Ermelo in oude ansichten deel 3

Ermelo in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C. Kortenhoeven
Gemeente
:   Ermelo
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5284-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ermelo in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

47. Op weg naar Leuvenum. Allereerst komen wij op de Jhr. dr. C.l. Sandbergweg het landgoed Ullerberg, genoemd naar de hoogte (heuvel) met die naam tegen. Deze hoogte was 35 m boven NAP. Vandaaruit kon men rand de eeuwwisseling de kerktorens van Errnelo, Putten en Garderen zien. Een gedeelte van het landgoed is nu vuilnisstortplaats. De foto dateert van 1917.

48. Links van de weg treffen wij op deze foto nit 1924 de ingang naar "Het Rode Koper" aan. Door een kronkelende bosweg is dit hotel-restaurant te bereiken, Veel mensen weten "Het Rode Koper" te vinden.

49. "Het Rode Koper" werd bewoond door de familie Van Limburg Stirum-van Sminia, maar is nu al jaren een hotel-restaurant. Volgens de overievering dankt deze uitspanning haar naam aan de activiteiten van een werkman van de vroegere papiermolen te Leuvenum. Deze verzamelde namelijk van de lompen, die voor papierfabricage nodig waren, de daaraan bevestigde roodkoperen knopen. Deze knopen verkocht hij en van de opbrengst kocht hij later een stuk grond, waarop "Het Rode Koper" verrees. De foto is van 1924.

Jngang v!h Eeuvenumsche bosch

50. Wij vervolgen de Jhr. dr. c.J. Sandbergweg en komen bij de kruising met de Poolseweg. Een typisch beeld uit vroegertijden (hier in 1916), aan de ene kant van de weg de boerderij en aan de andere kant het boerenerf met boerenwagen en scharrelkippen.

51. De waterval aan de Poolseweg bij de voormalige papierrnolen in 1900.

-Waterval "l het feuvenumsche bosch.

Aao de Leuveoumsche beek

52. De Leuvenumsebeek , die bij haar doortocht door Staverden Staverdensebeek heet, am uiteindelijk als Hierdensebeek bij Hierden in zee uit te monden. De fotografe Termaat was een dochter van een notaris uit Harderwijk. De foto dateert van 1904.

53, Uitspanning , .De Zwarte Boer", waar eens de postkoetsen van Amersfoort en Zutphen en Deventer van paarden wisselden, op een foto uit 1900, Later werd het een herberg-boerderij met als laatste boer Dirk Kamphuis, die rond de eeuwwisseling in het Over-Veluws Dagblad zijn uitspanning te Leuvenum aanprees "vanwege heerlijke wandelingen, koffie- en theevisites, verfrissende dranken en nette bediening". Pieter Molenaar startte in 1923 in het pand een hotel-restaurant.

Uitspanning "d~ Z:warte Boer",

Leuuenuni

54. Nogmaals "De Zwarte Boer", met een aardige reklame aan de gevel. De uitspanning was het eindpunt van veel uitstapjes. De opname is uit 1930.

Houtvesterswoning te Leuvenum -

55. De houtvesterswoning Jhr. dr. c.J. Sandbergweg 6 op een foto uit 1905_ In 1985 was het de dependance van De Zwarte Boer. Tijdens de DOl-log waren hier Duitse officieren gelegerd.

Van Slcrvepden nacrF £eUVenUlD

56. Wij nemen afscheid van Leuvenum met de school, gesticht tussen 1812 en 1827. In 1924 is het huis dat aan de school vastgebouwd was, afgebroken. Lange tijd was meester Poolen aan deze school verbonden. De openbare school werd opgeheven en nu heeft het bestuur van het Christelijk Kort Middelbaar Beroepsonderwijs er kantoor. De foto dateert van 1910.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek