Epe in oude ansichten

Epe in oude ansichten

Auteur
:   drs.G.P. ter Braak
Gemeente
:   Epe
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3656-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Epe in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Deze foto is genomen in de catechisatiekamer van de hervormde kerk. Links ziet u dominee Prins, die in Epe predikant is geweest van 1888 tot 1917. Deze man was een groot we1doener voor Epe. Zo heeft hij de bouw van de Eper Gemeentewoning bekostigd en "Beekzicht" aangekocht, waar een kindertehuis werd gevestigd. Op zijn initiatief kwam ook het gebouw van de protestantse gezinsverp1eging aan de St.-Antonieweg tot stand, later het Groene Kruisgebouw. Rechts staat de heer Holkeboer, godsdienstonderwijzer.

40. Hier een kiekje van de Beekstraat in 1899 met links de in 1763 opgerichte zaak van G.S. van Lohuizen, het laatst gedreven door zijn k1einzoon, eveneens G.S. van Lohuizen, tot 1973. Thans staan op deze p1aats woonhuizen. Er werden toen kolonia1e waren, comestibles, gedistilleerd en chemicalien en drogerijen verkocht. Naast het achttiendeeeuwse huis ziet u "grootmoeders huisje", waarin later meester Ste1 woonde. Verderop ziet u het huis van Van Vemde en rechts achter de boom het witte huis van bakker Blom. Gehee1 rechts ziet u nog de in 1907 verdwenen zij-ingang van de kerk en villa Feltz van de vier freules. De vier bomen op de hoek van de Beekstraat en de Emmastraat, de vroegere tuin van huize Van der Feltz", heten "de vier freu1es".

Uite. NAUTA, VELSEN.

4057.

EPE, - Tongerensche weg.

41. Links ziet u "Beekzicht", in 1880 gebouwd door de heer Eerdmans, gehuwd met freule Van der Feltz, familie van burgerneester-notaris baron Van der Feltz, die in 1876 "Vijvervreugd" liet bouwen. Ret werd door dominee Prins gekocht en geschonken aan de Vrijzinnig Christelijke Vereniging tot Steun van Verwaarloosde Kinderen. Ret tehuis werd achtereenvolgens geleid door de families Van Slijpe, Wiepjes en Van Dijk, totdat het in 1949 werd opgeheven. De kinderen kregen onderwijs op de Wisselse school. In 1953 kwam er de Prinses Marijkeschool (voor blo) in.

42. Hier ziet u de Beekstraat in 1900 in de riehting van het dorp. Links kunt u nog net de uitmonding ontwaren van de Wemeweg, genoemd naar de pastorie van de hervormde kerk: de Weme (of Wehme), die even verder links aan deze weg stond. Op de hoek ziet u de smidse van Van Lohuizen. De twee huisjes reehts werden bewoond door Brouwer en Van Olst. Verder ziet u nog de viswagen van Van Olst (geen familie van eerdergenoemde Van Olst) uit Elburg.

Epe

43. De gereformeerde kerk, die u reehts op de foto ziet, werd in 1908 gebouwd. U kunt dit zelf zien, want het jaartal staat boven het ronde raampje in de voorgevel. Deze foto dateert van omstreeks 1910. Voordat deze kerk werd gebouwd, werd er gekerkt aan de Griseeweg aehter de oude begraafplaats, waar de weg nu de Kleintuin heet. In 1937 werd de eerste steen gelegd voor een geheel nieuwe kerk, die in 1968 al weer werd gerestaureerd. Daarnaast ziet u de pastorie, die er reehts al gauw een verdieping bij kreeg, en het huis van Jo Ruimerman, de naaister.

EPE, - Weg naar Tongeren.

44. De weg links gaat naar Wissel en de weg rechts naar Tongeren, tenzij u bij de bocht rechtdoor zou gaan tussen de witte paaltjes, via het Molenpad (nu verderop een brede ontsluitingsweg van de woonwijk Burgerenk), want dan komt u ook in Wissel. In het midden ziet u de woning van de weduwe Van Pijkeren, "De Ploeg" geheten naar een vroeger boerderijtje dat hier stond. Later oefende fietsenmaker Pruim hier zijn bedrijf uit. Ret pand, het laatst als garage in gebruik, werd aan het eind van de jaren zestig afgebroken.

45. Hier ziet u het Molenpad vanuit de richting Wissel met in het verlengde van de van links komende Tongerenseweg. Geheellinks staat hier in 1912 het huis van schoen maker He1mink, dat aan het eind van de jaren zestig werd afgebroken. Oak het pand achter het groepje van de twee vrouwen en de twee kinderen is a1 een he1e tijd weg. Rechts ziet u weer "De Ploeg" met verderop de uitmonding van de Wisse1seweg, waarna de weg verder Beekstraat heet. U kunt nag net de waning van Gerritje van Werven zien.

Groet uir F.PE.

Wis.seJ.

46. Hier zijn we dan bij de watermolen, waarnaar het Molenpad werd genoemd. U ziet het molengebouw links op deze foto uit ongeveer 1918. De mo1en was van Jan Poll Jonker en later van Hendrikus Poll Jonker. De molen was tot in de Tweede Wereldoorlog nag in gebruik. Rechts ziet u de waning van kruidenier en bakker Witteveen; zijn zaak werd later door Wensink overgenomen. De weg loopt hier in de richting Epe.

Groat uit EPE,_ - Loohuizen.

47. Een foto van de Lohuizerweg en de Willem Tellstraat (links). Op de open plek links werd in de jaren dertig onder andere "De Pannenkamp" gebouwd. Ret beukenbos werd in 1900 door de vier freules Van der Feltz, die de villa Feltz ("Vijvervreugd") bewoonden, geschonken aan het St.-Antoniegilde, onder het servituut dat de twintig are grond ten eeuwige dagen als plantsoen in gebruik moesten blijven. De oude naam van dit driehoekig stuk bos is de "Lohuizerbrink", de brink van het buurtschap Lohuizen, dat hier lag, gescheiden van het dorp door het "gemene veld". In 1965 werd het bos, dat oak had geleden van schietgrage, aldaar bivakkerende Canadezen, vervangen door bomen van een andere soort.

48. Hier hebt u mijns inziens de mooiste foto uit het boekje! Dit voetpad, de latere Wemeweg, liep van cafe Hennephof ("De Oude Munt") aan de Willem Tellstraat naar de Beekstraat langs de oude pastorie de Weme, rechts schemerend door de bomen, waarin toen meester Van de Bosch woonde. De akkers ter weerszijden van het pad vormden de Wehmekamp (later verbasterd tot Wevenkamp). Het hoge huis links is "Beekzicht", aan de Beekstraat ge1egen; rechts daarvan ziet u de smidse van Van Lohuizen en de twee k1eine huisjes waarin onder anderen Brouwer en Van Olst woonden. (Deze panden kunt u ook zien op de afbeeldingen 41 en 42.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek