Ermelo in oude ansichten deel 1

Ermelo in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.R. van der Graaf
Gemeente
:   Ermelo
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2400-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ermelo in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Uitg. Nauta., Velsen. 2774.

Directeurswoning op VeldWijk, - li:RMELO.

Deze woning, afgebroken om plaats te maken voor het gebouw Beukenrode, werd vroeger bewoond door de familie Chevallier en stond bekend als .Jiet Landhuis".

23

.,
u
E
i:;;.;
-s
~
-'
~
-e
;..
""
'. 2-
0
~
""
'='
~
~
:t
«
;;;
<;
u
~
:i
.it
:0 Kerk v, d. Sricbung .,"e1dwijk". te Ermelc

1901. Spoedig na het gereedkomen van de kerk moest deze al vergroot worden. Hier de kerk in haar oorspronkelijke vorm. De nog jonge boomaanplant gaf Veldwijk toen een heel andere aanblik, dan thans.

1908. Het werd een feestelijke dag, toen de heer C. W. F. baron Mackay zijn intrede deed te Ermelo als burgemeester (afscheid nam hij in april 1938). Ds. Van der Hoogt, geestelijk verzorger van Veldwijk, was voorzitter van de feestcommissie. De geiiniformeerde leden van de schietvereniging Piet Cronje begeleidden de tocht.

25

lIotel j~eldUiijk.

Uhg A J Wlles:man Har det wijk

26

1904. We bevinden ons juist voor de spoorboom op de overweg bij het station en kijken de Stationsstraat in. Het hotel brandde op 1 september 1935 af. Het heette toen Oranjehotel.

Ermelo.

Uitg.: J. O. Boerendans, Ennelo.

De gereformeerde kerk had in de begintijd geen toren. Naast de kerk staat de pastorie, die destijds door ds. Rullmann als eerste gereformeerde predikant bewoond werd en later nog korte tijd door zijn opvolger ds. Aalders.

27

28

De eerste-steenlegging van de toren van de gereformeerde kerk door W. van Loo op 28 juli 1921. De architect was E. Knevel te Ermelo, de aannemers waren Klaver en Van der Kuit uit Nijkerk. De heer W. van Loo legde ook de eerste steen van de gereformeerde kerk; dit vond plaats in 1898.

Deze kaart toont ons links het hulppostkantoor dat gevestigd was in het huidige pand van de boekverkooper G. Riemer. Aan de zijkant van het huis hangt een oude brievenbus. Rechts ziet men de zaak van Dijkgraaf, die werd opgevolgd respectievelijk door Van de Zanden Kiffen en nu Fidder. '

30

In 1909 is het hulppostkantoor Veldwijk verplaatst naar nr, 123, thans "Vorm en Kleur". Veel jaren is hier het kantoor gevestigd gebJeven, vandaar dat het wegje naast het huis de naam PostJaantje gekregen heeft.

ERMELO.

7illll ?? Louise"

Uitg. ErmeJ:Boekhandel frmelo.

t

1908. Villa Louise stond tegenover de huidige apotheek Lamberts. Enkele jaren terug moest deze villa wijken voor een groot winkelpand.

31

Omstreeks 1900 was dit een vertrouwd dorpsbeeld. Er waren enkele boden die per hondekar vracht vervoerden naar Harderwijk, vooral van en naar de Stichtingen. Dit zou bode Ruitenberg zijn, staande in de Stationsstraat bij de splitsing met de TeIgterweg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek