Enschede in oude ansichten deel 3

Enschede in oude ansichten deel 3

Auteur
:   D. Taat
Gemeente
:   Enschede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3034-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enschede in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9. Het monument van de grate brand van 1862, onthuld in 1912, vijftig jaar later. De zevende mei zullen wij gedenken! Een van de zegeningen van de aan1eg van het stadserf in de eerste helft van de jaren tachtig is de terugkeer van de vrauw met de hoorn des overvloeds, vernieuwd, nadat de oude was vergaan door steenkanker; met de bronzen platen op de oorspronkelijke plaats en ... de leeuwenfontein werkt! Historisch Enschede is er blij mee.

10. Aan de noordzijde van de Markt leeft Enschede zander hoge flats, maar met mooie oude panden voort. Links zien we nog net de stoep van het huis van Lievenboom , de exploitant van de bioscoop. Dan is er de behanger en stoffeerder, die trots is op zijn telefoonaansluiting nr. 231. Vervolgens het Volkskoffiehuis "Het Blauwe Kruis" van de geheelonthouders; dan de Volksbibliotheek, voorloper van de O.L.B.E.; dan het gebouw Concordia metbalkon; en Drephal, in hoeden en petten; de bakkerij van Prenger had heerlijke koffietruffels; de Poort van Kleef had een eigen mineraalwaterfabriek en het magazijn "De Zon" verkocht wollen ondergoed. Na de Menistensteeg is er dan nog het huis van Henny van Heek en dat van de apotheker C.J. Snuif, de historicus. De foto is van voor de Eerste Wereldoorlog.

Markt

./

ENSCREDE

11. Wie de Markt noordzijde anno 1985 nog eens wil vergelijken, vervalt van de ene horeca in de andere. Na de leegstaande dierenwinkel volgde Pre-Natal (babyhuis) en dan komt de Menistenstraat (hier rechts op de foto). Op de hoek is "Monopole" naast "De Poort van Kleef", "Cockney's", kunsthuis "Markt Zeventien", "Concordia", "De Pimpelaar", Hotel "Atlanta" en ,,'t Purnpke". Tenslotte is er nag "Jansen en Janssen". Het kapitale pand van de familie Cromhoff (midden) moest zonodig plaats maken voor flats. Links op de hoek van de Marktstraat is Maseland (van de corset ten). Tegen de kerktoren is op de eerste verdieping een schuine streep te zien van de dakrand van de eerste onderwijsvoorziening in Enschede, het .Boterschooltje".

Ha verstraat

12. Ingang Haverstraat vanaf de Markt. Waar hier de sigarenwinkelier in de deuropening staat, begon eens de firma Van der Loeff haar papier-, boek- en muziekhandel. Daar is het Dagblad Tubantia uit gegroeid. Op de stoep zien we een dame in witte blouse en lange rok onder een grote hoed. Op straat een vrouw met witte schort en jakje met een echte Twentse kapjesmuts, alsof ze zo van de dames Michorius, de mutsenmaaksters in de Haverstraat, vandaan komt. Een contrast met de jonge mannen die hun vaardigheid op de velocipede willen bewijzen. Rechts is het grote kantoor van Van Heek & Co.

J{auerslraal

E;sc+

~

>~

- - ,

.'

13. De Haverstraat met ruim zicht op de Markt. Ook hier een lev en dig beeld van grote agotie. Nu is het grote kantoor van de grote Van Heek links. Hier zetelde de staf en het brein van het textielconcern. Gescheiden van de fabriek met de gewone arbeiders. Wie hier een stoel had, zat wei goed. Een goede eeuw gingen van hier uit de directieven, die welvaart en zekerheid brachten in Enschede. Hier ook werden vertegenwoordigers van de grote firma's voor de afzet over de gehele wereld ontvangen in de grote kamers. Bekend is het verhaal van een arbeider, die elke week kwam klagen over de inhoud van zijn loonzakje. Hij meende steeds een stuiver of een paar centen teveel te hebben ontvangen. Tot men erachter kwam, waarom hij dat geld terugbracht. Het was het hem wei waard am tegen zijn medearbeiders te kunnen troeven: "Ik bin ok nog effen op 't grote kantoor wes." Waarmee zijn aanzien steeg.

14. Anno 1922 werd op de nummers 3 en 5 in de Haverstraat voor de firma Oostvogel op de plaats van Presburg en in het voormalige pand van de juwelier Heyrnans nieuw gebouwd. Rechts is het uithangbord van de kapper Van der Hout en van kledingmagazijn Clemens en August Brenninkmeier. Aan het hoekpand rechts ontwaren we een haak van de bovenleiding van de tram; een grote klok midden in de straat en een T-Ford geven het tijdsbeeld weer. Tunneke, tunneke Berenbos.] Woar zulle wi-j Tunneke Ioaten? / Al in de Haverstroate? / Al op de Kupersdiek! / Doar smiete wi-j Tunneke liek!

15. In het jaar 1928 verwoestte een grate brand de zaak van Oostvogel, op de hoek van de Haverstraat. Een grote uitverkoop in het leegstaande pand van boekhandel Campagne in de Langestraat in januari 1929 moest een pleister op de wonde leggen. De zaak had al sinds 1795 een reputatie van "eigentijdse mode-tendensen" voor herenkleding op te houden. Gezien de grote belangstelling zullen er wei koopjes gemaakt zijn. Rechts is een winkel met Philips-artikelen en links zijn nog burgerwoonhuizen, die opgenomen zijn in het stadhuiscomplex. Op de voorgrond is de tram rails nog te zien in de bestrating. Op 28 februari 1933 reed hier de laatste tram.

16. De Haverstraat gezien vanaf de Langestraat, ter hoogte van het Blijdensteinshuis, de latere bibliotheek, waar nu de ingang van de Hofpassage is. Vandaar kan men zien dat sleehts weinig gevels de luifelites hebben overleefd. Deze oude foto is gemaakt door Georg Rothe van Burg Steinfurt. Hij zag reehts de sigarenwinkel, die door Ten Cate gedreven werd. Later zijn hier versehillende magazijnen geweest (voor fietsen; en C & A). Links zijn een hek en een pand, alwaar Oostvogel zieh zou vestigen. In het midden van de Haverstraat kon men later voor de born en reehtsaf de Burgemeesterstraat in, die nu in de Passage is opgenomen. De sehoorsteenpijp hoort bij de fabriek die Benjamin Willem Blijdenstein na de brand onmiddellijk herbouwde aan de Noorderhagen.

17. Voor de gewone man waren de mandenvlechter, de scheresliep en de stoelenmatter een regelmatig terugkerende bezoeker. Hij zorgde voor de "stoffering" van de huiskamer, de keuken en sommigen waren bereid om als ketellapper de lekke potten en pannen te repareren. Bij de meesten lag sneeuwwit zand in figuren gestrooid op de vloer. We schrijven bij deze foto het jaar 1900. Men leze ook: "Historisch Stadsalbum" van Johan Buursink: bladzijde 45 en de tekst op deze kaart. De boom rechts staat voor het Elderinkshuis. De rode haan bij de brand van 1862 werd er door belet om hier ook toe te grijpen. Links begon de Veenstraat met de winkel van Uilke Dam. Het grote uithangbord vermeldt: Brillen; gebr. Holst. Voor het huis met de zwarte luiken begint de Kalanderstraat.

Lipperkerk traat, E:' 'fiEnE.

18. De Lipperkerkstraat gezien vanaf de Gronausestraat in de richting van het oude erve De Lipper (van daar Iiep een pad naar de kerk van Enschede). Links is de uitmonding van de Wilhelminastraat. Achter de bomen is de Mariaschool en rechts in de verte de winkel van de kruidenier Lans. lets verder woonde in de oorlog een bakker, die stiekem "niks in de winkel, maar weI... alles in de kelder! " had. Bij de bevrijding kwam alles beschimmeld boven de grond! Op de voorgrond rechts is de woning van koster Scheperboer van de Nederlands Hervormde Gemeente; daarachter waren de catechisatielokalen. In de jaren van verdeeldheid tussen rechtsen en vrijzinnigen fungeerden ze als "stemlokalen" voor de leden van de kerkeraad. Gebouwd en verbouwd is er in deze levendige straat tot in onze tijd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek