Ermelo in oude ansichten deel 3

Ermelo in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C. Kortenhoeven
Gemeente
:   Ermelo
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5284-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ermelo in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. De kapel in Staverden, gebouwd in 1875 in opdracht van Jan Rudolph Kemper, eigenaar van het landgoed Staverden. Op 13 april 1880 werd de vereniging "Kerk te Staverden" opgericht. Het kerkje heeft zes gebrandschilderde ramen, voorstellende de familiewapens van de hertogen van Ge!re, De Groeff', Van Haersolte, Kemper, Van Ittersum en 's Jacob. Vee! bruidsparen weten op hun trouwdag het kerkje te vinden. Deze kaart is van 1905.

58. Voorwij het kasteeJ aantreffen, zien wij de watermolen. Deze in onbruik geraakte molen werd aan de buitenzijde weer nieuw leven ingeblazen door het aanbrengen van een waterrad in 1989. Het eikehout is geleverd door de cigen bossen van de Stichting , .Het Gelders Landschap". Er bestaan plannen om de molen weer in nude luister te herstellen.

59. In de 13e eeuwwas dit een grafelijke hofstede met kloostergebouwen. Het kasteel Staverden is het enige landgoed in Nederland waaraan stedelijke rechten zijn verleend. In de 14e eeuw werd de burcht verbouwd tot kasteel. Begin 20ste eeuw kreeg het gebouw zijn huidige aanzien. Foto 1909.

Uilspannin! het llddelermeer

60. Onze weg vervolgend komen we bij het theehuis Uddelermeer. De boerderij tegenover het theehuis werd later museum. Koning Willem III mocht gaarne zich bij het Uddelerrneer verpozen. Met zijn gasten ging hij dan vissen in het meer. De jongens uit de buurt keken met begerige ogen naar de vissen. "Als ze moeite deden om de aan de oever glibberende palingen te vangen, waarbij de gladde .waterslangen' even snel door de vingers gleden als ze werden gevangen, dan raadde de Koning hun glimlachend aan: cerst zand aan de natte handcn te doen alvorcns de paling aan.te pakken." De opname is van 1908.

61. Het theehuis Uddelermeer (bekend destijds als het theehuis van de Koningin) heeft een rijke geschiedenis. Veelleden van het vorstenhuis vertoefden hier. De mannelijke leden gingen sorns vissen in het rneer. "Na de vispartijen werd er bier aangedragen en een ieder mocht naar hartelust drinken. Z.M. vermaakte zich met zijn gasten in het dartele spel der jongcns en smaakte de zelfvoldoening die mildheid en weldadigheid den mens schenken." De foto werd in 1924 genomen.

ERMELO, - Schaapskooien In Speulde

'.,

62. Garderenseweg. Na een wandeling door het Speulderveld komen wij in Speuld. Schaapskooien bepaalden weleer het aanzien. De plaat (1926) geeft een goed beeld van hoe een boercndorpje er vroeger uitzag.

63. De Koningseik op de hoek van de Dodenweg en de Oude Prinsenweg. op een foto van 1913. Op deze plek placht de Koning-Stadhouder Willem 111 tijdens zijn jachtpartijen in deze streken uit te rusten. De foto toont al niet meer de oorspronkelijke eik. Deze had erg te lijden gehad van de kogels, die de jagers er traditiegetrouw in schoten. In 1 :-98 werd een nieuwe eik geplant.

64. Via de Sprielderweg wandelen wij naar Drie , een buurtschapje dat evenals Ermelo al ruim 1100 jaar bestaat. Veel meer dan drie huizen heeft de buurtschap naar aile waarschijnlijkheid nooit bezeten. In vroeger eeuwen vergaderden er de maalmannen, dat wil zeggen degenen die rechten bezaten in het Speulderbosch (bijvoorbeeld recht op een bepaalde hocveelhcid hout). In oude geschriften is sprake van een "Heijlig Huijsken". Men heeft wei eens geopperd dat dit gestaan ZOll hebben op de plaats van het van 1765 daterende Boshuis. Foto uit 1924.

65. Deze interieuropname uit 1924 geeft een goed beeld van de inventaris van een kamer in die tijd.

66. Tegenover het Boshuis vinden we op deze kaart van 1924 de waterput. De bewoners van Speuld waren destijds ook op deze pomp aangewezen voor het verkrijgen van drinkwater.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek