Ermelo in oude ansichten deel 3

Ermelo in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C. Kortenhoeven
Gemeente
:   Ermelo
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5284-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ermelo in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7. Deze foto uit 1910 geeft een prachtig beeld van de Putterweg. Rechts op de voorgrond staat het hek van de hervormde pastorie die destijds werd bewoond door dominee Boer. Er is nag een stukje zichtbaar van het pand Putterweg 28. dat later werd bewoond door meester Sonnenberg.

8. We volgen de Putterweg in zuidelijke richting. Links het boerderijtje van Natte , nu hoek Oude Telgterweg. Rechts de heg van het oude kerkhof. Op hct bord rechts van de weg wordt vermeld:

"Rechts houden." Het verkeer nam grotere vorrnen aan. De ansichtkaart is van 1914.

ERMELO, - 81: de · ?..? richting Son"el,eerdt.

9. Aan de totstandkoming van Sonneheerdt hebben nogal wat person en uit destijds bekende protestants-christelijk families meegewerkt. Een voorbeeld daarvan is de initiatiefneernster, mevrouw A.C. Diepenhorst-de Gaay Fortman. Na lang aarzelen kocht men een schraal dennenbos aan de Putterweg. Daar verrees dit gebouw dat kort na de ingebruikname in 1926 werd vereeuwigd. Het gebouw werd in 1988 gesloopt.

J-.

Oud Groavenbeek. prTTEX (Veluwe). ~£/

c». 9:" ;'

o.llm

10. Hoewel Oud-Groevenbeek in de gemeente Ermelo ligt, werd door vervaardigers van ansichtkaarten vaak uitgegaan van een ligging in Putten. Het oude Kelnarijgoed kwam rond het midden van de vorige eeuw in handen van de familie Van Hall. Het werd een onderdeeJ van een groot complex van ontginningen in deze omgeving. De foto (1904) toont de voorganger van het tegenwoordige kasteel Oud-Groevenbeek. Het was mogeJijk de rentmeesterswoning op het landgoed.

11. In 1900 kwam Oud-Groevenbeek in handen van de familie Van Schermbeek. Enkele jaren later werd het huidige kasteel gebouwd. Het landgoed is nu eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Na het overlijden van de heer Van Schermbeek werd het kasteel verhuurd. Links in de bloemen is het teken aangebracht van geloof , hoop en liefde (het anker). Rechts is de Orangerie. De watertoren gaat nu geheel schuil in het geboomte en is niet meer in gebruik. In de kelder houden vleermuizen verblijf, De foto dateert van 1914.

ERMELO. Boerderij 'ieuw Groevenbeek.

12. Nieuw Groevenbeek vinden wij aan de oostzijde van de Putterweg en daarheen maken we even een uitstapje. De boerderij, die inmiddels al weer jaren geleden werd afgebroken, stand aan de Dude Arnhemsekarweg. Deze foto werd in 1914 genomen.

Villa Park "Nieuwgroevenbeek"

13. De families die zich met de ontginning rand Groevenbeek bezighielden bouwden in het begin van de twintigste eeuw diverse villa's in dit gebied. De ansichtkaart dateert van 1929.

14. We keren terug op onze schreden en gaan over de Groevenbeekse heide naar de kanovijver, gesticht in 1933. Het idee voor de kanovijver werd geboren op Palmbos aan zee, waar men vroeger ging zwemmen of schaatsen. Aanvankelijk werd een rechte baan als ijsbaan aangelegd. Later werd het een kanovijver en werd er een eilandje aangelegd. Burgemeester Mackay opende het geheel. Jaarlijks gaven de "Les Camels" voorstellingen. Hier zien we de kanovijver in 1938.

15. De Dominee Medenbachweg. Een landelijke opname uit ] 926, met op de achtergrond de Oude Kerk.

PENSION "KLEIN OUIMPJE". ERMELO

16. Wij gaan de Dominee Medenbachwegin, waarwe pension "Klein Duimpje" aantreffen. Lange tijd was dit pension een begrip in Ermelo. De naam Van der Vuurst is onverbrekelijk daaraan verbonden. Op deze foto uit 1916 is het pand in een toestand te zien die maar weinigen zich zullen kunnen herinnereno Van oorsprong moet het een boerderijtje zijn geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek