Erp in grootmoeders tijd deel 2

Erp in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   A.F.J. Willems
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5262-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Als men via Het Hurkske en de Boerdonksedijk naar Boerdonk wandelt, dan stond vroeger bij de afslag van de Trentweg aan de linkerzijde van de weg het kleine boerenbedrijf van Ties Brugmans. Het was een gemengd bedrijf met een paard, een paar koeien en varkens en een stel kippen. Het was een oud boerderijtje, dat reeds voor 1800 bestond. In het begin van deze eeuw werd het bewoond door de familie Van Stiphout. In 1919 kocht Knelis Brugmans, komende uit Zijtaart, het bedrijfje en betrok het met zijn vrouw en kinderen, Hanneke en Ties. Tot 1955 heeft Ties Brugmans er geboerd. Hij bouwde toen een nieuwe woning, In 1988 moest deze woning wijken voor de aanleg van een rijwielpad. Nu staat er weer een mooiere woning, bewoond door een Brugmans.

70. Yoor de oudere Boerdonkenaren is dit een vertrouwd beeld van hun kerk , waaraan ze met weemoed terugdenken. De kerk was overvloedig gedecoreerd met tableaus, teksten, guirlandes, bloemmotieven enzovoort. Het rijk gebeeldhouwde altaar vormde het hoogtepunt in het priesterkoor. De mis met drie heren wordt nog opgedragen met de rug naar de gelovigen. Op het altaar staan de canonborden met de vaste gebeden. Links staat het Maria-altaar in neogothische stijl. Uit alles blijkt dat men nog leeft in de periode van de triomferende kerk.

71. De kleine gemeenschap Boerdonk mag terecht trots zijn op haar zangkoor. Tweeentwintig mannen poseren met hun dirigent en hun pastoor voor de fotograaf. Staande, van links naar rechts: Bert Jonkers, Jan van der Heijden, Antoon v.d. Tillaart, Jan van Deursen, Ties van Sleeuwen, Johan v.d. Beeten, Bert en Toon v.d. Tillaer, Jan Huijbers, Piet Tielemans, Bert v.d. Bosch, meester Thyssen, Antoon v.d. Tillaer, Martien van Brussel, Johan van Sleeuwen, Toon Kanters en Lenard van der Horst. Zittend: Piet v.d. Tillaar, Frans van der Horst, 't , BertScheepers (dirigent), pastoorv.d. Gast, Driek v.d. Heijden, Driek Kantersen Ties van Asseldonk.

72. Reeds in het begin van de vorige eeuw is er sprake van onderwijs in Boerdonk. In 1879 kreeg Boerdonk een nieuwe openbare school met dienstwoning in de Kapelstraat. De foto is een van de oudste, die verrnoedelijk gemaakt is in de jaren twintig. De leiding bestond uit het hoofd, de heer H. van Zutphen en mevrouw Burgt. De gemengde school werd bezocht door ongeveer 35leerlingen. wat een groot aantal voor Boerdonk was. De foto is gemaakt achter het schoolhuis. In de deuropening staat Annemarie Goorts.

73. In de Veerstraat, in het midden tussen de Geluckweg en de Kapelstraat, lag de boerderij van Van der Zanden. De boerderij bestond reeds in het begin van de 19de eeuw en was toen eigendom van Johannes Arnoldus Biemans. Het was een kortgevelboerderij. De langsgevel met de staldeuren lag zoals gebruikelijk, evenwijdig aan de open bare weg in verband met het uitvaren van mest enzovoort. De aanbouw aan het voorhuis is van latere datum, zoals blijkt uit de aansluiting van het metselwerk tussen raam en voordeur, wat ook is vast te stellen aan de hand van oude kadasterkaarten. De boerderij is in het begin van de jaren zestig gesloopt.

74. We staan hier op een historische plaats te Boerdonk , Lekerstraat 12, de Boerdonkse Hoeve genaamd. Wellicht heeft op deze plaats de oudste nederzetting gelegen. Reeds in 1625 sprak men over een bourdonckse hoeve. Donk is hoogte, verhevenheid in een moerassig terrein; boerd (boord) betekent landzoom. De boerderij lag op de rand van hoog naar laag. Het lage gedeelte lag aan de zuidzijde tot aan de oever van de voormalige Kleine Aa. De oorspronkelijke boerderij, zoals op de foto aangcgeven, is in de jaren zestig afgebroken. De plaats wordt echter gemarkeerd door een rij prachtige lindebomen.

75. Op de boerenbedrijven waren de erdkar en de hoogkar de vervoermiddelen bij uitstek. Beide wagens werden door de plaatselijke timmerman in nauwe samenwerking met de smid vervaardigd. Daar was veel vakmanschap voor vereist. De erdkar werd gebruikt voor het uitvaren van de mest uit de pots tal, het vergaren van strooisel, het bijeenrijden van aardappels, mangels enzovoort. De wagen kon kiepen, zodat de vracht in een keer kon worden gelost.

76. De hoogkar werd gebruikt voor het binnenhalen van graan- en hooioogsten, her vervoer van vrachten, vette kalveren en varkens. Hij deed ook dienst bij het ten doop gaan, bij bruiloften, bij bediening om de pastoor te halen en ten slotte als lijkwagen. Door de repen op de borden te bevestigen kon er de huif over worden gespannen. De grauwe huifwas voor dagelijks gebruik. De witte huifwerd voor bijzondere gelegenheden gebruikt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek