Erp in grootmoeders tijd deel 2

Erp in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   A.F.J. Willems
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5262-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Aan de overzijde van de straat staat een kapitale villa met tuin, Schansoord 60. In het boekje "Erp in oude ansichten", uitgave 1975, staat dezelfde foto, maar dan erg beschadigd. Het is daarom verantwoord de foto uit 1897 met de fanfare "Oefening baart kunst" opnieuw te plaatsen. De foto is genomen in de tuin van notaris Copplee. Enkele personen zijn nog bekend, zoals in de bovenste rij, van links naar rechts: A. van Lieshout , Joh. Crooymans, G. Ketelaars, P. Muselaars, ?, Bert van Lieshout , 't , ? Tweede rij: Bert Muselaars, Janus Verbruggen, Egidius van Berkel, Driek van Berlo, Marius Muselaars, Van Berlo, Van Berlo, Janus Tillaert, Van Berlo (Hoek), knecht van de notaris, ? Derde rij: J. van Mil, notaris Copplee. Klerks, Cranen, ?, A. Otten, burgemecstcr, ? en de derde persoon in de onderste rij is A. Delisse.

10. We verlaten de weg en gaan het open gebied in achter de tuin van notaris Copplee, nu bekend als de Viaskamp. Door dit gebied Iiep tussen weiden en akkers een kerkepad, dat de kortste verbinding vormde naar de kerk. Zon pad werd intensief gebruikt, want groot was de verbondenheid met de kerk. Het tafereel werd gevormd door een sloot , enkele knotwilgen, opgaand hout, weipalen en een heg. Op de achtergrond het eeuwenoude silhouet van de kom van Erp met de kerk als hoogtepunt. Het gemeentehuis gaat schuil achter de knotwilgen.

11. We keren weer terug naar het Schansoord. Tekenaar Jan Wingenen heeft in de jaren dertig getracht een indruk te geven van de dorpskorn, gezien vanaf het Schansoord. De boven alles oprijzende waterstaatskerk met haar speelse toren vormt een do mine rend element. Links staan de oude woningen van de familie Van der Carnrnen, die in 1955 plaats moesten maken voor nieuwbouw. Duidelijk beeldt de tekenaar uit hoe de weg door het dorp slingert.

12. Op het Hertog Janplein aangekomen staan we even stil bij de pastorie. Wanneer men de oudste geschiedenis van Erp tot en met de Tweede Wereldoorlog wil bestuderen, dan zal men ongetwijfeld te rade gaan in het boekwerk "Erp gemeente en parochie" geschreven door dr. A.P.M. Meuwese, pastoor te Erp van 1929 tot 1951. In het boekwerk wordt de geschiedenis behandeld vanaf de tijd van Kelten en Romeinen. Er staat in vermeld dat Erp bij de oudste dorpen van Peelland behoorde, waar een kerk werd gesticht en een parochiegemeenschap ontstond. Terecht verdient pastoor Meuwese een plaats in dit boekwerkje.

Raadhuis, Erp R-B.

13. In 1791 werd door architect Verhees het gemeentehuis gebouwd. Zoals de foto laat zien is de voorgevel in al die jaren, ondanks verbouwingen en uitbreidingen, vrij ongeschonden gebleven. Volgens Monumentenzorg is het een fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde. In de rechterzijgevel zijn nu de ramen verdwenen. De rijke versiering met houtsnijwerk op de timpaan boven de hoofdingang is er niet meer, evenals de versierde noklijst. Deze foto dateert van omstreeks 1905.

14. Het moet een belangrijke gebeurtenis geweest zijn toen de fotograaf omstreeks 1910 naar Erp kwam om een foto te maken van het Harrnonieplein, De jongens rechts dragen een kniebroek, zoals ook te zien is op de schoolfoto van 1906. De meisjes dragen een schort en de gehele jeugd van groot tot klein heeft lange gebreide zwarte kousen aan. Op de achtergrond staat de oude pastorie en rechts onder de bomen ziet men nog een gedeelte van de dokterswoning. Links siert de monurnentale dorpspomp het straatbeeld.

15. In 1932 yond de installatie van burgemeester M.A. Eliens plaats. Op de voorgrond zien we de burgerncester met zijn gezin. Tussen de genodigden links zien we de pastoors Meuwese, Bogaerts en Van de Hagen, respectievelijk van de parochies Erp, Keldonk en Boerdonk, en wethouder Van Berlo. Rechts van de familie staan jonkheer De Kuyper, de gemeentesecretaris J. Sleegers en het raadslid Bert Scheepers. Het gerneentehuis is rijkelijk versierd. In 1936 werd de burgemeester voor dezelfde functie in Veghel gevraagd. Zijn vertrek was een verlies voor Erp.

16. Er was een groot feest in Erp toen op 18 augustus 1923 Dielis van Berkel zijn 75-jarigjubileum vierde als koster en organist. Hij was de tweede koster na de stichting van de kerk en deeerste organist op het Vollebregtorgel. De Erpse gemeenschap had zich uitgesloofd om door middel van een fraaie optocht de jubilaris te huldigen. Zo hadden onder anderen de heren Van Haaren en Van den Bosch een praalwagen met kaars en domper gemaakt, omdat de kaarsenfabricage een onderdeel van het kostersambt vormde. De foto is gemaakt op het Hertog Janplein voor de muziekkiosk, waarop genodigden hebben plaats genomen. Rechts ziet men een van de vele dorpspompen. De belangstelling is enorm groot. want Erp stand bekend om zijn schitterende optochten.

17. We wandelen over het aan de noordzijde van de kerk gelegen pad. De linker mum, afgedekt met een ezelsrug, vormde de grens van het kerkperceel. Deze mum is in de jaren tachtig gesloopt. Achter de mum lag de Kleine Kerkstraat, een verbinding die begon op het Hertog j anplein tussen het parochiehuis en cafe Ven en eindigde in de Kerkstraat tussen kerk en klooster. Het rechter gebouw was voor de oorlog de kleuterschool. Het linker gebouw bestond uit twee woningen. Oudere mensen noemen als namen van de bewoners schilder Van Roosmalen, J. aan den Toorn, Baggermans, Nel Delissen en Trui van Asseldonk.

18. Schuin regenover het gerneentehuis ligt de monumentale parocbiekerk toegewijd aan de H. Servatius. In de jaren negentig van de vorige eeuw is het kerkinterieur gepoIychromeerd. Van het oorspronkelijke witte stucwerk was niets overgebleven. De foto geeft hiervan een indruk. In de jaren vijftig werd de gehele kerk in grijze toon geschilderd. Muren, kolommen, gewelven, altaren en beelden werden van dezelfde kleur voorzien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek