Erp in grootmoeders tijd deel 2

Erp in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   A.F.J. Willems
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5262-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Aangenaam verrast was ik toen mij het verzoek bereikte am bij het verschijnen van dit boekje een vo orwoord te schrijven. Verrast, vooral door het feit dat na de al eerder verschenen boekjes zoals .Erp in oude ansichten" en .Erp in grootmoeders tijd", er opnieuw een serie van belangwekkende historische toto's is verzameld.

Voor menig geboren en getogen Erpenaar wellicht een reden om ook dit boekje aan te schaffen en tot de conclusie te komen dat menig familielid voorkomt op een of meer toto's die zijn gemaakt tussen de jaren 1890 en 1945.

Voor vele anderen een reden am door mid del van dit album kennis te nemen van grootmoeders tijd en de wijze waarop men toen in onze gemeenschap leefde. In het bijzonder was ik verrast vanwege de foto's uit de bezetttingstijd, die, zover ik weet, voor het eerst worden gepubliceerd. Daaruit blijkt nog eens te meer dat

diverse dorpsgenoten een actieve bijdrage aan het verzet hebben geleverd.

Tot slot wil ik de heer A.F.J. Willems, de samensteller van dit boekwerk, van harte gelukwensen met de uitgave en hem bedanken voor het vele (zoek)werk dat hij heeft verricht. Ik spreek daarbij gaarne de verwachting uit dat de lezer en kijker net zo verrast zal zijn als ondergetekende, juist oak vanwege de herkenning van ons mooie oude dorp uit grootmoeders tijd.

Erp, augustus 1991

M.W.M. Kooijmans burgemeester

INLEIDING

Erp in grootmoeders tijd is meer dan een verzameling prentbriefkaarten. Door de vele foto's benadert men op directe wijze het dorpsgebeuren. De verzameling omvat de drie kerkdorpen Erp, Keldonk en Boerdonk. Getracht is een zekere volgorde aan te brengen. Dit zou mogelijk zijn aan de hand van de tijd.

Hier is echter gekozen voor een volgorde van plaats en er is getracht om door middel van een wandeling de geschiedenis te laten passeren. Gepoogd is de variatie zo groot mogelijk te maken, maar het is niet mogelijk ieder facet van de samenleving weer te geven. Het blijft tenslotte een willekeurige greep naar gelang het aanbod van toto's.

Dankzij de spontane medewerking van vele inwoners is dit boekwerkje tot stand gekomen. Mijn dank hiervoor.

A.F.J. Willems

1. In het midden van de Kraanmeer staat deze kortgevelboerderij. De naam kortgevelboerderij is ontleend aan het feit dat de hoofdtoegangsdeur in de kop- of eindgevel is gelegen. Oorspronkelijk was het tevens een potstalboerderij. In een periode van ongeveer 200 jaar is de boerderij bewoond geweest door Johannes Bouw, Martinus Bouw, Antonius Pepers, Hendrikus Beekman, Adrianus van de Yen, Arnoldus Somers en ten slotte door Christ Boonaerts. De woonboerderij is nu bekend als Kraanmeer 11.

2. Langs de Goorse bossen gaan we overde Oude Dijk naar het Looieind nr. 14. In 1915 is hier door aannemer Muselaars een boerderij gebouwd voor de familie Van BerIo. Op de steen staan de letters WJ JW SM Van Berlo 19---15. De initialen betekenen Wilhelmina Johanna, Johanna Wilhelmina en Sophia Maria. Wilhelmina, in de huisdeuropening is gehuwd geweest met Swinkels. Een dochter uit dit huwelijk is getrouwd met H. van de Crornrnert, de huidige bewoner. Johanna, naast de steen, is op 18-jarige leeftijd overleden. De jongeman met de korf is de 25-jarige Adriaan Muselaars. Zittend rechts voor de deur ziet men Sophie, Fien, die gehuwd was met Grard Hendriks. De eerste steen bevindt zich nu in de linker zijgevel achter een rozestruik.

3. Van het Looieind is men snel op Boekelseweg nr. 12. Deze foto is gemaakt in de mobilisatietijd 1938-1940 op het erf van de familie De Groot. Een gedeelte van het Nederlandse leger, onderdeel van de Peellinie, is hier ingekwartierd. Toon de Groot, een bekend figuur in Erp, staat tussen de soldaten. Op de voorgrond poseren zijn drie zusters, Bertha, Martina en Adriana. Bertha heeft als echtgenote van Willem van Lankveld gewoond op een gemeenteboerderij in het Lijnt.

4. Op de Boekelseweg houden we even sti! bij Of. 9, het geboortehuis van rector P. Goorts. Hij was een zeer bekende figuur in onderwijskringen. Hij is op 17 mei 1878 te Erp geboren, werd op 25 mei 1907 tot priester gewijd en vierde op 25 mei 1932 temidden van een rijke familiekring zijn zi!veren priesterfeest. Het vrouwyolk, getooid met de sehitterende Brabantse poffer, kan wedijveren met de praehtige bloemstukken waarin de witte hortensia de boventoon voert. Ais een soort bladvulling fungeert het mansvolk in donkere pakken, witte hemden met plastron of stropdas. Op de eerste rij, van links naar reehts, zittend: Peerke Rooyakkers met zijn vrouw Drika v.d. Hurk, Piet van Lierop met Mieke van Lankveld, ?, rector Goorts, Marie Bos, Hannes Habraken, Nel Goorts, Piet van Lankveld en Pietje Bos. Rector Goorts is op 59-jarige leeftijd overleden.

5. Wandelend van Mariaheide over Bolst en Voorbolst staan we even stil bij de boerderij Voorbolst 5. Dit is nog een vrij gave uitvoering van het kortgeveltype. Voor de voorgevel staan de lindebomen en daar bevindt zich ook de waterput. In de langsgevel zijn de potstaldeuren verdwenen. In 1807 werd het pand al bewoond door de weduwe Adriaan Arnoldus Tielemans. Bij de boerderij behoorde toen al ruim 12 ha. grand. Het was voor die tijd een flink bedrijf. Via de familie Ketelaars is het thans eigendom van de familie Claassen.

6. We zetten onze wandeling voort in de richting van het dorp en komen op het kruispunt Schansoord, dat gemarkeerd wordt door het wegkruis. Een overvloed aan bomen en struiken bepalen het landelijke karakter. Tussen het groen liggen enkele boerderijen verscholen. De boerderij midden op de foto was de woning van oud-wethouder J. Donkers. Nu ligt deze woonboerderij op de hoek Voordijk-Morsenburg in de wijk Viaskamp.

7. We gaan nu de Veghelsedijk op en slaan linksaf naar her Ham. Op de grens Veghel-Erp ligt her landgoed Lankvelt, Ham 7. Het woord Ham wordt in her Middelnederlands gebruikt voor een afgeperkt of omheind stuk land, weide of beemd. Het Lankvelt was een oud leengoed. Omstreeks 1350 waren Petrus en Leonius van Erpe de bezitters. Dan volgen vanaf het midden van de 16e eeuw tot het begin van de 17e eeuw talrijke Van Lankvelten. In 1694 behoorde het goed aan de heer Broeckhoven en in 1761 aan mr. Cornelis van Boxtel. Een van de laatste bewoners was jhr. O.E.G. de Kuyper, oud-wethouder van Erp. Het pand heeft in de loop der eeuwen veel veranderingen ondergaan.

8. We keren terug naar het Schansoord en zien links een reusachtige lindeboom staan bij het pand nr. 23. Reeds op de oudste kadasterkaarten van 1832 staat dit pand in de huidige vorm aangegeven. In 1807 was het bewoond door de protestanten Hendrik Kleijn, sergeant, en J .H. Versfelt, gepensioneerd kapitein. De eigenaar was Willem Neomagus, die in de vorige eeuw grond beschikbaar stelde voor de bouw van de protestantse kerk met kerkhof op de plaats waar nu de Julianasingel uitmondt op het Schansoord.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek