Epe in oude ansichten

Epe in oude ansichten

Auteur
:   drs.G.P. ter Braak
Gemeente
:   Epe
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3656-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Epe in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Pastorie der Hervormde Kerk

Epe _t<'

9. Hier woonde van 1888 tot 1917 dominee Prins. Deze weldoener liet op eigen kosten naast deze pastorie in 1912 de Eper gemeentewoning bouwen. De pastorie was omstreeks 1875 aangekocht ter vervanging van de oude pastorie aan de Wemeweg, die toen Franse school werd, de latere mulo. Het gebouw dat u hier ziet was niet zo best meer, getuige het verhaal dat er op zolder wel tachtig pannetjes stonden om de lekkages op te vangen! In 1922 kwam er op deze pIaats een nieuwe pastorie, het eerst bewoond door dominee Goedhuis en vanaf 1936 tot 1963 door mijn vader dominee W.F .H. ter Braak. Daarna werd het een notariskantoor, om in 1982 plaats te maken voor een accountantskantoor.

10. De Stationsstraat met links het boerderijtje van Vosse1man, waar later de waning van de dames Westerink kwam (sinds 1963 hervormde pastorie). Rechts, op de hoek van de Diepenweg, was stalhouderij Van Ralen, later mogelijk de bakkerij van Post, wiens winkel (die later een gebroken kap kreeg) u verderop ziet, waarin oak nag kruidenier Heering, Hulscher en Hulsman waren gevestigd en bakker Van Buren (achter). Daarnaast ziet u kolenhandel Van Dijk. Op de plek hiervoor op de foto kwam in 1927 de Eper Spaarkas (nu het rouwcentrum).

11. Dit is hotel "Veluwe" van G. Westerink (later Geerlings) omstreeks 1905. Het werd in 1887 gebouwd, tegelijk met de aanleg van de spoorlijn Ape1doorn-Zwolle en de bouw van het station ertegenover. Rechts ziet u het begin van het Weertspark (St.-Antonieweg), dat in 1887 werd genoemd naar de toenmalige burgerneester Weerts (1852-1889). In het hotel zijn enkele van de jaarlijkse klompenbeurzen gehouden, terwijl er verder nog een kegelbaan was. In 1942 werd hier het hotel Waeghuys gebouwd, thans in gebruik als confectieatelier.

Station - Epe.

12. Het station werd op 2 september 1887 geopend bij de ingebruikname van het gedeelte Apeldoorn-Epe van de lijn Apeldoorn-Zwolle, ook het baronnenlijntje genoemd, vanwege het feit dat de burgemeesters van de gemeenten waarin de lijn lag allen baron waren. Voordien maakte men gebruik van het station Epe-Elburg (nu 't Harde). Op de foto staan onder anderen brievenbode Oosterbroek (vierde van links) en Van Dijk, de kruier (geheel links). In 1950 werd het personenvervoer opgeheven. Het goederenvervoer bleef nog lange tijd gehandhaafd. Een aantal jaren ge1eden zijn de rails echter opgebroken. Ze liggen nu mogelijk in Roernenie.

13. Het kanaal bij de Horsterbrug (weg Epe-Oene). Hier werden onder meer eikehouten palen in de schepen geladen, door eekschillers ontdaan van de bast, die in leerlooierijen werd gebruikt, Dit talhout (zeven handen breed) werd ook meiholt genoemd, omdat in mei de bast er het beste af ging. Het werd in de stad verkocht als aanmaakhout voor de water- en vuurvrouwen. Aan de overkant ziet u de boerderij van Bredenoord, die ook sIeper (vrachtrijder) was. In de oorIog werd het pand verwoest bij het opbIazen van de brug. Toen er nog geen vrachtauto's waren, was de aanvoer per schip door dit kanaaI voor Epe van groot beIang.

14. Even een kijkje in Oene in 1901 met de Dorpsstraat in de richting Epe. Rechts stond de open bare school, die in de jaren vijftig werd vervangen door een nieuwe op een andere plaats. In 1965 werd het gebouw, dat nog dienst had gedaan a1s brandweergarage, afgebroken. De Oener bevo1king bouwde hier toen ze1f een gymnastiek1okaal. Gehee1 links woonde in 1905 dokter N. Honig, die tevens gemeentearts was. Bij hem thuis bestond voor een enke1e patient of herstellende zieke de gelegenheid pension te vinden.

6ene

Cafe J{lbers

15. Nog een foto van Oene, die omstreeks 1910 moet zijn gemaakt. Rechts ziet u cafe Albers met links de weg naar Deventer. Op de plaats van dit cafe werd een paar jaar later een nieuw pand gebouwd, namelijk hotel .Dorpszicht", dat na verloop van tijd van een veranda werd voorzien. Links ziet u de paardestalling, waar ook de bezoekers van het cafe hun paarden konden stallen.

16. Hier zijn we weer terug in Epe in de Brinklaan, met rechts het witte huis van de familie Vos. Geheel rechts kwam later de uitrnonding van de Pastorielaan. Op het terrein links op de foto kwam later onder meer de meubelfabriek van Nienhuis. De rechter van de twee figuurtjes die u hier links op de foto ziet, is waarschijnlijk Lena Schipper, een dochter van de melkboer die in de witte boerderij aan de Zuukerweg woonde, waar nu het accountantskantoor H. Huisman b.v. is gevestigd.

17. Vroeger zag u Epe zo, wanneer u het dorp vanuit Zuuk binnenkwam. Rechts kijkt u op de aehterkant van de huizen aan de Brinklaan. In de wei achter de heg werden in 1919 en 1920 de eerste huizen van "Beter Won en" gebouwd aan de Gildeweg, die inmiddels bijna allemaal zijn afgebroken. De weg over het linker bruggetje is de Haverkamp, die hier reehts uitmondt op de Zuukerweg. Links ziet u nog een gedeelte van de tuin behorende bij "Vossenrust", dat in 1903 afbrandde en waar later de villa van meester Voorhorst kwam.

18. "Onze Fabriek" was viiftig jaar geleden een van de vier zuivelfabrieken in Epe. "De Botterfabriek uut de Eusterenk", zoals altijd werd gezegd, was gevestigd in de vroegere bierbrouwerij "Het Anker" van Brouwer, even voorbii de "Brouwershof" aan de Zuukerweg, schuin tegenover de uitmonding van de Kweekweg. De heer Prins, die aan de Beekstraat woonde, had er de leiding over. Later werd een nieuwe fabriek gebouwd op de hoek van de Diepenweg en de Brinklaan, waar later nog het kantoor van de N.V. MiddenNederland was gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek