Ermelo in oude ansichten deel 2

Ermelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Kortenhoeven
Gemeente
:   Ermelo
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3136-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ermelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Uit de oude doos

Het oude dorpje Irminloo is uitgegroeid tot een groot dorp met veel eigentijdse voorzieningen. Toch zijn er plekjes waar de oude historie nag leeft en zichtbaar is.

Rond de parochiekerken werden vroeger kerkelijke gebieden gevormd, de zogenaamde kerspelen. Een eeuwenoude indeling in kerkelijke gebieden. Tot ongeveer het jaar 1000 spreken wij over het kerspel Ermel. Dan worden de scholtambten ingesteld. Hiervoor werd dezelfde indeling als die voor de kerspelen gebruikt.

Aan het hoofd van een scholtambt stond een scholt, die benoemd werd door het Gewestelijk Bestuur, in de praktijk door de hertog van Gelre. Vaak bleek het ambt van scholt erfelijk te zijn. Zo kennen wij behoudens een uitzondering in de periode van 1518 tot 1677 steeds een scholt: Van Coot genaamd. Door de

vele oorlogen die de hertogen voerden verkeerden zij chronisch in geldnood en dat maakte hen afhankelijk van de adel. Die situatie werd door de adel benut om meer invloed te krijgen op het bestuur van de ambten. Gaandeweg wist men het gezag van de scholt terug te dringen en dit kwam vrijwel geheel bij de adel, de ambtsjonkers, te berusten.

Enkele bekende ambtsjonkers waren: Paul van Arnhem, Johan van VVijnbergen en Joost van Wijnbergen (circa 1725, zie foto).

Deze zullen wel nooit bevroed hebben dat het scholtambt Ermel eens het grate dorp Ermelo zou worden, zoals wij het nu kennen. Door de eeuwen heen is er

veel veranderd. Als wij eens wat oude platen te voorschijn halen, komen voor veel mensen de herinneringen weer boven.

Velen hebben ons dorp nog gekend zoals de platen laten zien. Ik neem u graag mee op een wan de ling door onze gemeente. Daarbij wordt diep in de oude doos getast. Het wordt weI een lange wandeling, want van Telgt naar De Beek is ver. Daarom wordt de tocht in twee delen gemaakt. In dit deel wandelen wij vanaf het station over het terrein van Veldwijk, via De Maat naar Telgt, Horst, over de terreinen van's Heeren Loo en Groot Emaus, om via de Horsterweg, Dokter van Dalelaan en Dokter Holtropstraat in het centrum aan te komen. Wij wandelen even voorbij de Torenlaan tot aan de voormalige aansluiting van de Van Beekweg op de Stationsstraat. In een volgend deel hoop ik u te vergezellen vanaf de Torenlaan naar Zuid, Noord en Oost, alsmede naar de buurtschappen Leuvenum,

Staverden, De Beek, Speuld en Drie om zo weer in het oude centrum uit te komen.

Ondertussen staan wij stil bij historische plekjes en proberen in het kort wat leuke verhalen aan u door te geven. Ik wens u een fijne wandeling toe, waarin u weer eens de oude tijd kunt beleven.

De meeste platen komen uit het fotoarchief van de Gemeente; andere werden door particulieren voor dit doel afgestaan. Daarvoor hartelijk dank.

Bij de samenstelling heb ik de hulp gevraagd van de heer l.W.P. van Dijk. Hieruit is een samenwerking ontstaan die het mogelijk maakte om zelfs een derde deel voor te bereiden. Een bijzonder woord van dank aan het adres van de heer Van Dijk is hier zeker op zijn plaats.

En nu gaan wij onze eerste wandeling aanvangen.

Ermelo, april 1985

C. Kortenhoeven

.,

:. .? ' ...

1. Wij beginnen onze wandeling bij het station, dat in 1883 werd geopend. De trein riehting Zwolle staat klaar. Rond 1898 ontstond het nu bestaande station. De halte betekende ook een geruststelling voor een zekere Floris Vos, die uit ergernis van het ontbreken van een station steeds ter plekke aan de noodrem trek, vervolgens de boete betaalde en voor zijn huis uitstapte. (1914.)

~~/:-";"I,' ~- Z''''?'?'f~''

. ." .... ,

Ermeio- Y'eldwijk

2. Ret station uitlopend komen we bij de poort van Veldwijk. Links op de foto zien wij dokter Van Dale. (1900.)

Jngang. YeldwijK, crmelo.

3. Eerst lopen wij rond op het terrein van Veldwijk. De boswachter is de heer Heij. (1900.)

4. Omkijkend zien wij het huis van de stationschef, dat als station fungeerde voordat het huidige station werd gebouwd. In de beginjaren van de Stichting Veldwijk was de stationschef tevens administrateur van de Stichting. (1910.)

['a.,·,ljvO;'lI (i"lll·n~hu2'e, ,tjrllln~ 'Ye1 iw iik ER)lf:r.O.

I

I ·1 I

5. Op onze rondwandeling passeren wij enkele paviljoenen. Na afbraak van een paviljoen werd in deze omgeving de geronto-psychiatrische kliniek "De Feithenberg" gebouwd. (1912.)

Paviljoen "Parkzicht." VELDWIJK.

6. .Parkzicht" werd ook wel "Ret' Gouden Kooitje" genoemd, waarschijnlijk omdat hier slechts twee vrouwelijke patienten (eerste klasse) elk met een verpleegster werden gehuisvest. (1909.)

Electrische Centrale en Wasschery Veldwyk

7. Wij staan hier bij de Centrale waar de heer Andel machinist was. Op de Centrale konden accu's worden opgeladen. In het dorp had men radio's die op accu's werkten. Voor het opladen kon men terecht bij de Centrale van Veldwijk. Rechts is de wasserij. (1904.)

Ermelo.

,E.ngH Veldwyk,

8. Wij zijn nu midden op het terrein van Veldwijk beland. Geheel rechts in de verte de slagerij van De Vries, later Jansen en nog later Wagenmakers. Mensen met hondekarren brachten goederen vanuit Harderwijk naar Veldwijk. (1904.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek