Erp in grootmoeders tijd deel 2

Erp in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   A.F.J. Willems
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5262-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Architect Harrie Heijkants gaf op zondagmorgen tekenles aan jongeren uit de verre omtrek. Op de foto is men bezig met het ontwikkelen en afdrukken van tekeningen, wat in die tijd een tijdrovend karwei was. De op transparantpapier vervaardigde tekening werd in een glasraam (rechts) geplaatst en aan de achterzijde afgedekt met lichtgevoelig papier. Door de inwerking van het zonlicht werd de tekening overgebracht op het lichtgevoelige papier. Daarna werd het lichtgevoelige papier in een waterbad (links) gelcgd, waardoor de tekening ontwikkeld werd. Ten slotte werd de tekening op de lattenstellage in het midden te drogen gehangen.

50. Toen op 2 maart 1914 burgerneester Van Mil werd geinstalleerd, was de handboogvereniging "Semper virens" aanwezig om het feest luister bij te zetten. Gekleed in feesttenue met sjerp en hoed poseerden ze voor de fotograaf. Zittend, van links naar rechts: Adrianus Steenbakkers, Tinus Verbakel, Cor Maas, Christ Tillaart, Johan Heijkants en Frenks Maas (de Kuiper). Staande: Tillaart , Driek Hendriks, Frans Wilbers, Sjaak Hendrix, Johan Hendriks en Kees Hendrix. Deze vereniging is later opgegaan in Erps Welvaren.

51. We hebben hier een prachtige foto van een meidenvisite. De zilveren bruiloft werd in vroegere jaren uitbundig gevierd. Men had dan een behoorlijke mijlpaal bereikt. Een gouden bruiloft werd zelden gevierd. Op de eigenlijke feestdag werden de oudelui en broers en zusters uitgenodigd. De tweede dag werd gereserveerd voor neven en nichten met hun aanhang. Dat kon een aanzienlijk gezelschap worden, zoals de foto laat zien. Deze dag werd de "meidenvisite" genoemd. In sommige gevallen werd het feest nog uitgebreid met een derde dag voor de buurt.

52. In ruim vijftig jaar is het beeld van Keldonk sterk gewijzigd. We staan hier op de hoek van de Antoniusstraat en de Kampweg. Op de achtergrond staan het klooster en de kerk , die nu nog het beeld van Keldonk bepalen. Van de bebouwing rechts is niet veel overgebleven. Het terrein op de voorgrond is bebouwd. Er staat nu de lagere school.

53. Er heerste grote bedrijvigheid bij het timmerbedrijf van Adriaan van Lith in de Antoniusstraat. Een draaitrap, kunstig verdreven (timmermansuitdrukking: traptreden verdrijven wil zeggen de treden gelcidelijk van richting doen veranderen), een fraai stukje vakmanschap, werd op de hoogkar geladen. Het was een veelzijdig bedrijf. Niet aileen timmerwerk voor de bouw, maar ook karren werden er vervaardigd. Bovendien was er een kuiperij, waar heel wat vaten voor allerlei doeleinden werden gemaakt.

54. In 1869 vestigde zich in Keldonk Lambertus van Lith. De familie Van Lith kwam toen van Zijtaart. Hij begon er een timmerbedrijf, winkel en cafe. Het bedrijf groeide uit tot wagenmakerij en stoomkuiperij. Het was in de verre omtrek bekend. De vaten werden gemaakt voor de cacaofabriek te Helmond en voor de draadnagelfabriek in Beek en Donk. Het cafe is in 1919 gesloten na vijftig jaar te hebben bestaan. In 1932 brandde het gehele bedrijf af. Gezien de malaise in de jaren dertig is men niet meer tot herbouw gekomen.

KELDONK (Erp)

.R. K. S~ Anteniusschoo! met Onderwijzcrswoning

55. Sedert 1 oktober 1913 bezit de parochie Keldonk een eigen rooms-katholieke lagere school. Deze foto is in de beginjaren genomen, wat blijkt nit het ontbreken van de erkervoor de woonkamer rechts. Links bevindt zich de ingangvan de school met het tegeltableau waaropde tekst "R.K. Bijzondere School". Opde bank zit meester Van de Linden met zijn echtgenote.

56. Waarorn wordt pastoor A. Welten in deze fotogalerij opgenomen? Pastoor Welten is in Keldonk geboren in de Oudestraat. Al was hij pastoor te SornerenEind, toch behield hij belangstelling voor zijn geboortegrond. Vaoral taen er plannen werden gesmeed voar een eigen parochie. Doarde schenking van grand samen met A. van Lieshout (Toontje Lemmen), die naast de kerk woonde, en M. van de Berg uit Erp, was er voldoende terrein aanwezig om de bouw van de kerk te realiseren.

57. Vooral in de vooroorlogse jaren getuigden de talrijke processies van de verbondenheid met de roomskatholieke kerk. Sinds de stichting van de Antoniusparochie te Keldonk trekt jaarlijks de Antoniusprocessie door het park rondom de kerk. Halverwege deze tocht staat men stil bij het rustaltaar, waar de zegen met het Allerheiligste wordt gegeven. Een groep bruidjes en de leden van het zangkoor staan voor het rustaltaar. Links prijkt het vaandel van Sint Antonius en rechts van de Heilige Farnilie. Links, met de stijve boord, is bovenmeester Van de Linden. De persoon voor het vaandel met een muziekblad in de hand is de dirigent Van Lankvelt. De grote engel op de voorgrond is Bertha Kerkhof. Achter haar staat pastoor Bogaerts. Rechts zien we een pater capucijn, die wellicht de feestpredikatie heeft verzorgd.

58. De kindsheidoptocht was voor de Keldonkse jeugd ieder jaar opnieuw een groot feest. Ze staan klaar voor de kerk om met de optocht te beginnen. De stoet wordt geopend door vier kleine zoeaven. Trots staan vier jongens klaar om het Kindje Jezus te mogen ronddragen. Rechts op de achtergrond zien we de drie koningen te paard. Links staan drie ruiters, van wie twee paters, een in een zwarte toog en de andere in een witte. De middelste figuur zal een hooggeplaatst persoon voorstellen , weldoener voor de missie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek