Epe in oude ansichten

Epe in oude ansichten

Auteur
:   drs.G.P. ter Braak
Gemeente
:   Epe
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3656-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Epe in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Op deze prentbriefkaart uit 1910 ziet u rechts de boterwaag, waarin tot 1890 de dorpsschoo1 was gevestigd en waarin schrijver dezes nog naar de kleuterschoo1 ging in 1941. Ret werd kort na 1945 ges1oopt. Derde figuurtje van links is Da Ooms (G.J. Gerard-Oorns) en tweede van links Sientje van Bremen, later gehuwd met Hanekarnp, Links ziet u nog de panden van kruidenier Heering, Scholten en het postkantoor. Rechts het hek van het schoolplein en het pakhuis van de heer Heering,

E?E, - Oor p ssr raat, 6333

60. Een kijkje in de richting Heerde in 1912 met rechts "Dora's Lust", bewoond door Rakhorst, wiens dochter Dora u geheel rechts ziet staan op de plaats waar nu de V ADhalte is. In de villa woonde voordien Da(tje) Scholten en later Menalda van Schouwenburg. Ret VVV-kantoor was er het laatst in gevestigd. In 1971 kwam hier de parkeerplaats voor het nieuwe gemeentehuis. In het huis ernaast woonde to en dokter Loeff, waarin nu de Amra bank zetelt. De derde figuur links is Dirk Rorije, die in dienst was bij "De Toko".

EPE.

Dorps rraa r,

61. Hier ziet u de Dorpsstraat in 1900, op deze p1aats ook weI Beuken1aan genoemd. Rechts ziet u het bordje "Te koop of te huur" voor de villa die in 1903 werd gekocht door Bianchi, Epe's eerste pastoor sinds 1598! In 1932 werd hier het "Hof van Ge1re" gebouwd. Verderop ziet u villa "Henriette" van dokter P1antinga. In 1914 kwam daar de nieuwe (in 1966 weer vervangen) katholieke kerk met pastorie. De au de (hu1p )kerk uit 1844 (naast "Dora's Lust", dat u links op de foto ziet) werd toen het graanpakhuis, dat uiteindelijk in 1966 werd gesloopt.

62. Links bij de ingang van de Bloemstraat stond in 1917 nog het huis van meester Alberda, dat in 1926 plaats maakte voor de Quiekbomlaan. Daamaast ziet u het aan het einde van de jaren zestig afgebroken huisje van koster-kleerrnaker W. Gillis, die ook als gooehelaar optrad onder de naam "Prof. Guillaume Williams". Verderop in de Bloemstraat ziet u reehts het huis waarin onder anderen weduwe Jalink, de baker, woonde. Reehts ziet u de villa met serre van mevrouw Van der Does, waarin later juffrouw Ooster woonde. In 1968 werd deze villa afgebroken.

63. V66r 1900 moet op de p1aats van pand Ooster, dat U op de vorige pagina zag, dit huis hebben gestaan van de familie Van der Willigen. Soortgelijke houten hekken als u hier ziet, stonden vroeger ook bij de andere villa's aan de Dorpsstraat. Later woonde op deze plaats nog de heer Cats, die de eerste commandant was van de in I 889 opgerichte vrijwillige brandweer. Mogelijk was de woning toen reeds vernieuwd.

Weerlspai'

64. Dit is de St.-Antonieweg uit 1910, gezien in de richting van het station en gelegen in het Weertspark. Dit naar de toenmalige burgemeester genoemde villapark werd in 1887 gesticht op voorstel van enige vooraanstaande ingezetenen, gelijk met de komst van het Eper station. Er werden onder andere villa's gebouwd van de N.V. Eper Bouwmaatschappij, opgericht in 1901, die ook kleine burgerwoningen deed verrijzen. Links ziet u St.-Antoniehof van de familie Oewel en de woning van de heer Van Manen, rechts de naaien breischool.

65. Vanaf de St.-Antonieweg had men in 1905 dit gezicht op de kerk. Verder ziet u de aehterzijde van huizen aan de Dwarsweg. Links woonde de heer Post, een gepensioneerd onderwijzer uit Oene, en in het volgende de heer De Vries. Op de open plek daarna werd later het huis gebouwd met de naam "Eureka". Reehts ziet u, op de hoek van de Parkweg, de woning van Zeilstra, hoofd van de mulo , later van Hooghiemstra en nu van Hartog. De huizen die u links en reehts van de kerk ziet staan aan de Parkweg.

66. Links ziet u bij de ingang van het Weertspark (Prinses Juliana1aan) de tuin van de heer G. Ko1ff. In zijn villa (het 1atere "Epeke") was omstreeks 1906-1910 een particulier lager schooltje, waar zijn kinderen en die van anderen (onder anderen de meisjes Rauwenhoff uit Tongeren) 1es kregen van juffrouw Mathilde Drost. Juffrouw Scheidemans gaf er handwerk1es. "Het Epeke" werd in 1966 vervangen door de Raiffeisenbank. Rechts ziet u huize Ooster. De meisjes met de fiets aan de hand en met schortjes voor zijn Bep Sweerts de Landas, dochter van de burgemeester, en Gezina van der Dussen. De heer op de foto is haar vader, L.J. van der Dussen, die in de jaren 1911-1916 a1s ambteloos burger in Epe woonde. (Even verder links is de villa waarin later dokter Loeff woonde; op die p1aats staat thans de Amrobank.)

67. Hier ziet u de molen "De Vlijt" v66r en na de brand in 1901. De molen van de heer Heering stond aan het gedeelte van de Vlijtweg dat thans Officiersweg heet, op de plaats naast de tegenwoordige houtzagerij van de gebroeders Poll Jonker, de latere eigenaars van de molen. De molen, waarvan de wieken reeds v66r 1930 waren verdwenen, deed de laatste tijd nog dienst als uitkijktoren, waartoe er boven op de molen nog een klein houten torentje werd gezet. Tot voor een paar jaar kon men in de grond nog de ronde fundering zien. Er staan nu woningen.

Groet uit EPE.

V1Utweg."

68. Hier ziet u de Vlijtweg, die op deze p1aats thans Offieiersweg heet. U kijkt hier in de riehting van de Hoofdstraat. De wei, reehts op de foto, heeft (gedeeltelijk) nog lang dienst gedaan a1s ops1agplaats voor boomstammen van houtzagerij Poll Jonker. Thans is het hier geheel volgebouwd. Het groepje kinderen links op deze foto uit ongeveer 1918 zit op de p1aats vanwaar een fiets- en voetpaadje naar de Hoofdstraat liep. Nu mondt hier Zaailand op de Officiersweg uit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek