Ermelo in oude ansichten deel 2

Ermelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Kortenhoeven
Gemeente
:   Ermelo
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3136-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ermelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

, : ~':.:

t:it~. Frmelosche boekhandel.

9. Paviljoen Woudeinde werd in 1900 in gebruik genomen. Het was een van de vele paviljoenen die aan het begin van deze eeuw werden gebouwd. Het gebouw is er nog, maar heet n u "De Klinkert". (1905.)

Ermelo.

Paviljocnen ,.Vclld.eindetl en "Dennenhorst" Veldwyk.

10. Paviljoenen op Veldwijk. (1900.)

Badhuis Stichting "VELDWIJK" ERM.illLO

11. Het badhuis werd in 1923 geopend en was bestemd voor patienten die in Ermelo in gezinnen waren opgenomen, de zogenaamde gezinsverpleging. Hun hygienische verzorging liet nogal eens te wensen over, ook omdat er nog geen waterleiding was. Door de bouw van het badhuis kwam hierin verbetering. Eenmaal in de week moesten de patienten op vastgestelde uren komen baden. Het pand werd in de jaren zestig gesloopt. (1926.)

ERMELO Stichtingsherk op VeldwUk,

12. De huidige Lukaskerk werd in 1889 gesticht en in 1890 in gebruik genomen. (1926.)

13. De wandeling gaat nu door het Johannespark, meer bekend onder de naam Johannesbosch. Ret is genoemd naar de zoon van notaris De Mol, Johannes, die omstreeks 1840 eigenaar van het landgoed Veldwijk was. In het bos werden jaarlijks c1assicale zendingsdagen gehouden. (1926.)

14. Wij verlaten Veldwijk en gaan over het voetpad naar De Maat. De heer Dekker melkt een koe. Op de achtergrond de Imrnanuelkerk. (1926.)

Telgt, bij ERME:LO

15. Via de Telgterweg gaan wij richting Telgt. De oude school, nu bewoond door de familie Van Bentum en gedeeltelijk in gebruik bij de firma Van Bentum, werd gesticht in 1871. Tot 1885 was de heer J. de Vries hoofd van de school; hij werd opgevolgd door de heer Feringa en vanaf 1889 was A. Rengersen hoofdonderwijzer. In 1908 werd de openbare school opgeheven, maar het gebouw bleeftot 1920 in gebruik als christelijke school. De Gereformeerde Gemeente gebruikte een zaaltje als kerkzaal. (1926.)

16. Wij komen bij de Zeeweg. Een klassefoto van de in 1908 geopende christelijke school "De Goede Herder". Links op de bovenste rij meester Kroles. (1911.)

17. Baden in zee nabij Palmbosch. Vooral in de tijd dat er nog geen zwembad was, werd hier bijzonder veel gezwommen. (1920.)

E,." tent met /'a&r bewonrrs, ',

I

18. Achter 's Heeren Loo was het kampterrein .Buftenzorg" van de Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisaties gelegen. Later was dit kamp gevestigd aan de Harderwijkerweg. De deelnemers gingen vaak zwemmen in zee bij Palmbosch. (1920.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek