Epe in oude ansichten

Epe in oude ansichten

Auteur
:   drs.G.P. ter Braak
Gemeente
:   Epe
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3656-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Epe in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

, .

49. Hier kijkt U op de achterkant van de oude pastorie. Dominee Visch (1827-1856) had er nog zijn boerenbedrijfje. Ook woonde hier de schrijfster Elisabeth Maria Post, echtgenote van dominee Overdorp, van 1808 tot haar overlijden in 1812. In de pastorietuin had zij een boekenhutje. Dominee Worst was de 1aatste dominee die hier woonde. In 1875 kocht de burgerlijke gemeente de pastorie aan om er ter p1aatse de Franse school, de latere mulo, te stichten. In 1913 werd het pand, dat nu zeker op de monumentenlijst zou staan, helaas afgebroken.

50. Hier zijn we weer bij cafe Hennephof. Tussen dit cafe en bakker B10m bij de kerk heette de W illem Tellstraat tot 1906 nog de Vinkesteeg, naar de vroegere cafehouder Jan Vink. Hier werd in 1923 het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd. Van links naar reehts ziet u onder anderen: schoenmaker Harleman, k1eermaker Van Mekeren, bakker B10m (in witte kiel), kuiper Tenkink (met pet) en Hennephof (derde van rechts). Voor hen zitten onder anderen: mevrouw Harleman, Blom, Tenkink en Van Assen, de knippen(mutsen)naaister (vijfde van links).

51. Dit pand werd in 1855 door veearts W. Overbosch aangekocht. Hij vestigde hier voor zijn zoon Sarris een grutterij (met rosmo1en) en een winkel in koloniale waren. In 1875 werd het een stoomgrutterij. Voor de winkel ziet u de kleinzoons Johan (de latere grutter), Willem (de latere gemeenteontvanger) en Gerhard (de latere wasbaas van de Achterste Molen). Gehee1 links ziet u nog de Vinkesteeg en de bakkerij van B1om. In 1913/14 werden grutterij en winkel afgebroken. Er werd toen een nieuw winkelpand gebouwd. Zeer veel middenstandszaken hebben hier elkaar al opgevolgd! Nu is er "Hans Snor Vrijetijdskleding" gevestigd.

52. U ziet hier het woon- en winkelpand van Piet Wagenaar met daarvoor de postbode Oosterbroek. Het laatst zat rechts het Geschenkenhuis. In 1969 werd daar de nieuwe zaak van boekhandel Scholten gebouwd. Het linker gedeelte was in 1938 reeds vervangen door Radio Spera. Voor de petro1eumlantaarn (links) zorgde de nachtwaker-lantaarnopsteker. Epe kreeg overigens al v66r 1914 e1ektriciteit: van Hooiberg (onder andere de Eper Gemeentewoning) mits men niet te veraf woonde. 's Avonds om tien voor elf ging de stoomfluit. De stroom werd dan afgesloten!

Uitg. Nauta, Velsen.

4049.

EPE, - Dorpstraat.

53. Een kijkje in de Dorpsstraat in 1905. Links ziet u het winkeltje van koperslager Lammers, die hier rond 1930 een nieuw pand liet bouwen, dat in 1945 werd verwoest to en de Duitsers hier munitie lieten springen om de Canadezen de doortocht te be1etten (wat mis1ukte). Op deze p1aats staat nu de modezaak van Mulder. In de twee witte huisjes daarnaast woonden Gerritje Nieuwenhuis (later werd hier een nieuw pand gebouwd, waar thans bakkerij Lageweg en Wilma's Eetcounter zijn gevestigd) en Gerritje Wagenaar, opgevolgd door bakker Wolter Flip Scholten, die er later een nieuw pand liet zetten.

BPS, - Dorpsgezichb,

54. Naast Lammers stond het postkantoor, dat ook in 1945 werd verwoest. Daarnaast ziet u nog net de (oude) boekhande1 van Japie Scholten. De heer A. Jonker, neef van Lammers, bouwde op de p1aats van het postkantoor een nieuwe zaak, die hij in 1969 verving door een nog grotere winkel, waartoe ook het pand van boekhande1 Scholten moest wijken. In 1979 werd hier de supermarkt Edah gevestigd , Rechts ziet u nog Gerritje Nieuwenhuis voor haar woning en in de verte Overbosch op zijn driewie1er, gemaakt in rijwie1fabriek "Ve1uwe" van Rempt.

55. Hier had J.L. Scholten zijn Algemeene Boek-, Muziek- en Papierhandel, tevens leesbibliotheek. Verder zorgde hij voor "Plaatsing van Advertentien in aile DAG- en WEEKBLADEN", a1dus ziin advertentie in de (eerste) "Gids voor Epe op de Veluwe" uit 1905. Ook had deze eerste fotograaf van Epe een "Groote sorteering Prentbriefkaarten, Fotografieen en Fotografiebenoodigdheden". De meeste foto's in dit boekje zijn van hem! In 1930 werd de winkel verbouwd. Boekhande1 Scholten verhuisde in 1969 naar een andere plaats in de Hoofdstraat.

56. Hier een portret van Japie Scholten ze1f. Hij werd op 16 januari 1865 geboren en over1eed op 15 april 1954. Hij nam in 1886 de winkel over, die hij dreef tot 1923, toen zijn neef Bertus Scholten de zaak overnam. Boekhandel Scholten bestaat overigens nog steeds, a1 wordt deze dan niet meer door een Scholten gedreven. De heer Scholten was medeoprichter van het zwembad aan de Klaarbeek in 1901, van de christelijke school in 1890 en de vrijwillige brandweer in 1889, waarvan hij ook commandant is geweest.

UITG. NAUTA, VELSEN.

57. Een kijkje bij de dorpsschool omstreeks 1905. Links ziet u juffrouw Goteling Vinnis, die achter "Onze Fabriek" woonde aan de Zuukerweg. Hoofd was toen de heer Lensink. Deze school werd in 1890 geopend, met a1s eerste hoofd de heer Vasseur. Voordien stond de school vlak aan de Hoofdstraat. Later werd hierin de boterwaag gevestigd. De dorpsschool heeft als zodanig dienst gedaan tot 1967, to en de nieuwe open bare school op de Hoge Weerd werd geopend. In 1972 werd het oude schoolgebouw toch afgebroken. Op deze plaats staan nu de poffertjeskraam (in een groot gedeelte van het jaar) en meer naar rechts het VVV-VAD-kantoor.

58. Hier ziet u voor de boterwaag de vrijwillige brandweer. Deze werd in 1889 opgericht met als eerste commandant de heer Cats, die in het latere pand Ooster woonde. Op de voorste rij ziet u links, onder anderen: Jan van Lohuizen (smid aan de Beekstraat) en Japie Scholten. Zesde van links is Gait Scholten, de bakker. Met schop ziet u Meulenkamp met naast hem Hannes Born en Hannes Brouwer (vader van Aart), beiden met ondercommandantsstaf. Tweede van rechts is bakker Blom. Achteraan staat (links in het blinde raam) Willem Kamphuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek