Ermelo in oude ansichten deel 3

Ermelo in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C. Kortenhoeven
Gemeente
:   Ermelo
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5284-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ermelo in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

door

I.W.P. van Dijk en

C. Kortenhoeven

Europese Bibliotheek - Zaltbommel

WWOEN

BOEKJE

ISBNlO: 90 288 5284 0 ISBN13: 978 90 28852846

© 1991 Europese Bib1iotheek-Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1991

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schrifte1ijke toe stemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.n1

WOORD VOORAF

In de inleiding van het boekje "Ermelo in oude ansichten deel2" werd gemeld dat door samenwerking een derde deel kon worden voorbereid. Toch weer later dan wij dachten kunnen wij nu dat in het vooruitzicht gestelde vervolg bij u introduceren.

Wij willen u nu vergezellen vanaf de Torenlaan naar zuid, noord en oost, alsmede naar de buurtschappen Leuvenum, Staverden, Speuld en Drie, om daarna te eindigen in het oude centrum. Onderweg letten wij op oude plekjes, verhalen soms van bijzondere gebeurtenissen en proberen voor u zo de tijden van weleer even te doen herleven.

Doordat wij geen ansichtkaarten van De Beek en Houtdorp te pakken konden krijgen laten wij die buurtschappen liggen.

Ook nu weer komen de meeste foto's uit het fotoarchief van de gemeente. Andere werden door particulieren afgestaan. Hiervoor onze hartelijke dank. En nu gaan wij de tweede wandeling beginnen. Wij wensen u een fijne tocht toe.

Ermelo, september 1991

l.W.P. van Dijk C. Kortenhoeven

1. De Torenlaan. Eindigden wij in deer 2 bij het begin van de Van Beekweg, nu wandelen wij verder naarde Torenlaan. Links iseen stukje van de oude eustorie te zien. Er zijn aanwijzingen dat het van het jaar 1574 dateert. Reehts ligt de akker "de Kleine Wheernhof", die de koster vanwege zijn geringe inkomen gratis van de kerk in gebruik had. Lang nadat de kerk het huisje van de hand had gedaan, woonde hier een bakker, die losse beschuit verkocht. Kinderen konden voor een cent beschuitkruimcls kopen. De eigenaar heette al gauw "De beschuutkrumel". De foto dateert van 1930.

Errnefo Herv. Kerk

2. De schoven bij de kerk , op een foto van 1929. Midden in de dorpskom werd graan verbouwd. We kijken vanaf de Pastorieweg achter de huizen naast de kerk. Deze foto geeft het landelijke karakter weer zoals dat eeuwen is geweest.

3. Een kijkje op het Weitje met de muziektent in 1935 mag niet ontbreken. Midden vorige eeuw stond hier een herberg. Midden op de foto het boerderijtje van Van Meerveld. Links van het boerderijtje de waning van de heer Bannerman. Het weggetje voor het huis werd destijds het Bonnermansteegje genoemd.

4. Een dorpskiekje van de Dorpsstraat in 1926. Het tweede pand aan de rechterkant was de grutterszaak van Rikkers. Het witte boerderijtje maakte later plaats voor een moderner pand, waarin de melksalon. .Oud Errnelo" werd gevestigd. In het laatste pand voor de kerk had Posthouwer zijn schoenmakerij. De autobus zal wei een van de eerste V AD-bussen zijn geweest. Geheellinks zien we nog een stukje van pension Lugtenburg, het oudstc pension van Ermelo.

5. In het pand dat wij al zo lang kennen als "De Witte Herberg". was oorspronkelijk een van de vele pensions in Ermelo gevestigd. Het pension .,Rehoboth'· werd rand 1910 de tijd waarvan deze foto dateert - geexploiteerd door het echtpaar van Riessens.

6. De oude school aan de Putterweg stond op het nu open terrein voor de roorns-katholiekc kerk. Een klassefoto uiit 1911, met rechts meester Brons. Hij was de laatste in een lange reeks van mensen die naast het onderwijzersambt ook het kosters- en voorzangersambt in de zondagse eredienst bekleedden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek