuws van de week bepraten. Vandaar de naam "Enkhuizer Nachtclub". Het waren vogels van diverse pluimage. Hier zien we, van links naar rechts, zittend: kapper Hein Kofman en Jan Huisman; daarachter gehurkt: Van Dok, Kooiman, Ab. de Jong en Jan Veen. Staande op de eerste rij: Jb. Kroeb, Piet Rodenburg, Th. Groot, Arie Koolhaas, Jans jr., daarachter Jaap Lub en verder onder anderen Jans sr., Kees Noordeloos, Ramkema en geheel achteraan Roos.

76. De samensteller van dit boekje neemt afscheid van u met een foto die gemaakt is op 26 mei 1910 van een groep leerlingen van de Raamstraatschool, waar kinderen van uiteenlopende leeftijd voor poseerden, zodat broertjes en zusjes op een foto kwamen te staan. Mag ik volstaan met het noemen van enkele narnen? Ret hoofd van de school, meester Bast, staat links achteraan, de tweede naast hem is mijn broer Rijk, geheel reehts zien we meester Zwaan (oom Willem) en naast hem zus Elly. Ret eerste klassertje geheel onderaan reehts is de sehrijver.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek