Erp in grootmoeders tijd deel 2

Erp in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   A.F.J. Willems
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5262-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In 1990 heeft het kerkinterieur een ware metamorfose ondergaan. Het witte interieur van 1844, specifiek eigen aan de Waterstaatsstijl is weer terug. De altaren en beelden, op het einde van de vorige eeuw door architect P. Cuypers geplaatst, zijn weer in de kleurrijke toestand van we leer teruggebracht, dankzij de spontane inzet van vele vrijwilligers. De foto geeft weer hoe nu het Maria-altaar, met zijn rijke symboliek, een pronkstuk in de kerk is. Het is de moeite waard om de kerk te bezoeken en er de tijd voor te nemen om het geheel op je te laten inwerken.

20. Een vast onderdeel in het kerkgebeuren vormde het zangkoor, dat zorgde voor de opluistering van de eredienst. Vroeger gebeurde dat zelfs dagelijks. Het koor had echter ook op zijn tijd behoefte aan ontspanning, gezien de foto. Op een uitstapje naar Volendam in 1937 heeft het gehele gezelschap zich verkleed in het alom bekende visserskostuum. Van links naar rechts, beginnend in de bovenste rij poseren: Driek v.d. Steen, Alb. van Lith, Toon v.d. Steen, J. v.d. Elsen, J. Sleegers, J. van Lith en Driek van Berlo. Tweede rij: M. Strijbosch, D. van Moorsel, Toon de Groot, Bert Renders, Ant. Brouwers en Naris Muselaars. Derde rij:

Willem Strijbosch, Toon en Willem van Lankveld, Van Hek en Joh. van Moorsel.

i j -

21. De woning Kerkstraat 4 is gebouwd in 1892 door de Erpse architect en aannemer Bert Gilsing voor de familie Van den Tillaart. In 1893 heeft burgemeester A.B.H. Otten dit pand gekocht. Tot 1914 heeft de burgemeester zijn functie uitgeoefend. Gedurende vele jaren werd het pand bewoond door twee broers en twee zusters Otten. Niets bijzonders zou er op dit pand zijn aan te rnerken. indien niet de Tweede Wereldoorlog zijn stempel had gedrukt op Erp. In een kort tijdsbestek van ongeveer anderhalf jaar hebben 51 geallieerde piloten voor kortere of tangere tijd hier een gastvrij doorgangshuis gevonden op hun vlucht naar de vrijheid. Onder de piloten stond het huis bekend als "Airmens rest".

22. Zoals na de oorlog bekend werd, hebben vele geallieerde piloten een gastvrij onderdak gevonden in Erp, tijdens hun vlucht naar de vrijheid. Onder andere verschafte de familie Otten zon onderdak. Op een gegeven moment, tussen 12 en 22 maart 1944, waren zeven piloten tegelijk bij de familie. Aile verbindingen van de vluchtroute waren verbroken. Op de foto staan de zeven piloten met links Harrie, midden Antoinette en rechts Thea Otten. Hadden de Duitsers dit ontdckr, dan was de ramp voor de Erpse gerneenschap niet te overzien geweest.

23. Talrijke onderduikers vonden in de oorlogsjaren een gastvrij onderkomen. Dit bracht vee I werk mee. De organisatie was in handen van de ondergrondse verzetsgroep, die in het leven was geroepen om de bezetter zoveel mogelijk te benadelen. De groep bestond uit, van links naar rechts, staande: Mies Bouw, Willem van Dommelen, Driekske Kanters, Piet Delisse , Ties van Sleeuwen, Harrie van der Horst, Harrie van Duijnhoven, Harrie Manders en Nol van Kol. Zittend: Wilbert Kerkhof, Harrij Otten en Frans van de Yelden. Op deze foto ontbreken: Piet v.d. Heuvel, Jan van dcr Aa, Martinus Verbruggen, Piet Koolen en Antoinette Otten.

24. Op zondag 17 september 1944, de dag van de invasie van de geallieerde luchtvloot, verliet een toestel brandend de formatie en stortte neer op de oever van de Aa. De piloot was luitenant Herbert E. Shulman uit Chicago. die zich opgeofferd heeft om de rest van de formatie te redden. Nog dezelfde dag yond de begrafenis plaats op de rooms-katholieke begraafplaats. Onder grote belangstelling werd de absoute verricht door pastoor Meuwese.

25. Het aan het Schansoord gelegen protestantse kerkhof is in 1972 bij de aanleg van de woonwijk Pentel geruimd. De nog gave grafzerken zijn, ter herinnering aan de protestantse periode , overgebraeht naar de openbare begraafplaats aan de Schoolstraat. Op de zerken staan de volgende namen: Hcndrika Elisabeth van de Werk , Margaretha Catharina van de Werk , J .A.c. van Olden barneveld , Ant. Meijer, Johanna van Riel en Maria Catharina van Brederode.

26. Vanuit de Kerkstraat gaan we even in de Schoolstraat kijken , waar in 1873 de openbare jongensschool in gebruik was genomen. Toen in 1906 de bekende Bredase fotograaf B. de Jong overkwam om een foto te maken van de jongensschool, kon men terecht spreken van een uniek feit. Bovenrneester Jozef Coenraad Tummers was 65 jaar geworden. De meeste leerlingen zijn bekend. Beginnend links onder: v.d. Bosch, Ties, Jan en Bert Rooijakkers, Piet v.d. Bosch en Grard Hendriks. Tweedc rij: Jan Bevers, Pier Delissen, 7 Wilbers, 7, Gerardus v.d. Boogaard, Has Crooijmans en Gerard Hendriks. Derde rij: 7, Jan en Jozef Joosten, 7 Wilbers, Piet Beekrnans, Jan v.d. Boogaard, Gerard Crooijmans en Hannes v.d. Elsen. Bovenste rij: 7, Piet en Toon Rijkers, Jan Beekmans, Hendrik v.d. Boogaard en 7 v.d. Pol.

27. De jaarlijkse komst van de fotograafwas een belangrijk moment op de lagere school in de Schoolstraat. Met de zondagse kleren aan mocht je met meester Van Melis op de foto. Beginnend met de eerste bank rechts en telkens van rechts naar links zien we: Ieske van Beusekorn, Harrie Ketelaars, Toontje Verhoeven, Ant. van Wanrooij, Mies Bouw, Harrie Crornmenacker , Toontje Welten, Harrie van der Sanden, Ant. van Berlo , ?, Jan Wijdeven, ?, Jan van Zummeren, Piet Smits, Jop van Gerwen, Fons Strijbosch, Willem Goorts, Jan van Denken, Willem van Asseldonk, Cor Schoonings, Wim Strijbosch, Jan Kerkhof, Lenard van Rooij en Marinus Bekkers.

Erp. (Kerk.)

28. Op onze wandeling door de Kerkstraat kijken we even am en zien we dat een grate groep mensen zich verzameld heeft am gekiekt te worden. Het was oak een hele gebeurtenis, tachtig jaar geleden. Opvallend is dat stoepen oftrottoirs ontbreken. Links zien we nag een gedeelte van de timmerwerkplaats van A. Donkers. Het oude kerkhof was afgesloten met een ijzeren hek. Naast de groep mensen staat een van de monumentale pompen. De muur met poort dient ter afsluiting van de speelplaats van kleuter- en meisjesschool. Het witte gebouwtje , met pannen gedekt, is de overdekte speelplaats.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek