Ermelo in oude ansichten deel 3

Ermelo in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C. Kortenhoeven
Gemeente
:   Ermelo
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5284-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ermelo in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

'VEt:Uwsca KIEKJE ERMELO

37. De boerderij van de familie Meeboerop een kaart van 1920. Op deze plaats is later de V AD-garage gebouwd. Teus Meeboer emigreerde naar Canada en kwam tot voor enkele jaren nog regelmatig op vakantie in het oude dorp.

fJrool uil &rmelo,

Haise Willeveen, oude dorp.

38. Huize Witteveen. Later bekend als "Huis van Barmhartigheid". Vanaf 1941 was hierde hulpsecretarie gevestigd. Per 1 januari 1972 werd het officieel gemeentehuis. In 1978 werd het gebouw gesloopt. Dominee Witteveen legde op 14 mei 1863 de eerste steen van het gebouw.

Uitg. Nauta, Velsen. 2778.

Dorpsstraat, - ERMELO.

39. In hetpandgeheeI linksop de foto (van 1900) de smederij van Van Boeijen. Vanouds is ditpand een onderkomen van smeden geweest , zelfs de moderne opvolger van de smid (de garage) was jaren in dit pand ondergebracht. Het witte hoge huis was pension Lugtenburg. Beide panden datercn van de 18e eeuw.

frrnp./() Cf2iiksstraatwea. geuize CWitieueen..

40. Terugkijkend zien wij links opnieuw het "Huis van Barmhartigheid" en rechts de Zendingskerk. Destijds werd een zekere Pleines, een bekende zeepfabrikant uit Duitsland die aan lager wal was geraakt, in het Huis opgenomen. Hij had zeer grote handen. Voor hem werd een speciale kruiwagen gemaakt. Hij egaliseerde het Weitje. Pleincs vroeg aan iernand f. 500 te leen om zeep te gaan maken. In 1914 stichtte hij een zeepfabriek in Den Dolder. Daarvoor begon hij in een schuur tegenover Hotel de Witte in Amersfoort. Hij kreeg concurrentie vanuit Leeuwarden. Om die te bestrijden bracht hij een bezoek aan de concurrent en dat bleek een vrouw te zijn. Later trouwde hij haar en bet probleem was opgelost. Hij heeft veel voor zijn personeel in Den Dolder betekend. De foto dateert van 1939.

41. De markt aan de Putterwegvoorde voormalige Dorpshal, in 1933. Voor de kraam midden Piet van Beek , met hoed. en Feenstra, met pet. Veel waren werden gewoon op de grond uitgestald. Het rijdende kraampje op de voorgrond wordt bemand door Kraaijenhof uit Harderwijk.

42. Alvorens de Leuvenumseweg in te gaan nag een foto (van 1925) van het Zendingshuis, later het Witte Huis genaamd. Van hieruit werd door dominee Witteveen zending bedreven naar onder andere Egypte. Het huis werd ingewijd op 21 oktober 1859. Tijdens de oorlogsjaren 1943-1945 was het in gebruik als ziekenhuis. Het pand staat ook bekend onder de naam het oude "Coothengoed". Jaren is het terrein gedeeltelijk in gebruik als parkeerterrein van De Lindehoek.

43. Op de Leuvenumseweg komen wij als eerste "De Hoeve" regen, een gebouw, ook weer behorend tot de Witteveengemeente. Hierin werd de eerste christelijke school op de Veluwe gesticht door dorninee H.W. Witteveen. Hij legde de eerste steen van het gebouw op 9 mei 1861, de plechtige inwijding yond plaats op 22 juli 1862. Begin jaren veertig was hierin de kinderkerk van de Zendingskerk. Ongeveer 200 kinderen namen daaraan deel. Later werd het pand bewoond door de Iarnilie Van Marie. Foto uit 1939.

Leuvenurnscheweo, ERMELO

44. De Leuvenumseweg in 1930, ter hoogte van de huidige Veldweg (links van de woningen). Wij ki j ken terug in de richting van het dorp. De eerste waning links werd bewoond door de familie Du Bois. De man was monteur bij de Veluwse Auto Dienst.

Leuvenumscheweg

45. Veel verderop deze weg, nu in 1929. Rechts bevinden zich nu de legerplaatsen. De Jan van Schaffelaerkazerne kwam net voor de oorlog gereed. De eerste . .bewoners" waren de Duitsers. De Generaal Spoorkazerne dateert van begin jaren vijftig.

46. Vlak in de buurt van de legerplaatsen verscheen het Rooms Katholiek Militair Tehuis. Later verscheen nog een K.M.T. Door de verbeterde verlof- en vervoersfaciliteiten werd de behoefte aan militaire tehuizen minder en het laatst genoemde K.M.T. verdween. In dit pand is nu E.D.G. ondergehracht. Het draagt de naarn "Muzenhof". De foto werd in 1950 genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek